LOGYn tutkimus- ja opinnäytetyöpalkinnot 2017

28.11.2017

LOGYn jäsenpäivillä 23.11. palkittiin seuraavat työt:

Parhaan väitöskirjan palkinnon sai Tuomas Kiiski (TuKKK) työllään "Feasibility of Commercial Cargo Shipping along the Northern Sea Route"

Parhaan gradun / diplomityön palkinnon sai Markus Illikainen (Oulun yliopisto) gradullaan "Cross-country standardization of operational procurement and process"

Parhaan YAMK lopputyön palkinnon sai Maria Ruosteluoma (HAMK) työllään "Apuvälinelogistiikan kehittäminen julkisessa terveydenhuollossa"

Parhaan AMK lopputyön palkinnon sai Maria Yakovleva (Metropolia) työllään "Managing Last Time Buy Components"

Lisäksi LOGYn palkintovaliokunta tahtoi muistaa kannuste-stipendillä Kaisa Tuomista (LAMK) AMK lopputyöstä "Korsibiomassojen toimitusketju pellolta voimalaitokselle. Case: Ladec Oy"

LOGY onnittelee palkittuja!