Berner: Ministerivaliokunnan päätöksiin rautatiekilpailusta ei muutoksia

15.08.2017

Berner: Ministerivaliokunnan päätöksiin rautatiekilpailusta ei muutoksia
STT, 15 Aug 2017, online:-
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toivoo, että yhteistä keskustelua rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta jatkettaisiin. Kaikki osapuolet ovat Bernerin mukaan nimenneet edustajansa työryhmiin, jotka jatkavat uudistuksen valmistelua.
VR:n hallintoneuvosto on vaatinut tarkennuksia yhtiön jakamissuunnitelmiin. Hallintoneuvoston mielestä pitäisi arvioida tarkkaan, missä määrin rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle voitaisiin toteuttaa ilman esitettyjä rakenteellisia uudistuksia. Berner painottaa, että talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksiin kilpailun avaamisesta sekä VR:n jakamisesta ei ole tulossa muutoksia. Toisaalta vaihtoehtoisia tapoja päätösten toteuttamiseen on lukuisia.
©M-Brain
Link to original article