Palveluiden liikevaihto kasvoi 7,4 % 5-7/2017

12.10.2017

Palveluiden liikevaihto kasvoi 7,4 % 5-7/2017
Press Release Tilastokeskus, 12 Oct 2017, online:-
Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 2017 yhteensä 7,4 % edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki palvelualojen päätoimialat jatkoivat kasvu-uralla. Voimakkaimmin kehittyi ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+11,8 %). Myös hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto ylsi hyvään 9,1 prosentin kasvuun. Toimialoista kuljetus ja varastointi (+7,6 %) sekä informaatio ja viestintä (+6,7 %) kasvoivat vahvasti.
Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alatoimialoista voimakkainta kasvua pitivät muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (+16,6 %) sekä arkkitehti- ja insinööripalvelut (+13,3 %). Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa liikevaihto kohosi eniten vuokraus- ja leasingtoiminnassa (+15,6 %) sekä työllistämistoiminnassa (+13,9 %).
Informaation ja viestinnän toimialalle nousua toi liikevaihtoaan kasvattanut elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (+27,1 %). Myös tietopalvelutoiminnan liikevaihdon kehitys oli myönteistä (+15,2 %).
Muun palvelutoiminnan päätoimialan kehitystä hidasti tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen liikevaihdon 8,6 prosentin lasku. Palvelualojen päätoimialoista hitaimpaan kasvuun ylsi taiteet, viihde ja virkistys 2,7 prosentin kasvullaan.
©M-Brain
Link to original article