Uusi normaali

11.09.2020

Maailmanpankki varoittaa valtioiden ja kotitalouksien huimaa vauhtia kasvavasta velkaantumisesta suhteessa BKT:n kehitykseen. Samalla maailmassa on enemmän pääomia kuin koskaan aiemmin.

  PÄÄKIRJOITUS
  Osto&Logistiikka-lehti 4/2020

  Markku Henttinen
  Osto&Logistiikka-lehden päätoimittaja ja LOGY ry:n toimitusjohtaja

ELÄMME POIKKEUKSELLISIA AIKOJA. Maailmanpankki varoittaa valtioiden ja kotitalouksien huimaa vauhtia kasvavasta velkaantumisesta suhteessa BKT:n kehitykseen. Samalla maailmassa on enemmän pääomia kuin koskaan aiemmin.

Käytettävissä olevan tiedon määrä kasvaa exponentiaalisesti, ja sosiaaliset mediat ovat tehneet meistä kaikista uutisten ja informaation tuottajia. Digitaaliset alustat mahdollistavat uudenmuotoista liiketoimintaa.
Ilmakehän hiilidioksidimäärä lisääntyy huolestuttavaa vauhtia, ja ihmiskunta etsii kuumeisesti vaihtoehtoja fossiilisista polttoaineista eroon pääsemiseksi. Lääketiede on edistyneempää kuin koskaan, silti miljoonat ihmiset kuolevat ennenaikaisesti nälkään ja tauteihin. Yksi pandemia voi muuttaa kaiken.

KULJETTAMISEN MAAILMASSA kehitys on mahdollistanut uusien konseptien tulon erityisesti kuluttajia palvelemaan. Pandemia on lisännyt päivittäistavaroiden kotitoimituksia ja kasvattanut näitä palveluita tarjoavien yritysten liikevaihtoa. Henkilökuljetusten alueella liikkuminen palveluna -konsepti (Mobility as a Service), Uberin tulo sekä ilmeisen epäonnistunut taksiuudistus Suomessa ovat puhuttaneet paljon.

Digitaalisuus ei kuitenkaan muuta liiketoiminnan peruslainalaisuutta – tuottojen tulee ylittää kulut. Yhteistä monille uuden liiketoiminnan yrityksille on raskaasti tappiollinen toiminta.

”Toimintaympäristö on kompleksisempi kuin koskaan.”

Ihmiskunnan on löydettävä kestävä ratkaisu energian tuotantoon fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Henkilöliikenteen osalta sähköistäminen vaikuttaa tällä hetkellä todennäköisimmältä kehityskululta. Plug-in-hybridiautot jäänevät välivaiheeksi, sillä täyssähköautojen hintojen ennustetaan kääntyvän hybridejä edullisemmiksi jo vuoden 2025 jälkeen.

RASKAAN TAVARALIIKENTEEN osalta sähköistäminen on mahdollista ainoastaan lyhyillä etäisyyksillä, ellei akkuteknologiassa tapahdu jotakin todella mullistavaa. Bio- tai synteettisten, hiilineutraaleiden polttoaineiden tuotantomäärät ja hintataso eivät puolla näiden yleistymistä, ellei regulaatiolla ja verotuksella voimakkaasti ohjata tähän suuntaan.

Keskeistä vähäpäästöisyydessä on millä tavalla energiaa tuotetaan. Ydinvoiman osalta fuusioreaktori voisi olla merkittävästi parempi tapa korvata nykyinen fissioon perustuva energian tuotanto, jos vain teknologiset haasteet onnistutaan voittamaan. Aurinkovoima, tuulivoima sekä geoterminen lämpö ovat kaikki hyviä ja luonnollisia lähteitä sähkön ja lämmön tuotantoon.

LOGISTIIKAN AMMATTILAISTEN on hyvä tiedostaa, että vety voisi hyvinkin toimia energian kantajana ja liikennepolttoaineena. EU:n komissio julkisti alkukesästä vetystrategian, johon kannattaa tutustua. Nikola USAssa suunnittelee tuottavansa vetypolttokennoteknologiaan perustuvia henkilö- ja raskaan tavaraliikenteen ajoneuvoja. Sijoittajien vahvasta uskosta kertoo yrityksen pörssiarvo 23 miljardia dollaria, vaikka yrityksellä ei ole vielä liikevaihtoa.


Kirjoitus on julkaistu Osto&Logistiikka-lehdessä 4/2020 (ilm. 10.9.)
Painettu Osto&Logistiikka-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja se kuuluu LOGYn jäsenetuihin.
Tutustu myös ostologistiikka.fi-uutissivustoon.

Lisää artikkeleita >

Huomaa myös: Kuljetuspäivä 2020 – Kestävä kehitys ja kuljetusmarkkinoiden jännitteet