Opinnäytetyökilpailu 2021 - ehdota palkinnon saajaa 15.9. mennessä!

18.08.2021

Logistiikan Tutkimuksen Edistämissäätiö LTES myöntää Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:lle rahaa jaettavaksi logistiikan ja hankinnan alojen palkintoihin ja stipendeihin vuonna 2021.

LOGYn palkinnot ja stipendit antavat tunnustusta erinomaisesta työstä oston, logistiikan ja toimitusketjun alueilla. Palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteenamme on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.


Palkinnot

Palkitsemme ansioituneita opiskelijoita loppuvuodesta seuraavin palkinnoin:

  • Vuoden Hankinta/Logistiikkatutkimuspalkinto parhaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta (4000 eur)
  • Vuoden Hankinta/Logistiikkaopinnäytepalkinto parhaasta diplomityö/pro gradu - tasoisesta opinnäytteestä (2500 eur)
  • Vuoden Hankinta/Logistiikka-AMK-opinnäytepalkinto parhaasta AMK-oppilaitoksessa tehdystä lopputyöstä (YAMK ja AMK 1000 eur)

Valintaperusteet

Opinnäytetyöt arvioidaan julkisesti saatavilla olevan version mukaan. Opinnäytetöiden valintaperusteet ovat

  • Kohdistuvuus hankinta/logistiikka-alalle
  • Hyödynnettävyys käytännössä (työn tulosten on hyödynnettävä työelämää ja tukea toimialan kehittymistä)
  • Vaikuttavuus (työssä tulee olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta)
  • Opinnäytetyön tulee olla tieteellisesti ansioitunut (arvosana vähintään 80%) erityisesti gradujen ja diplomitöiden osalta.

Lue lisää LOGYn palkitsemisesta täältä.

Lähetä ehdotuksesi palkinnonsaajasta 15.9. mennessä osoitteeseen maarit.manttari@logy.fi.