Nurminen Logistics toteuttaa merkintäoikeusannin

26.06.2017

Nurminen Logistics toteuttaa merkintäoikeusannin
Press Release, Nurminen Logistics, 26 Jun 2017, online:-
Nurminen Logistics vahvistaa yhtiön strategisia tavoitteita. Yhtiö keskittyy toimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen sekä logistisen arvoketjun pidentämiseen niin orgaanisesti kuin mahdollisten yrityskauppojenkin kautta painopistealueiden ollessa rautatieliiketoiminnan, teollisuuden logististen palveluiden sekä satamatoimintojen kehittämisessä.
Nurminen Logisticsin hallitus on päättänyt merkintäoikeusannin toteuttamisesta, jossa tarjotaan enintään 29 229 764 uutta osaketta osakkeenomistajien merkittäväksi merkintähintaan 0,28 euroa. Tietyt tahot ovat antaneet sitoumuksia tietyin tavanomaisin ehdoin merkitä merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita. Lisäksi Ilmarinen on sitoutunut tietyin ehdoin merkitsemään uusia osakkeita siten, että yhtiön eräiden kiinteistöjen takaisinostoon liittyviä yhtiön maksuvelvoitteita Ilmariselle käytetään merkintähinnan maksuun kuittaamalla.
©M-Brain
Link to original article