Hankinta kipuaa johdon agendalla

10.06.2021

Hankinnan ja toimitusketjun strategiseen merkitykseen on herätty koronavuonna. Silti monessa yrityksessä hankintaa katsotaan yhä liian usein vain säästökoneena.

TEKSTI ILMARI TUOMIVAARA | KUVA ADOBE STOCK


Bisnespuheessa sanapari "strateginen hankinta" on viime vuosina yleistynyt.

"Strateginen hankinta on trenditermi, jota viljellään usein heppoisin perustein. Sitä käytetään sellaisissakin yhteyksissä, jotka eivät ole luonteeltaan strategisia", sanoo toimitusketjujen ja hankinnan äärellä pitkän uran tehnyt startup-yrittäjä Björn Höglund.

Jotta tässä artikkelissa ei sorruta muoti-ilmiöihin, niin aloitetaan määrittelemällä ero operatiivisen ja strategisen hankinnan välille.

Ensimmäisen eron voi tiivistää aikajänteeseen, summaa Höglund.

"Operatiivinen johtaminen on sen suunnittelua, mitä tehdään huomenna, ensi viikolla tai ensi syksynä, kun taas strateginen johtaminen käsittelee asioita pidemmällä aikaperspektiivillä; miten varmistamme, että kilpailukykymme säilyy viiden vuoden päästäkin, tarvitsemmeko uusia investointeja, minkälaisena näyttäytyy työvoiman saatavuus, laatu ja niin edelleen", Höglund jatkaa.

Toinen olennainen ero on näkökulma. Strategisella tasolla ulkoisten resurssien tai toimitusketjun roolia tulee tarkastella suhteessa yrityksen strategian toteutukseen ja strategisiin tavoitteisiin.

"Silloin, kun tunnistetaan esimerkiksi, mitä kumppanuuksia tai resursseja yritys tarvitsee liiketoiminnan tavoitteisiin yltämiseksi, niin puhutaan strategisesta hankinnasta. Ja tämän näkemyksen tulisi olla jokaisen yrityksen kulmahuoneen agendalla ja mielellään korkealla", lisää Zeal Sourcingin perustaja Antti Suorsa.

Mielikuva jarruttaa kehittämistä

Monessa yrityksessä hankinnan strategisen suunnittelun esteenä on vanha mielikuva hankinnasta säästökoneena.

"Monen yritysjohtajan tausta on myynnissä tai markkinoinnissa, jolloin näkyvyys toimitusketjuun ja hankintaan voi olla rajallinen", Suorsa sanoo. Tällöin on vaarana jumittautua kehään, jossa mielikuva asettaa mittarit, joka puolestaan rajoittaa yrityksen tekemistä.

"Hankinta kuuluu monessa yrityksessä talousjohtajan pöydälle, jossa asioita mitataan rahassa ja kustannussäästöinä. Näin mittarit ja eri insentiivit ohjaavat hankintaa keskittymään vääriin asioihin", Suorsa lisää.

"Hankintoja pitäisi mitata samoilla mittareilla kuin
yritysten liiketoiminnan tavoitteita mitataan."

Sekä Suorsan että Höglundin mukaan on harmillista, että säästöt ovat edelleen yleinen ja joskus jopa ainoa hankinnan mittari.

"Jos puhutaan strategisesta hankinnasta, niin silloin säästöjen ei pitäisi olla mittarina laisinkaan. Hankintoja pitäisi mitata samoilla mittareilla, joilla yrityksen liiketoiminnan strategian tavoitteita mitataan. Jos yrityksen johdon agendalla on kasvu ja uudet innovaatiot, niin silloin hankinnan mittareina pitäisi olla kasvu ja uudet innovaatiot", Suorsa kuvailee.

Koronapandemian mukanaan tuomat toimitusketjuhäiriöt ovat nostaneet sekä hankinnan että toimitusketjut johdon agendalla korkeammalle.

"Vastuullisuus on myös nouseva trendi niin hankinnoissa kuin toimitusketjuissa. Vastuullisuuden vaatimus tulee nykyään yhä useammin niin asiakkailta, sijoittajilta kuin yrityksen sisältäkin, mikä korostaa näiden strategista asemaa entisestään", Höglund sanoo.

Hankintajohtajat nousevat yritysten hierarkioissa

Strategisen hankinnan asemassa on kohentamisen varaa myös kansainvälisesti. Brittiläisen Jaggaer-konsulttiyhtiö alkuvuodesta teettämän tutkimuksen mukaan hankinnan ammattilaisia työskentelee kolme kertaa enemmän operatiivisten tehtävien parissa kuin strategisten.

Tutkimus tehtiin edellisen kerran neljä vuotta sitten. Tänä vuonna tutkimuksessa haastateltiin 290:a hankintajohtajaa.

"Positiivista hankintajohtajien vastauksissa oli, että hankintaa katsotaan useammin strategisesta näkökulmasta kuin edellisellä kerralla. Hankinta on luonteeltaan yhä vahvasti operatiivista, mutta muuttumassa laajemmin strategiseksi. Hankintajohtajat ovat edenneet yritysten hierarkioissa, mikä puolestaan on lisännyt hankintaymmärrystä yritysten ylimmissä johdoissa", sanoo Jaggaerin toimitusjohtaja Jim Bureau.


Artikkeli on julkaistu Osto&Logistiikka-lehdessä 10.6.2021. Lehti kuuluu LOGYn jäsenetuihin.


KOULUTUS: Toimitusketjun ja hankinnan strateginen johtaminen

24.-25.11.2021

LOGYn kaksipäiväinen koulutus antaa avaimet toimitusketjun ja hankintojen strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen.
Koulutus sopii yrityksen johdossa oleville henkilöille, jotka haluavat oppia lisää toimitusketjun ja hankinnan johtamisesta ja kehittämisestä yrityksessään ja kaipaavat tähän työhön uusia näkökulmia sekä ajatustenvaihtoa vastaavien haasteiden kanssa painivien kollegojen kanssa.

Lue lisää