Vuoden hankinta- ja logistiikkapalkinnot

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa alan kehittämistä palkitsemalla osaajia. Tavoitteenamme on yhdistää käytännön kokemukset, tieteellinen tutkimus ja koulutus alan jatkuvaksi kehittämiseksi.


Henkilö- ja yrityspalkinnot

Palkitsemme vuosittain henkilön ja yrityksen antaen tunnustusta ansioituneesta oston, logistiikan tai toimitusketjujen hallinnan kehittämisestä.

Vuoden Logistiikka- /Hankinta-ammattilainen


Palkitsemisen valintaperustelut: palkitsemisen kriteerinä on, että henkilö kehittää hankintaa tai logistiikkaa työelämän aktiivivaiheessa ja on saavuttanut työssään merkittäviä tuloksia.

Palkitsemme voittajan LOGYn punaisella rubiinilla varustetulla ansiomerkillä.

Vuoden Hankinta-/Logistiikkayritys tai -hanke


Palkitsemisen valintaperustelut:

  • Yritys: oston tai logistiikan korkeatasoinen ja pitkäjänteinen kehittäminen, josta on selkeitä näyttöjä ja joka on tuottanut muista organisaatioista poikkeavaa tuloksellista toimintaa
  • Hanke: oston tai logistiikan konkreettinen, toiminnallista ja taloudellista hyötyä tuottava sekä uutta luova oston tai logistiikan kehittämishanke ja/tai -tutkimus. Hankkeen tulee sisältää merkittävää kehitystyötä, jonka avulla myös toiset yritykset muut organisaatiot voivat lisätä tuloksellisuuttaan ottaa oppia.

Yrityksen ja Hankkeen valinnassa kiinnitetään huomioita myös seuraaviin asioihin, joiden ei tarvitse kuitenkaan toteutua samanaikaisesti:

  • innovatiivisuus, vaikuttavuus, sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu, kansallinen merkittävyys, ilmastomuutos, hiilineutraalisuus ja taloudellisesti kestävällä pohjalla toimiminen.

Palkintoehdotukset ja aikataulu


Vapaamuotoinen ehdotus (suomeksi tai englanniksi), jonka tulee sisältää

  • tiivistetty esittely henkilöstä, yrityksestä tai hankkeesta
  • esittely, jossa kuvataan, miten henkilö, yritys tai hanke on ansioitunut peilattuna valintakriteereihin.

Ehdotus tulee toimittaa 15.9.2022 mennessä osoitteeseen palkitseminen@logy.fi.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n palkintovaliokunta käsittelee ehdotuksia loka-joulukuun kokouksissaan. Palkinnot julkistetaan LOGYn vuoden pääseminaarin LOGY Conferencen yhteydessä helmikuussa 2023.

Valiokunta voi kutsua yrityksiä ja hankkeita mukaan ja kartoittaa henkilöitä, yrityksiä ja hankkeita ja opinnäytetöitä ilman erillistä hakemusta.


Vuoden Sisälogistiikkapalkinto

Vuoden Sisälogistiikkapalkinto myönnetään LOGYn Sisälogistiikkafoorumin esityksestä sisälogistiikan alueella ansioituneelle yritykselle tai erinomaiselle hankkeelle.

Näiden palkintojen saajista päättää LOGY ry:n hallitus LOGYn Palkintovaliokunnan esityksestä ja palkinnot myöntää LOGY ry. Varat palkintoihin myöntää LOGY ry:n hakemuksesta Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiön eli LTES:n hallitus.


LOGY ry ei julkaise perusteita valinnoilleen.

Tutustu aiemmin palkittuihin