Helsingin Sataman liikenne kasvoi tammi-syyskuussa 2017

10.10.2017

Helsingin Sataman liikenne kasvoi tammi-syyskuussa 2017
Press Release Helsingin Satama, 10 Oct 2017, online:-
Helsingin Sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli 1 045 713 tonnia syyskuussa 2017, mikä oli 13,4 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Liikenteestä tuontia oli 461 968 tonnia (+9,8 %) ja vientiä 583 745 tonnia (+16,4 %). Kokonaistavaraliikenne yhteensä oli syyskuussa 1,3 miljoonaa tonnia (+12,3 %).
Tammi-syyskuun 2017 yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli 8 866 467 tonnia, mikä oli 11,4 % enemmän kuin tammi-syyskuussa 2016. Liikenteestä tuonnin osuus oli 4 158 531 tonnia (+9,8 %) ja viennin 4 707 935 tonnia (+12,8 %). Bulkkitavaraliikenteen määrä oli 1,4 milj. tonnia ja se kasvoi 18,4 %. Konttiliikennettä oli 364 991 TEU-yksikköä (+6,4 %). Kokonaistavaraliikenne yhteensä oli 10,5 miljoonaa tonnia (+12,7 %).
Helsingin Sataman säännöllisessä linjaliikenteessä kirjattiin 9 miljoonaa matkustajaa tammi-syyskuussa 2017. Kasvua vuoden takaiseen verrattuna on 1,8 %.
©M-Brain
Link to original article