Yhteistyöllä kohti kestävää tulevaisuutta

10.09.2021

Toimitusjohtaja Markku Henttisen pääkirjoitus Osto&Logistiikka-lehdessä 4 | 2021

Julkisen talouden kestävyysvaje on noussut jälleen uutisotsikoihin valtion vuoden 2022 budjetin valmistelun myötä. Koronakriisin pitkittyminen on antanut hyvän syyn kasvattaa valtion – eli meidän kaikkien – velanottoa aivan kuin kasvavalla velkataakalla ei olisi mitään merkitystä.

Uutisotsikot ilmastonmuutoksen aiheuttamasta hätätilasta ovat osaltaan lisänneet ahdistustamme. Ilmastohaasteeseen pyrkii vastaamaan Euroopan komission ”Fit for 55” -ilmastopaketti. Euroopan hiilineutraalisuuteen tähtäävän paketin tavoite on kiistatta hyvä, mutta sillä on merkittäviä velvoitteita ja vaikutuksia myös suomalaisille yrityksille ja elinkeinoelämälle. Siksi paketista on hyvä käydä keskustelua.

Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain Suomessa 30-50 miljardia euroa laskentatavasta riippuen. Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelma eli Hankinta-Suomi-ohjelma toimeenpanee hallitusohjelman julkisiin hankintoihin liittyviä linjauksia ja tavoitteita, kuten taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 on asettanut visiotavoitteeksi, että Suomi on 2020-luvulla eurooppalainen edelläkävijä julkisten hankintojen johtamisessa, osaamisessa, tiedon hyödyntämisessä, innovatiivisuudessa sekä taloudellisessa, ekologisessa ja sosiaalisessa vastuullisuudessa.

Toimittajayhteistyö innovatiivisten ratkaisujen ja jatkuvan kehittämisen
tueksi on vasta ottamassa ensiaskeleitaan.

Tavoite on hyvä, mutta paljon on vielä tehtävää. Julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin ei saada riittävää määrää tarjouksia ja valintoja tehdään painottaen hankintahintaa ilman, että laadulliset tekijät tai elinkaarikustannukset olisivat riittävästi otettu huomioon. Toimittajayhteistyö innovatiivisten ratkaisujen ja jatkuvan kehittämisen tueksi on vasta ottamassa ensiaskeleitaan. Julkisten hankintojen kestävyys- ja ekologisuustavoitteet voivat osaltaan nostaa toimittajien kynnystä osallistua julkisiin hankintoihin.

Kaikkien hankintojen osalta tulisi ymmärtää koko tilaus-toimitusprosessi, jotta prosessiin liittyvät tarpeettomat vaiheet ja tehtävät voidaan eliminoida. Elinkaarikustannusten arvioimisessa ja seurannassa on myös runsaasti tehtävää, sillä usein elinkaarikustannukset piiloutuvat hankintapalveluja käyttävien yksiköiden vuosibudjetteihin. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan ammattilaisilla olisi paljon annettavaa yksityisen sektorin parhaiden käytänteiden ja prosessiosaamisen tuomisessa julkiselle puolelle.

Julkisen sektorin kestävyysvaje tulee vääjäämättä aiheuttamaan kustannussäästöpaineita hankinta-ammattilaisille. Ammattilaisina meidän ei tule kuitenkaan pyrkiä kustannusten minimointiin. Hankintojen ja toimitusprosessin trimmaamisella on syytä tavoitella hyötyjä ja arvon lisäystä organisaatiolle.

On luonnollista, että julkisia hankintoja käytetään vipuvoimana ilmaston haitallista muutosta vastustavassa taistelussa. Julkisen ja yksityisen sektorin innovatiivisella yhteistyöllä voimme luoda meille kaikille kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden.


Markku Henttinen on Osto&Logistiikka-lehden päätoimittaja ja LOGY ry:n toimitusjohtaja
Osto&Logistiikka-lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehti kuuluu LOGYn jäsenetuihin.

Kysy jäsenyydestä tai muista palveluistamme >


Aiheeseen liittyviä tapahtumia