Opinnäytetyöpalkinnot

 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimus
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäyte (diplomityö/pro gradu)
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikka-YAMK-opinnäyte
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikka-AMK-opinnäyte

Palkitsemme ansioituneita opiskelijoita loppuvuodesta

 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimuspalkinto parhaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta (4 000 eur)
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäytepalkinto parhaasta diplomityö/pro gradu - tasoisesta opinnäytteestä (2 500 eur)
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikka-YAMK-opinnäytepalkinto parhaasta AMK-oppilaitoksessa tehdystä lopputyöstä (1 500 eur)
 • Vuoden Hankinta-/Logistiikka-AMK-opinnäytepalkinto parhaasta AMK-oppilaitoksessa tehdystä lopputyöstä (1 000 eur)

Valintaperusteet

Opinnäytetyöt arvioidaan julkisesti saatavilla olevan version mukaan. Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat

 • kohdistuvuus hankinta-/logistiikka-alalle
 • hyödynnettävyys käytännössä (työn tulosten tulee hyödyttää työelämää ja tukea toimialan kehittymistä)
 • vaikuttavuus (työssä tulee olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta)
 • tieteellinen ansioituneisuus (arvosana vähintään 80%) erityisesti gradujen ja diplomitöiden osalta.

Palkintoehdotukset ja aikataulu

Ehdotuksen opinnäytetyökisaan voi tehdä joko opinnäytetyön tekijä tai opinnäytetyön ohjaaja. Jos ohjaaja tekee ehdotuksen, hänellä tulee olla tähän opinnäytetyön tekijän lupa. Ehdotuksessa tulee olla seuraavat dokumentit: ohjaajan/arvioivan opettajan laatima lausunto sekä perustelut, miksi opinnäytetyö ehdotetaan kilpailuun.

Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimuksen ja Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäytteiden ehdokkaiksi otetaan edeltävän vuoden lokakuun ja kuluvan vuoden syyskuun välillä valmistuneet työt.

Ehdotuksia voi lähettää 15.9.2023 asti osoitteeseen palkitseminen@logy.fi

Palkinnot julkistetaan yhdistyksen syyskokouksen edellä järjestettävässä jäseniltapäivässä marraskuussa.

Palkintovaliokunta voi kartoittaa opinnäytetöitä myös ilman erillistä hakemusta.

Tutustu aiemmin palkittuihin