Valtioneuvosto esittänyt postilain vahvistamista

8.09.2017

Valtioneuvosto esittänyt postilain vahvistamista
Press Release LVM, 08 Sep 2017, online:-
Valtioneuvosto on esittänyt postilain vahvistamista ja antanut asetuksen. Postilain ja -asetuksen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 15.9.2017.
Lakiuudistus koskee postin yleispalvelutuotteita. Laki antaa niiden jakelun ja keräilyn osalta mahdollisuuden poiketa taajama-alueilla viisipäiväisestä jakelusta ja sallii vähintään kolmipäiväisen jakelun. Lakimuutos ei koske muita tuotteita.
Yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu viitenä päivänä viikossa alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakelua.
Postin toimipisteitä koskevaa asetusta muutetaan niin, että tiukat toimipisteiden sijoittamista koskevat kilometri- ja prosenttivaatimukset poistetaan. Jokaisessa kunnassa täytyy jatkossakin olla vähintään yksi toimipiste.
©M-Brain
Link to original article