Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Kategoriajohtaminen

Paikka: Etäkoulutus / Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki
Aika: 23.03.2022 09:00 - 24.03.2022 16:30

Hyödyt   Kenelle


Ulkoisten resurssien käyttö ja niiden hallinta ovat yhä tärkeämmässä asemassa yritysten liiketoiminnassa. Hankinnan rooli näiden resurssien ja toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä on olennainen. Proaktiivinen ja suunnitelmallinen ote toimittajamarkkinaan voidaan varmistaa vain hankintojen kategorisoinnilla ja kategorioita johtamalla.

Tässä koulutuksessa opit kategoriajohtamisen prosessit, vaikutuskeinot ja sen toteuttamisessa tarvittavat analyysit. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle kategoriajohtamisen liiketoimintahyödyistä, rakennetaan mm. kategoriasuunnitelman runko, joka mahdollistaa näiden hyötyjen toteutumisen, sekä syvennytään kategoriajohtamisen käyttöönoton edellyttämään muutosprosessiin. Saat myös käytännönläheisen työkalupakin/pelikirjan kategoriastrategian jalkauttamiseen. Noin kuukauden kuluttua koulutuksesta voit halutessasi osallistua Q&A-keskusteluun, jossa saat sparrausta kategorisointiin liittyvissä kysymyksissäsi.

Koulutus toteutetaan hybridimallisena, jonka toteuttaminen edellyttää minimiosallistujamäärät lähi- ja etäosallistujien osalta.


Mitä sinä ja organisaatiosi hyödytte koulutuksesta?

 • Ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa.
 • Varmistat, että kategoriajohtaminen on linjassa yrityksesi strategian ja tavoitteiden kanssa.
 • Opit miten luodaan kategoriastrategia, joka toimii toiminnan ohjenuorana.
 • Opit kategoriajohtamisen prosessit ja tiedät, minkälaisia toimintamalleja voit käyttää prosessin eri vaiheissa.
 • Vahvistat omaa rooliasi kategoriapäällikkönä prosesseissa.
 • Osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta.

Koulutuksen aineisto perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen ja toisaalta vahvaan otteeseen alan viimeisimmästä akateemisesta tutkimuksesta. Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisilla, osallistuttavilla menetelmillä, missä opittua tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Samalla saat valmiuksia menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännössä ja kehittämisen apuna omassa toimintaympäristössäsi.

Kuulet case-esimerkkejä kategoriajohtamisen parhaista käytänteistä mm. Timo Palmu, Category Manager, KONE.


Kenelle?

Sekä tuotteiden että palvelujen hankinta- ja ostojohtajille ja -päälliköille. Suosittelemme valmennusta myös kaikille muille osto- ja hankintatoimen parissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu hankintatoiminnan strateginen kehittäminen, ohjaaminen ja muutosprosessien hallinta.

Koulutus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 3), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.


Kuuntelemme osallistujien odotuksia

Lähetämme ennen koulutusta sähköpostiisi ennakkokyselyn. Voit kertoa, missä osa-alueissa erityisesti haluat kehittyä sekä niistä erityiskysymyksistä, joihin haluat valmennuksen aikana vastauksia. Tyypillisiä toiveita koulutuksissa on ollut mm. seuraavia asioita.

 • Tavoitteeni on saada valmennuksen myötä asiantuntijuutta kategoriajohtamiseen sekä saada tarvittavat työkalut onnistuneen kategoriastrategian luomiseksi ja jalkauttamiseksi.
 • Kategoriatyö on yksi osa työstäni. Haluan olla tietoisempi siitä, miten tämä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Olemme siirtymässä uuden tyyppiseen kategoria-ajatteluun omassa tuotevalikoimassamme ja tämän prosessin läpivieminen ja jalkauttaminen siirtyy vastuulleni.
 • Toivon saavani lisää tietämystä strategian luomista, sekä käteviä neuvoja strategian tulokselliseen jalkauttamiseen. Lisäksi toivon saavani ymmärrystä erilaisista tavoista ja menetelmistä, miten kategoriaa voi johtaa ja ohjata.
 • Haluan oppia, miten kategoriatyö käynnistetään: Kategoria- analyysi, kategoriakohtaiset tavoitteet, tulosten seuranta, johtopäätökset ja toimenpiteet.

Ohjelmaan pääset tutustumaan sivun ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Tapahtuman ohjelma

Jokaiseen teemaan liittyy SPRINT-harjoituksia eli käytännön ryhmätöitä. SPRINT-harjoituksissa keskustelet muiden osallistujien kanssa, verkostoidut ja sovellat oppimaasi käytäntöön. Näistä ryhmätöistä ja niissä luoduista ideoista sekä keskusteluista kouluttajat kokoavat PlayBookin. Tämän avulla voit koulutuksen jälkeen viedä oppeja käytäntöön.


Johdanto kategoriajohtamiseen
• Mitä kategoriajohtaminen on, mitä sillä tavoitellaan ja miksi?
• Mitä hyötyä – ja miten hyödyt osoitetaan?

Kategoriajohtamisen pääperiaatteet ja peruspilarit
• Kategoriajohtamisen tärkeimmät pääperiaatteet
• Peruspilarit, joiden varaan kategoriajohtaminen rakentuu

Strateginen hankinta ja kategoriaan vaikuttavat strategiat
• Asiakasnäkökulman huomioiminen
• Organisaation strategiset tavoitteet
• Hankintatoimenstrategia ja tavoitteet

Kategoriastrategiat ja strategiaprosessi

Kategoriajohtamisen prosessit
• Kategorioiden hallinta ja johtaminen – prosessinäkökulma
• Kategoriajohtamismallin luominen vaihe vaiheelta
• Analysointityökalut ja –menetelmät

Kategoriasuunnitelman luominen
• Miten luodaan onnistunut kategoriastrategia?
• Kategoriastrategian rakenne ja sisältö
• Mihin onnistunut kategoria vastaa?

Kategoriastrategian jalkauttaminen ja muutoksen johtaminen
• Toimintamallit, vaikuttajat, riskit ja riippuvuudet
• Kategoriatiimin rakentaminen
• Kategoriavastaavan rooli ja tehtävät
• Sidosryhmäanalyysi ja vaikuttamisen rakenteet kategorian näkökulmasta
• Vaikuttaminen H2H –suhteessa

Kategorian jatkuva analysointi, raportointi ja kehittäminen
• Category performance mittarit
• Kategoriakohtaiset riskianalyysit

Tulevaisuuden haasteet
• Miltä tulevaisuus näyttää?
• Mihin haasteisiin on syytä varautua?

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, joka on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGYn hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Ilmoittaudu tästä

HINNAT

Etäkoulutus

 • Normaalihinta 1 395 € + alv
 • LOGYn jäsenhinta 1 255 € + alv

Lähikoulutus

 • Normaalihinta 1 495 € + alv
 • LOGYn jäsenhinta 1 355 € + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Laskutus n. kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.


Oppimisympäristössä:

 • ennakkovalmistautuminen
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut
 • PlayBook
 • Q&A-keskustelut

Liity samalla jäseneksi!
Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Tutustu jäsenetuihin

Ilmoittautuminen
20.3.2022 mennessä

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä

Kesto
2 päivää

Aikataulu
1. päivä klo 9.00-16.30
2. päivä klo 8.30-16.00

Tästä koulutuksesta saat IFPSM:n PAS-sertifikaatin osatodistuksen >

Monipuolinen ja avaava koulutus! Paljon asiaa, mutta kaikki käytiin läpi uusilla ja innostavilla menetelmillä.
Arvoa rahalle = kiitos!
Mielenkiintoinen, kattava ja ajatuksia vahvistava valmennus - kiitos!