Viking Linen tulos tammi-kesäkuussa 2017

17.08.2017

Viking Linen tulos tammi-kesäkuussa 2017
Press Release Viking Line, 17 Aug 2017, online:-
Viking Line -konsernin liikevaihto oli 239,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2017 (1-6/2016: 238,0 milj. euroa). Liiketulos oli -15,0 milj. euroa (-10,5 milj. euroa). Matkustajamäärän kasvu kasvatti liikevaihtoa. Tulos heikkeni lähinnä suurempien käyttökulujen takia. Käyttökulut kasvoivat 3,1 % 171,3 milj. euroon.
Huhti-kesäkuussa 2017 Viking Linen liikevaihto kasvoi 4,6 % 137,1 milj. euroon (4-6/2016: 131,1 milj. euroa). Liiketulos oli 2,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
Viking Linen alusten matkustajamäärä kasvoi raportointikaudella 3 078 899 matkustajaan (2 900 796 matkustajaa). Konsernin kokonaismarkkinaosuus oli liikennöintialueella arviolta 33,8 % (32,8 %).
Viking Linen rahtimäärä oli 64 912 yksikkökuormaa (67 035 yksikkökuormaa). Rahtimarkkinaosuus oli 19,3 % (21,2 %).
Viking Line arvioi, että sen liiketulos kohenee kokonaisuutena vuonna 2017 vuoden 2016 liiketulokseen verrattuna.
©M-Brain
Link to original article