Palveluiden liikevaihto kasvoi 6,9 % kesä-elokuussa 2017

14.11.2017

Palveluiden liikevaihto kasvoi 6,9 % kesä-elokuussa 2017
Press Release Tilastokeskus, 14 Nov 2017, online:-
Palveluiden liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 6,9 % kesä-elokuussa 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki palvelualojen päätoimialat kasvoivat kesä-elokuusta 2016. Voimakkaimmin kasvoivat ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+10,5 %) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+9,4 %). Maltillisimmin (+2,5 %) liikevaihto kasvoi taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialalla sekä muun palvelutoiminnan toimialalla.
Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alatoimialoista eniten kasvoi muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+15,7 %). Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan alatoimialoista kovimmassa kasvussa olivat työllistämistoiminta (+15,2 %) sekä vuokraus- ja leasingtoiminta (+13,2 %). Kuljetuksen ja varastoinnin toimiala kasvoi 7,4 %, ja sen alatoimialoista varastointi ja liikennettä palveleva toiminta kasvoi 8,9 %. Vesiliikenteen liikevaihto kasvoi 6,3 % ja maa- ja rautatieliikenteen 5,4 %. Muun palvelutoiminnan kehitystä hidasti yhä tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen liikevaihdon 11,2 % lasku.
©M-Brain
Link to original article