Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Kategoriajohtaminen

Paikka: Scandic Helsinki Airport, Gate 2, Lentäjäntie 1, 01530 Vantaa
Aika: 27.11.2019 9:00 - 28.11.2019 16:00

27.–28.11.2019

"Paras koulutus tähän mennessä ja niitä on ollut monta, näistä kouluttajista voi ottaa mallia!"

Ulkoisten resurssien käyttö ja niiden hallinta ovat yhä tärkeämmässä asemassa yritysten liiketoiminnassa. Hankinnan rooli näiden resurssien ja toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä on olennainen. Proaktiivinen ja suunnitelmallinen ote toimittajamarkkinaan voidaan varmistaa vain hankintojen kategorisoinnilla ja kategorioita johtamalla. Tällä kurssilla opit kategoriajohtamisen prosessit, vaikutuskeinot ja sen toteuttamisessa tarvittavat analyysit. Saat myös käytännönläheisen työkalupakin kategoriastrategian jalkauttamiseen.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa
 • Opit miten luodaan kategoriastrategia, joka toimii toiminnan ohjenuorana
 • Opit kategoriajohtamisen prosessit
 • Osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta


Kurssin aineisto perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen ja toisaalta vahvaan otteeseen alan viimeisimmästä akateemisesta tutkimuksesta. Kurssin aikana keskustelemme ja käymme läpi tapausesimerkkejä ja teemme ryhmätöitä, joissa pääset soveltamaan käytäntöön teoriassa opittuja asioita. Samalla saat valmiuksia menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännössä ja kehittämisen apuna omassa toimintaympäristössäsi.

Kurssi sopii sekä tuotteiden että palvelujen hankinta- ja ostojohtajille ja -päälliköille. Tämän lisäksi suosittelemme kurssia kaikille muille osto- ja hankintatoimen parissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu hankintatoiminnan strateginen kehittäminen, ohjaaminen ja muutosprosessien hallinta.

Case: kurssilla kuulet kategoriajohtamisen parhaista käytänteistä alan edelläkävijäyrityksessä. Mielenkiintoisen case-puheenvuoron antaa Timo Palmu, Category Manager, KONE

Kurssi on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 3), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Kurssin ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Tapahtuman ohjelma

Johdanto kategoriajohtamiseen

 • Mitä kategoriajohtaminen on, mitä sillä tavoitellaan ja miksi?
 • Mitä hyötyä – ja miten hyödyt osoitetaan?

Kategoriajohtamisen pääperiaatteet ja peruspilarit

 • Kategoriajohtamisen tärkeimmät pääperiaatteet
 • Peruspilarit, joiden varaan kategoriajohtaminen rakentuu

Strateginen hankinta ja kategoriaan vaikuttavat strategiat

 • Asiakasnäkökulman huomioiminen
 • Organisaation strategiset tavoitteet
 • Hankintatoimenstrategia ja tavoitteet

Kategoriastrategiat ja strategiaprosessi

Kategoriajohtamisen prosessit

 • Kategorioiden hallinta ja johtaminen – prosessinäkökulma
 • Kategoriajohtamismallin luominen vaihe vaiheelta
 • Analysointityökalut ja –menetelmät

Kategoriajohtaminen edelläkävijäyrityksessä, Timo Palmu, Global Category Manager, Kone Oyj (Case)

Kategoriasuunnitelman luominen

 • Miten luodaan onnistunut kategoriastrategia?
 • Kategoriastrategian rakenne ja sisältö
 • Mihin onnistunut kategoria vastaa?

Kategoriastrategian jalkauttaminen ja muutoksen johtaminen

 • Toimintamallit, vaikuttajat, riskit ja riippuvuudet
 • Kategoriatiimin rakentaminen
 • Kategoriavastaavan rooli ja tehtävät
 • Sidosryhmäanalyysi ja vaikuttamisen rakenteet kategorian näkökulmasta
 • Vaikuttaminen H2H –suhteessa

Kategorian jatkuva analysointi, raportointi ja kehittäminen

 • Category performance mittarit
 • Kategoriakohtaiset riskianalyysit

Tulevaisuuden haasteet

 • Miltä tulevaisuus näyttää?
 • Mihin haasteisiin on syytä varautua?

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGY:n hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Ilmoittaudu tästä

Hinta:
1395 euroa + alv,
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn jäsenille 1215 euroa + alv.

Hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja tarjoilut. Koulutus laskutetaan noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Saat kurssin jäsenhintaan, kun liityt ilmoittautuessasi jäseneksi. Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta.

Ilmoittautuminen:
20.11.2019 mennessä

Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lisätietoja:
Maarit Mänttäri, koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi, 0400 975 480

Majoitus:
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen suoraan hotellista, jossa koulutus järjestetään.

Peruutusehdot:
Lue ehdot tästä

Kesto:
2 päivää

Majoitus:
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen sopimushintaan LOGYn yhteistyöhotelleista. Kysy lisää yhdistys@logy.fi.

Aikataulu:
1. päivä klo 9.00-16.30
2. päivä klo 8.30-16.00

Monipuolinen ja avaava koulutus! Paljon asiaa, mutta kaikki käytiin läpi uusilla ja innostavilla menetelmillä.
Arvoa rahalle = kiitos!
Mielenkiintoinen, kattava ja ajatuksia vahvistava valmennus - kiitos!