Venäjän tullin pääjohtaja lupaa edistää Silkkitie-rautatieyhteyttä

20.09.2017

Venäjän tullin pääjohtaja lupaa edistää Silkkitie-rautatieyhteyttä
Helsingin Sanomat, 20 Sep 2017, online:-
Suomessa vieraillut Venäjän tullin pääjohtaja Vladimir Bulavin lupaa edistää sujuvia junakuljetuksia Suomesta Kiinaan. Niin sanotussa Silkkitie-hankkeessa tulliviranomaiset pyrkivät saamaan Venäjän ja Kazakstanin läpi kulkevan tavarajunareitin Suomesta Kiinaan. Tavoitteena on, että tavaroita ei tarvitsisi välillä pysäyttää tai tarkastaa. Käynnissä ovat neuvottelut junakuljetusten tullitariffeista, jotta junayhteydestä saataisiin aidosti kilpailukykyinen vaihtoehto merikuljetuksille. Kokeiluvaiheesta Uimaharjusta Kiinaan kulkee kuukausittain kaksi junaa, jotka kuljettavat Enocellin liukosellua. Jatkossa Kouvolan ja Kiinan välillä voisi kulkea konteissa monenlaista tavaraa. Bulavin lupaa edistää hankkeen etenemistä. Hän myös vakuuttaa Venäjän ja Suomen tulliviranomaisten yhteistyön toimivan hyvin.
Bulavinin mukaan kultakausi Venäjältä Suomeen tulevassa puukaupassa on loppu. Koivutukit ovat Venäjällä strategisten tuotteiden listalla ja puut on jaettu paksuuden mukaan erilaisiin tullitariffeihin. Suomen ja Venäjän tullit neuvottelevat koivutukkien mittaustavoista.
©M-Brain
Link to original article