Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Oston peruskurssi

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa
Aika: 11.12.2019 9:00 - 12.2.2020 16:00

Oston peruskurssi 11.–12.12.2019, 14 –15.1.2020 ja 11 –12.2.2020

Ostotoimintaa kehittämällä alennat kustannuksia, tehostat toimintaa ja luot kilpailuetua!

Saat kurssiltamme käytännönläheisen tietopaketin hankintatoimen tehokkaaseen hoitamiseen. Kurssi on hyvin interaktiivinen ja osallistujien tekemistä harjoituksista koostetaan käytännönläheinen pelikirja, joka auttaa viemään opittua käytäntöön. Jokaiselle osallistujille teetetään DISC-profiili. DISCin avulla saadaan käytännöllistä tietoa omien käyttäytymistyylien luontaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. DISCin tuoman ymmärryksen avulla lisääntyy tietoisuus, taito havaita ja ymmärtää itseä ja muita. 

Oston peruskurssilla perehdyt kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten saat hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen.

Koulutuksen käytyäsi:

Hallitset kaikki ostoprosessin osa-alueet
Osaat hyödyntää taloudellisia muuttujia hankintatoimessa
Ymmärrät miten logistisen prosessin eri osat vaikuttavat toisiinsa
Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti

Ostotehtävien hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista. Menestyvä ostaja osaa kiinnittää huomiota kaikkiin hankintoihin liittyviin osa-alueisiin. Pelkkään hintaan perustuva ratkaisu ei useinkaan ole paras vaihtoehto. Kokonaisuuden hallinta on keskeistä.

Tarjousprosessissa ja käytävissä neuvotteluissa sinun on kustannusten lisäksi kiinnitettävä huomiota mm. tavarantoimittajan toimitusvarmuuteen, sovittaviin tilaus- ja maksuehtoihin, logistisiin ratkaisuihin ja esimerkiksi osattava kommunikoida erityyppisten persoonallisuuksien kanssa. Vain hankintojen kokonaisuuden hallitsemalla pystyt tekemään pitkälläkin tähtäimellä yritykselle kilpailukykyisiä valintoja.

Oston peruskurssimme antaa kattavan kuvan hankintatoimen laajasta kentästä. Koulutus parantaa koko hankintaprosessin ymmärrystä ja hallintaa ja antaa eväitä oman työn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.

 • Ostotekniikan hallitseminen on ostajan perusosaamista, jotta hän pystyy toteuttamaan hankintaprosessin ja huomioi kaikki sen olennaiset tekijät.
 • Talousasioiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta ostotehtäviä hoitava hallitsee mm. kokonaiskustannukset ja ymmärtää hankintojen osuuden yrityksen taloudellisessa toiminnassa.
 • Osto on osa logistista prosessia ja ostajan on hallittava osansa kokonaisuudessa ja se, millaisia vaikutuksia hänen toiminnallaan on ketjun muihin osiin ja miten hän parhaiten hyödyntää logistiikan muita osa-alueita toiminnan tehostamiseksi.
 • Keskeinen osa ostajan työtä ovat erilaiset neuvottelut, joten hyvä neuvottelutaito ja kyky reagoida erilaisiin tilanteisiin ja vastapuolen toimiin ovat ratkaisevan tärkeitä ostotehtävien menestyksekkäälle hoitamiselle.

Caset:
Kurssilla kuulet caseja alan benchamarkattavista yrityksistä.

Koulutus sopii kaikille sekä tuotteiden että palvelujen osto- ja logistiikkatoimintojen työtehtävissä aloittaneille tai näissä työtehtävissä vähän aikaa toimineille tai oman toimen ohessa tekeville. Koulutus on erinomainen osa uuden henkilön perehdytystä.

Kurssi on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen. 

Kurssin ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

DISC-profiilissa yhteistyökumppanina:

Tarkemmat kouluttajatiedot vahvistetaan osallistujille lähetettävässä vahvistusviestissä.

Tapahtuman ohjelma

Kurssilla käsiteltäviä aiheita:

Ostotekniikka

 • Hankintatoimen kokonaisuus

  • hankintojen arvo

  • trendit

  • hankintaorganisaatio

  • hankinnan prosessit

 • Hankintojen suunnittelusta sopimukseen

  • hankintaehdotukset ja spesifikaatio (materiaalihankinnat, palveluhankinnat)

  • tarjouspyyntö

  • tarjousvertailu

  • tilaus / sopimus

 • Hankintojen lainsäädännön perusteet

  • oikeustoimi- ja kauppalaki

  • palvelujen hankinnan erityispiirteet

  • vakiosopimusehdot

 • Operatiivisen oston tehtävät

  • nimikkeistön hallinta / tuotemuutokset

  • poikkeamaseuranta

  • reklamaatiot

 • ABC-analyysi ja materiaalinohjaus
 • Kansainvälinen hankintatoimi

  • toimituslausekkeet

  • pakkaus ja kuljetus

  • ulkomaankaupan maksuliikenne

  • huolinta ja tullaus

 • Toimittajan arviointi ja auditointi

 • Ostotoiminnan mittaaminen

Hankinnat ja talous

 • osto- ja hankintatoimen rooli yritystoiminnassa

 • yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset

 • taloudellinen toimittajavalinta ja -seuranta

 • operatiivisen laskentatoimen hyödyntäminen hankintatoiminnassa

 • hinnoittelumekanismit

 • taloudellinen kokonaisnäkemys ja kokonaiskustannusten hallinta

Osto osana logistiikkaa

 • logistiikan merkitys

 • logistiikkakustannukset

 • logistinen prosessi

 • logistiikan tavoitteet ja päämäärät

 • varastointi ja kuljetus, toimitusvalvonta

 • logistiset palvelut ja ulkoistaminen

 • logistisen ketjun hallinta ja seuranta

 • laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Tuloksellinen neuvottelutaito

 • Orientaatio

  • Mikä ihmeen neuvottelu?

  • Erilaiset neuvottelutilanteet
 • Onnistuneen neuvottelun peruspilarit

  • Neuvottelutyyli

  • Neuvottelutavoite

  • Ihmisten väliset suhteet

  • Vastapuolen intressit

  • Neuvotteluvoima

  • Yleiset mittapuut ja normit

 • Neuvottelutapahtuma tulokselliseksi

  • Järjestelmällinen neuvottelutapahtuma – systemaattinen neuvottelun eteenpäin vieminen

  • Käytännön casejä, neuvottelutilanteiden harjoittelua

 • Patti- ja ristiriitatilanneneuvottelut

  • Kemiat kuriin ja sieltä onnistuneeseen neuvottelutulokseen

  • Hankalat tilanteet ja haasteelliset henkilöt

  • Pattitilanteesta ulos

Mitä opit:

Oston peruskurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten kurssi antaa hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Kurssin käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa.

Opetus sisältää useita ryhmätöitä ja case-harjoituksia. Koulutuksessa kuullaan myös paljon käytännön esimerkkejä todellisista työelämän tilanteista ja siitä, miten eri yrityksissä asiat on hoidettu.

Kuusipäiväinen kurssi koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta.

Tapahtuman kouluttajat

Tuija Aro
Valmennusjohtaja

Tuijalla on vuosien kokemus asiantuntijoiden, esimiesten, päälliköiden ja johdon vaativien valmennusprosessien kokonaisvaltaisesta tuottamisesta yrityksille ja organisaatioille. Liiketoiminnan ja asiantuntijaorganisaation johtaminen ja kehittäminen niin yksityisellä, kuin julkisellakin sektorilla on pitkän valmentajauran aikana ollut ydintekemisten joukossa. Tuijan tyyli on lennokas, mutta niin käytännönläheinen ja esimerkeillä ryyditettyä, että innostavan valmennuspäivän päätteeksi osallistujat pystyvät heti työpisteelleen palauttaan hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja. Tuijalla on myös monimuotoinen kokemus muutostilanteiden yksilö- ja ryhmävalmennuksista johdolle, esimiehille ja organisaation työntekijöille. Työyhteisön kehittämiseen liittyvä konsultointi ja luennointi ovat sujuva osa Tuijan osaamista, ja hänellä on monipuolinen psykologinen osaaminen ihmisten erilaisuuteen, motivaatioon ja stressikäyttäytymiseen liittyen. Interaktiivisuus ja yhdessä tekeminen on jokaisen valmennuksen kulmakivi – tehokkuus, mielenkiinto ja motivointi mukaan oppimaan uutta tulevat kuin itsestään. Tuijan koulutusalueisiin kuuluvat mm: neuvottelutaidot, esiintymistaidot ja kouluttajien koulutus, esimiesvalmennukset ja asiakaspalvelun sekä työyhteisöjen valmennukset.

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGY:n hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Hannu Soininen
Toimitusjohtaja

Hannu Soininen on työskennellyt toimitusverkoston eri tehtävissä yli 30 vuotta. Hänellä on laaja-alaista kokemusta työntekijä-, esimies-, kehitys- ja johtotehtävistä - ostosta myyntiin. Hannulla on myös kattava kokemus erilaisista asiakasratkaisuista tilaus-toimitusketjussa työuransa varrelta. Työkokemusta on kertynyt mm. seuraavista yrityksistä: Puumerkki Oy, Huolintakeskus Oy, DB Schenker, Veljekset Keskinen Oy. Hannu on kokenut kouluttaja, jolla on laaja työkalupaketti osaamisen kehittämiseen hallussaan. Hänen erikoisalaansa on toimitusverkoston kehittäminen, koulutus ja konsultointi.

Ilmoittaudu tästä

Hinta:
2995 euroa + alv (6 päivää),
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 2695 euroa + alv (6 päivää).

Hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja tarjoilut. Koulutus laskutetaan yhdessä erässä noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.Jos haluatte laskutuksen osissa, ottakaa yhteyttä yhdistys(at)logy.fi tai puh. 044 336 7083.

Liity samalla jäseneksi!
Saat kurssin jäsenhintaan, kun liityt ilmoittautuessasi jäseneksi. Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Ilmoittautuminen:
26.11.2019 mennessä

Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lisätietoja:
Maarit Mänttäri, koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi, 0400 975 480

Majoitus:
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen suoraan hotellista, jossa koulutus järjestetään.

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto:
6 päivää

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00-16.30
2. päivä klo 8.30-16.00

"Loistava kurssi kaiken kaikkiaan!"
"Erinomainen. Lisäplussaa hyvistä materiaaleista. Hyvät ohjaajat, nojaaminen käytäntöön erinomaista."
"Minulle avautui ”uusi maailma”. Sain paljon työvälineitä joita hyödyntää päivittäisessä tekemisessä."
"Hyvät kouluttajat, jotka huomioivat yleisön, ei ollut pelkkää yksinpuhelua."
”Monipuolinen, asiat selitetty kattavasti, paljon hyviä esimerkkejä käytännön tilanteista.”