Selvitys: Biotaloden kuljetukset tarvitsevat teitä kaikkialla Suomessa

8.12.2017

Selvitys: Biotaloden kuljetukset tarvitsevat teitä kaikkialla Suomessa
Press Release MTK, 08 Dec 2017, online:-
Suomen tieverkko on elinkeinoelämän täyskäytössä. WSP:n selvityksestä käy ilmi valta- ja kantateiden merkitys elinkeinoelämän kuljetuksille. Metsäsektori käyttää käytännössä kaikkia Suomen teitä, joten tarve koko maan tieverkosta huolehtimiselle korostuu. Jos osa tieverkosta halvaantuu, katoaa myös pohja Suomen biotalouteen perustuvalta kasvulta, sanoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.
Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla -selvityksessä on tarkasteltu, miten elinkeinoelämä käyttää Suomen tieverkkoa. Maaseudun tuotantoon pohjautuvien elinkeinojen tarpeet ovat oleellisia, kun mietitään tiestön kuntoa ja käyttöä. Metsäsektorin sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden kuljetukset kattavat yli puolet Suomen tiekuljetuksista.
Tieverkko mahdollistaa 12 mrd. euron vientitulot metsäsektorilta. Maatalouden kuljetukset painottuvat varsinkin Länsi-Suomeen, mutta elintarviketeollisuus käyttää tieverkkoa laajemmin. Yli 80 % elintarviketeollisuuden raaka-aineista tulee kotimaan maataloudesta. Alan hyvinvointi jakautuu laajalle.
©M-Brain
Link to original article