Alan huippuja etsitään

Innovatiivisia ratkaisuja toteuttanut yritys.
Alan pitkäaikainen uranuurtaja.
Erinomaisesti verkostoituva yritys.
Lahjakas tutkija tai opiskelija.


Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n palkinnot antavat tunnustusta erinomaisesta työstä hankinnan, logistiikan ja toimitusketjun alueilla.

Vuosittain jaettavien palkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja toimitusverkostojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus oston ja logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi.

LOGY ry valitsee ja julkistaa vuosittain seuraavat:

  • Vuoden Logistikko / Hankinta-ammattilainen
  • Vuoden Hankinta- / Logistiikkayritys tai -hanke
  • Vuoden Hankinta- / Logistiikkatutkimus
  • Vuoden Hankinta-  /Logistiikkaopinnäyte (diplomityö/pro gradu)
  • Vuoden Hankinta- / Logistiikka-AMK-opinnäyte
  • Vuoden Päähankkija
  • Vuoden Alihankkija
  • Vuoden Sisälogistiikka

Näiden lisäksi LOGYn foorumit ja alueet voivat myöntää kunniamainintoja eri kategorioissa. Esimerkiksi Hankintafoorumi jakaa Vuoden hankintatoimen opinnäytetyö -palkinnon. Erinomainen ehdokas voi saada sekä LOGYn että sen foorumin tai alueen myöntämän tunnustuksen.

Vuoden Logistikko / Hankinta-ammattilainen palkitaan LOGYn punaisella rubiinilla varustetulla ansiomerkillä ja sen lahjoittaa LOGY ry. Varat Vuoden Hankinta- / Logistiikkayritykselle tai -hankkeelle myönnettävään palkintoon sekä opinnäytteiden tekijöille myönnettäviin palkintostipendeihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES). Foorumien ja alueiden stipendeihin varat myöntää LOGY ry.


Hankinnan ja logistiikan palkinnot -esite >>

Procurement and logistics -brochure >>

Ehdota hyvää kandidaattia palkinnonsaajaksi!

Palkitsemme niin yrityksiä, alan ammattilaisia kuin tutkimusten ja opinnäytetöiden tekijöitäkin. Lähetä palkintoehdokkaasi perusteluineen osoitteeseen yhdistys(at)logy.fi