LOGYn lausunto liikennekaari –lakihankkeesta

7.06.2016

LOGY on antanut lausuntonsa liikennekaari -lakihankkeesta LMV:n pyynnöstä.

Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voitaisiin saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla.

LOGYn lausunto löytyy tästä.

LMV:n lausuntopyyntö löytyy täältä.