Palveluiden vienti edelleen kasvussa 4-6/2017

22.09.2017

Palveluiden vienti edelleen kasvussa 4-6/2017
Press Release Tilastokeskus, 22 Sep 2017, online:-
Tilastokeskuksen mukaan palveluvienti kasvoi huhti-kesäkuussa 2017 kaikkiaan 9 % vuotta aiempaan verrattuna. Palvelutuonti kasvoi 2 %. Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi 11 % ja tuonti 8 % edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Maksutaseen mukainen tavaravienti kasvoi 13 % ja tavaratuonti 11 %.
Euromääräisesti eniten palveluiden vientiä kasvattivat muualla luokittelemattomat henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut, kuljetus sekä muut liike-elämän palvelut. Muualla luokittelemattomat henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut kasvoivat lähes 30 %.
Myös viennin suurin yksittäinen erä, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut kääntyi nousuun. Se nousi 2 %. Rahoitus- ja vakuutuspalvelut oli ainoa viennin erä, joka laski. Lasku oli 13 %.
Tuonnin suurin yksittäinen palveluerä oli muut liike-elämän palvelut. Sen tuonti nousi 4 %. Televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalveluiden tuonti kasvoi 5 %. Matkailumenot Suomesta ulkomaille kasvoivat 9 %.
Tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennistä 68 % suuntautui Eurooppaan. Hieman yli puolet tästä vietiin euroalueelle. Euroopan osuus tavaroiden ja palveluiden kokonaistuonnista oli 85 %. Euroalueen osuus tästä oli 52 %. Palveluvienti Venäjälle kasvoi 28 %ja -tuonti 27 %. Britannian palveluvienti kasvoi 7 % palvelutuonnin laskiessa 7 %.
©M-Brain
Link to original article