Viking Linellä muuttuneet tulosnäkymät toimintavuodelle 2017

8.09.2017

Viking Linellä muuttuneet tulosnäkymät toimintavuodelle 2017
Press Release Viking Line, 08 Sep 2017, online:-
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee toimitusjohtaja Jan Hansesin mukaan edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan vuonna 2017 korkeampi verrattuna vuoteen 2016, millä on negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Suomen palautuslainsäädäntöön vuodelle 2017 tehtävän korjauksen odotetaan vaikuttavan positiivisesti konsernin tulokseen. Kokonaisuutena, ottaen huomioon vuoden 2017 korkeasesongin toteuman, koko vuoden 2017 liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden 2016 liiketuloksen tasolla. Hallituksen aiempi arvio oli, että liiketulos parantuu verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.
©M-Brain
Link to original article