Nurmeksen bioteollisuusalueelle raakapuuterminaali

21.11.2017

Nurmeksen bioteollisuusalueelle raakapuuterminaali
Karjalainen (E-edition PDF), 21 Nov 2017, A9:-
Nurmeksen bioteollisuusalueelle on muuttanut ensimmäinen kiinalaisrahoitteinen yhtiö, kiinalainen tutkimus- ja kehittämiskeskus. Kiinalaisrahoituksen saaminen vankistui maakuntaliiton myönnettyä Nurmeksen kaupungille miljoonan euron rahoituspäätöksen bioteollisuusalueelle rakennettavaa ratapihaa ja kulkuyhteyksiä varten. Maakuntaliitto myönsi rahoituksen ehdollisena noin vuosi sitten, koska Liikenneviraston kanssa ei vielä ollut päästy sopimukseen Nurmeksen raakapuuterminaalimuutoksesta. Sopimus Liikenneviraston kanssa allekirjoitettiin 25.10.2017.
Nyt myönnetty rahoitus mahdollistaa raakapuuterminaalin ratojen siirtämisen teollisuusalueelle ja yksityisraiteen rakentamisen. Liikenneviraston kustannusarvio on 4,4 milj. euroa, josta yksityisraiteen osuus on 620 000 euroa. Nurmeksen kaupungin kustannusarvio on 1,78 milj. euroa, josta kaupungin omarahoitusosuus on 780 000 euroa ja maakuntaliiton rahoitus miljoona euroa. Liikennevirasto kilpailuttaa puuterminaalialueen raiteistoineen ja yksityisraiteineen vuonna 2017, ja rakentamisen on tarkoitus tapahtua vuonna 2018.
©M-Brain
Link to original article