Anne Berner vastasi kysymyksiin VR-kohun yksityiskohdista

21.08.2017

Anne Berner vastasi kysymyksiin VR-kohun yksityiskohdista
Demokraatti.fi, 21 Aug 2017, online:-
Raideammattilaisten yhteisjärjestössä epäillään, että hallitus ajaisi VR:n pilkkomista, vaikka sillä olisi kriittistä tietoa hankkeen järkevyydestä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on vastannut lehden kysymyksiin asiasta.
Berner kertoo tietävänsä omistajaohjausyksikön tilaamista selvityksistä. Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten julkaisemisesta. Selvitykset sisältävät VR:n liikesalaisia tietoja, jotka todennäköisesti vaikuttavat julkaisemiseen.
Bernerin mukaan LVM:n selvitykset pohjautuvat osin eri kysymyksiin kuin valtioneuvoston kanslian selvitys. Valtioneuvoston kanslia katsoo asiaa omistajaohjauksen näkökulmasta, kun taas LVM tarkastelee kilpailutuksen tarvetta ennen kaikkea liikennepolitiikan näkökulmasta. Siinä raideliikenne on yksi osa liikennejärjestelmää. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan ratkaisu pohjautuu kokonaisarvioon, jossa on hyödynnetty mm. sekä LVM:n että valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen teettämiä selvityksiä.
Berner kertoo, että LVM:n tilaamat selvitykset on tarkoitus julkistaa mahdollisimman pian niiltä osin, kuin niissä ei ole esimerkiksi VR:n liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Berner mainitsee myös, että EU-lainsäädäntö ei ole ensisijainen syy rautatiekilpailun avaamiseen hallituksen linjaamalla aikataululla ja mallilla.
©M-Brain
Link to original article