Vuoden 2018 parhaat opinnäytetyöt palkittiin

26.11.2018

Palkinnot myönnettiin vuoden parhaalle AMK-opinnäytetyölle, Pro Gradu -tutkielmalle ja väitöskirjalle.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2018 opinnäytetyöpalkinnot myönnettiin 22.11. Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden parhaasta AMK-opinnäytetöistä palkinnot saivat Olli Heikkilä (Metropolia) ja Anton Saukkonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Pro Gradu -tutkielmasta Eero Kilpeläinen (Aalto-yliopisto) ja väitöskirjasta Kari Väätäinen (Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta). 

Vuoden AMK-opinnäytetyöpalkinnot kahdelle opiskelijalle

Vuoden 2018 AMK-opinnäytetyöpalkinto myönnettiin kahdelle eri palkinnonsaajalle, ammattikorkeakoulu Metropolian Olli Heikkilälle työstä “Developing the order fulfilment process in dairy industry” ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Anton Saukkoselle työstä “Development of Materials Management System, case Black Bruin”.

Heikkilän työssä on selkeä kysymyksenasettelu, huolellinen tietojenkeruu ja ansiokas ratkaisuehdotus, jonka toimivuus on testattu simulaatiolla. Kyseessä on hyvin käytännönläheinen työ, jossa on selkeitä tuloksia, jotka varmasti ovat yrityksen etuna, palkintovaliokunta perustelee. 

Saukkosen opinnäytetyö on erittäin ansiokas matemaattinen varastonhallintajärjestelmä, jolla pystytään optimoimaan varaston koko, tilauksen määrä ja tilausajankohdat. Työtä varten on analysoitu valtava määrä kirjallisuutta. Palkintovaliokunta suosittelee vertaamaan mallia muihin varastonhallintajärjestelmiin ja julkaisemaan tulokset kansainvälisessä julkaisussa.

Vuoden AMK-palkintostipendien arvot ovat 500 euroa.

Vuoden Pro Gradu -tutkielma

Vuoden Pro Gradu -tutkielma myönnettiin Aalto-yliopiston Eero Kilpeläiselle lopputyöstä “National-level model for road traffic greenhouse gas emissions to support long-term policy analysis” (Pitkän aikavälin tieliikenteen kasvihuonepäästöjen mallintaminen maakohtaisen päätöksenteon tueksi).

Kyseessä on tärkeä ja ajankohtainen aihe, johon Kilpeläisen työ vastaa selkeällä ja perusteellisella otteella. Tutkimus kohdistuu logistiikka-alaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tuloksia voidaan hyödyntää maakohtaisesti, perustelee palkintovaliokunta.

Vuoden Pro Gradu -palkintostipendin arvo on 2 000 euroa.

Vuoden väitöskirja

Vuoden väitöskirjapalkinto myönnettiin Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Kari Väätäiselle väitöskirjasta “Developing forest chips supply chains by redesigning supply operations and logistics”. 

Väätäisen väitöskirjassa on tutkimustuloksia, joiden käytännön relevanssi on paikoin jopa erittäin hyvä. Kyseessä on ajankohtainen aihe, joka on hyvin hyödynnettävissä käytäntöön. Lähdeaineisto on laaja ja hyvin dokumentoitu, palkintovaliokunta kiittelee.

Vuoden väitöskirjapalkinnon arvo on 3 000 euroa.

Tunnustusta erinomaisesta työstä oston, logistiikan ja toimitusketjun alueilla

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Varat opinnäytteiden tekijöille myönnettäviin palkintostipendeihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES).