Opinnäytetyöpalkinnot

  • Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimus
  • Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäyte (diplomityö/pro gradu)
  • Vuoden Hankinta-/Logistiikka AMK-opinnäyte

Palkitsemme ansioituneita opiskelijoita loppuvuodesta

  • Vuoden Hankinta/Logistiikkatutkimuspalkinto parhaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta. (4000 eur)
  • Vuoden Hankinta/Logistiikkaopinnäytepalkinto parhaasta diplomityö/pro gradu - tasoisesta opinnäytteestä. (2500 eur)
  • Vuoden Hankinta/Logistiikka-AMK-opinnäytepalkinto parhaasta AMK-oppilaitoksessa tehdystä lopputyöstä (YAMK ja AMK 1000 eur)

Valintaperusteet

Opinnäytetyöt arvioidaan julkisesti saatavilla olevan version mukaan. Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat

  • Kohdistuvuus hankinta-/logistiikka-alalle
  • Hyödynnettävyys käytännössä (työn tulosten tulee hyödyttää työelämää ja tukea toimialan kehittymistä)
  • Vaikuttavuus (työssä tulee olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta)
  • Opinnäytetyön on oltava tieteellisesti ansioitunut (arvosana vähintään 80%) erityisesti gradujen ja diplomitöiden osalta.

Palkintoehdotukset ja aikataulu

Ehdotuksen opinnäytetyökisaan voi tehdä opinnäytetyön tekijä tai opinnäytetyön ohjaaja. Jos ohjaaja tekee ehdotuksen, hänellä tulee olla tähän opinnäytetyön tekijän lupa. Ehdotuksessa tulee olla seuraavat dokumentit: ohjaajan/arvioivan opettajan laatima lausunto sekä perustelut, miksi opinnäytetyö ehdotetaan kilpailuun.

Vuoden Hankinta-/Logistiikkatutkimuksen ja Vuoden Hankinta-/Logistiikkaopinnäytteiden ehdokkaiksi otetaan edeltävän vuoden lokakuun ja kuluvan vuoden syyskuun välillä valmistuneet työt.

Ehdotuksia voi lähettää 25.9. asti osoitteeseen palkitseminen@logy.fi

Palkinnot julkistetaan yhdistyksen syyskokouksen edellä järjestettävässä jäseniltapäivässä marraskuussa.

Palkintovaliokunta voi kartoittaa opinnäytetöitä ilman erillistä hakemusta.