Palveluiden liikevaihto kasvoi 6,3 % heinä-syyskuussa 2017

13.12.2017

Palveluiden liikevaihto kasvoi 6,3 % heinä-syyskuussa 2017
Tilastokeskus (PDF), 13 Dec 2017, online:-
Palvelualojen liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 6,3 % heinä-syyskuussa 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimialoista vahvimmin kasvoivat edelleen hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+10,1 %) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+8,9 %). Myös kuljetuksen ja varastoinnin toimiala kasvoi 6,8 %. Maltillisimmin liikevaihto kasvoi muun palvelutoiminnan toimialalla (+2,2 %).
Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialaa voimakkaimmin kasvatti työllistämistoiminta (16,7 %), ja myös vuokraus- ja leasingtoiminta oli 15,3 %:n kasvussa. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla eniten kasvanut alatoimiala oli muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+15 %). Myös arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä tekninen testaus ylsi vahvaan kasvuun (+11,3 %).
Muun palvelutoiminnan toimialan alatoimialoista tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen liikevaihto laski 10 %.
©M-Brain
Link to original article