Tapahtuman kuvaus Ohjelma Puhujat

Kuljetuspäivä: Kuljetukset eilen, tänään, huomenna

Paikka: Hotelli Clarion, Tyynenmerenkatu 2, Helsinki
Aika: 07.09.2023 09:00 - 16:00

Kuljetukset eilen, tänään ja huomenna

Päivän punainen lanka on aikajana 1980 - 2020.

 • Miten kuljetusala on muuttunut vuosikymmenten saatossa?
 • Miten teknologian kehitys on vaikuttanut kuljetusalaan?
 • Kuinka logistiikka-alan koulutusta on muokattu vuosien varrella?
 • Miten koko logistiikan ydin on muuttunut?

Nyt puhutaan paljon trendeistä, katsotaan löytyykö menneisyydestä merkittäviä trendejä ja mitkä innovaatiot ovat olleet suurimman muutoksen mahdollistajat alalla.

Paneelissa tullaan käsittelemään kuljetusalan kompetensseja eilen, tänään ja huomenna. Miten koulutus on pystynyt reagoimaan nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön?

Mitä isot työnantajat todella tarvitsevat – logistiikan osaajia vai numeron murskaajia?


Päivän puheenjohtajana toimii LOGY Kuljetusfoorumin puheenjohtaja Mia Jyrkänkallio, Key Account Manager, DHL Freight Finland.


Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii

Tapahtuman muut kumppanit

Tapahtuman ohjelma

8.00   Ilmoittautuminen ja kahvi


9.00   Päivän avaus

Markku Henttinen
Toimitusjohtaja
LOGY ry

Mia Jyrkänkallio
LOGY Kuljetusfoorumin puheenjohtaja,
Key Account Manager
DHL Freight Finland


9.10   Logistiikka-alan digitalisoituminen

Anssi Kujala
Toimitusjohtaja
SKAL ry


9.45   Kuljetusalan tulevaisuus hallitusohjelman valossa

Lulu Ranne
Liikenne- ja viestintäministeri


10.15  Uusia ratkaisuja toimitusketjuun ja logistiikkaan

Juha Teinilä
myyntijohtaja, Hiava Oy

Teemu Hämäläinen
Founder, Hiava Oy


10.30 Kahvitauko


11.00   Logistiikka huoltovarmuuden ytimessä

Outi Nietola
Johtava varautumisasiantuntija, logistiikka
Huoltovarmuuskeskus


11.30    Tulevaisuuden tekijät 

Sari Karppala
Senior Lecturer Logistics
JAMK


12.00   Lounastauko


12.45   Vedyn käyttö raskaassa liikenteessä

Aleksandra Saarikoski
Tutkija
VTT


13.15  Energiatransitio: biokaasun positiivinen vaikutus ja päästövähennyspotentiaali raskaassa liikenteessä

Miika Johansson
Business Unit Lead, Renewable Energy
St1 Nordic Oy


13.45   Kahvitauko


14.15   Kuivasatama, yhdistettyjen kuljetusten solmukohta matkalla kohti digivihreää ja päästötöntä kuljetusketjua

Jonna Paasonen
Projektipäällikkö
Digivihreä RRT -hanke


14.45   Paneelikeskustelu

                           Kuljetusalan kompetenssit eilen, tänään ja huomenna

      • Petri Laitinen,
       Toimitusjohtaja, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
      • Anssi Kujala
       Toimitusjohtaja, SKAL ry
      • Suvi Moll
       Senior Lecturer, Head of Degree Programme, Metropolia
      • Paula Mölsä
       HR Manager, DHL Supply Chain

       Moderaattori:
      • Jyri Vilko,
       Logistiikan apulaisprofessori, LUT-yliopisto

15.45    Päätössanat ja yhteenveto

Mia Jyrkänkallio
LOGY Kuljetusfoorumin puheenjohtaja,
Key Account Manager, DHL Freight Finland

Puhujat

Markku Henttinen
Toimitusjohtaja, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry & IFPSM

Markku Henttinen on Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n ja alan kansainvälisen kattojärjestön IFPSM:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut aiemmalla urallaan logistiikkapalvelusektorin sekä päivittäis- ja erikoistavarakaupan johtotehtävissä. Aikaisempia työnantajia ovat olleet mm. John Nurminen, Inex Partners, Kiitolinja-Scansped, Schenker, Indoor Group ja Transpoint.

Teemu Hämäläinen
Founder, Hiava Oy

Teemu Hämäläinen on Konetekniikan DI (Aalto-yliopisto/2017), ja hän on toiminut yrittäjänä Hiava Oy:ssä vuodesta 2019. Hänelle työssään merkityksellistä on kehittää toimitusketjujen laatua tehokkuudesta ja vastuullisuudesta tinkimättä. Kehitystyöhön Teemulla on käytössä kolme lähestymistapaa: systeeminen ajattelu, rohkeus olla luova ja kestävät ratkaisut. Hänen tavoitteenaan on ensisijaisesti tukea kulttuuria, jossa rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

Maailmamme on monimutkaistunut ja muuttuu nopeammin kuin koskaan aiemmin, jolloin myös toimitusketjujen kehitystyö vaatii globaalisti avointa tahtotilaa, rohkeutta ja jopa radikaaliutta. Teemu ja hänen tiiminsä haluavat olla tässä kehityksessä toteuttajina ja innoittajina.

Miika Johansson
Business Unit Lead, Renewable Energy, St1 Nordic Oy

Miika Johansson vastaa uusiutuvan energian liiketoimintayksikön johtajana St1-konsernin biokaasu-, tuuli- ja maalämpötoiminnoista sekä vähähiilisten polttoaineiden kehitystoiminnoista.

Johansson kuuluu St1 Nordic Oy:n johtoryhmään. Hänen keskeisiä vastuitaan ovat konsernin strategiatyö sekä investoinnit St1:n energiatransition tavoitteiden tukemiseksi. Johanssonilla on pitkä ja laaja-alainen tausta energia-alalta. Ennen St1:stä hän on työskennellyt NEOT (North European Oil Trade) Oy:ssä biotraderina.

Mia Jyrkänkallio
Key Account Manager, DHL Freight Finland

Mia Jyrkänkallio työskentelee logistiikan ja globaalien asiakkuuksien parissa DHL:llä. Ennen kuljetusalaa hän toimi pitkään mm. öljy-yhtiössä ja henkilöstövuokrauksessa asiakaspalvelun, hinnoittelun, markkinoinnin ja rekrytointien parissa.

Mia on ollut LOGYn jäsenenä logistiikkauransa alusta alkaen. Hän on myös Kuljetusfoorumin johtoryhmän puheenjohtaja ja LOGYn hallituksen jäsen.

Sari Karppala
Senior Lecturer Logistics, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu JAMK

Sari Karppalalla on vankka kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisista logistiikkatehtävistä UPM:llä. Maaliskuusta alkaen hän on toiminut logistiikan lehtorina Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa, missä hän on jakamassa laaja-alaista tietämystään ja käytännön osaamistaan tuleville logistiikan ammattilaisille.

Anssi Kujala
Toimitusjohtaja, SKAL ry

Anssi Kujala on toiminut SKALin toimitusjohtajana marraskuusta 2021 alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt erilaisissa järjestöjohtamisen ja yhteiskuntavaikuttamisen tehtävissä, muun muassa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana ja valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä. Anssin suvussa on kuljetusyrittäjyyttä neljässä sukupolvessa.

Petri Laitinen
Toimitusjohtaja, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry

Petri Laitinen on Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n toimitusjohtaja. Tämän lisäksi hän toimii Palvelualojen työnantajat Paltalla liikenne- ja logistiikkajohtajana 1.1.2023 alkaen. Liikenne- ja logistiikkajohtajana Laitinen vastaa kokonaisuudessaan Paltan elinkeinopoliittisen yksikön liikenne- ja logistiikkatoimialojen toiminnasta ja niiden kehittämisestä sisältäen mm. yhteistyön EK:n ja muun liittoyhteisön kanssa sekä vaikuttamistyön ministeriöiden, hallituksen, eduskunnan ja muiden sidosryhmien suuntaan. Laitisella on pitkä ja erittäin monipuolinen kokemus logistiikka- ja huolinta-alasta.

Suvi Moll
Senior Lecturer, Head of Degree Programme, Metropolia

Suvi Moll työskentelee tutkinto- ja tiimivastaavana Metropolia ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä. Logistiikka ja toimitusketjun hallinta, kansainvälisyys ja koulutuksen kehittäminen ovat lähellä Suvin sydäntä. Hän vastaa kahdesta Metropolian englanninkielisestä Bachelor of Business Administration -tutkinto-ohjelmasta, joista valmistuu kansainvälisen kaupan ja toimitusketjun hallinnan osaajia, joilla on erinomaiset tiedot ja taidot toimia asiantuntijoina ja kehittäjinä monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä. Aiemmalla työuralla Suvi on toiminut niin operatiivisissa kuin kehittämistehtävissä logistiikan, toimitusketjun hallinnan ja hankinnan saralla. Suvi on aktiivisesti mukana LOGYn SCM-foorumin johtoryhmän toiminnassa.

Paula Mölsä
HR Manager, DHL Supply Chain

”Olen tehnyt koko työurani HR:n parissa ja siitä noin 10 vuotta logistiikan alalla. Olen laki- ja tes-narkkari, koen että niiden antamien yhteisten sääntöjen luomat rajat helpottavat arkea ja asioista sopimista. Lisäksi uskon avoimeen keskusteluun, sillä muuten asioista sopiminen on erittäin haastavaa.”

Outi Nietola
Logistiikan johtava varautumisasiantuntija ja tiimivastaava , Huoltovarmuuskeskus

KTM Outi Nietola toimii logistiikan johtavana varautumisasiantuntijana ja tiimivastaavana Huoltovarmuuskeskuksessa, vastaten logistiikan huoltovarmuuden strategisesta kehittämisestä sekä ohjelmajohtajana HVK:n Logistiikka2030-ohjelman toimeenpanosta. Outilla on yli 25 vuoden monipuolinen kokemus logistiikasta ja liikennesektorilta eri näkökulmista, ennen HVK:ta muun muassa Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkönä, Liikenneviraston elinkeinoelämän asiakkuuspäällikkönä, logistiikan konsulttina ja logistiikkatiimiin päällikkönä Pöyryllä ja WSP Finland Oy:ssa sekä logistiikan tutkijana VTT:llä.

Jonna Paasonen
Projektipäällikkö, Digivihreä RRT -hanke, Kinno

Jonna toimii tällä hetkellä projektipäällikkönä Digivihreä RRT -hankkeessa, jonka tavoitteena on digivihreän kaksoissiirtymän edistäminen kuivasataman digitaalisten ratkaisujen avulla. Hänellä on monipuolista kokemusta logistiikan johto- ja kehittämistehtävistä, satamaoperoinnin, huolinnan, raideliikenteen sekä digitalisaation alueilta. 

Lulu Ranne
Suomen liikenne- ja viestintäministeri

Lulu Ranne valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2019. Hän on ollut mm. suuren valiokunnan jäsen ja valtiovarainvaliokunnan varajäsen. Ranne on toiminut Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana huhti-kesäkuussa 2023 ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajana 2021–2023. Lisäksi Ranne on toiminut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana 2019–2023.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa Ranne on ollut vuodesta 2008 ja kaupunginhallituksessa 2013–2021. Ranne on ollut Hämeen maakuntahallituksen jäsen 2017–2023.
Ranne valmistui ylioppilaaksi Haaparannan Tornedalsskolanin lukiosta Ruotsista 1990 ja rakennustekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 1998.
Ennen kansanedustajan tehtävää Ranne on työskennellyt mm. ympäristö- ja hankeasiantuntijana Hämeen ympäristökeskuksessa sekä Hämeen ja Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa.

Aleksandra Saarikoski
Tutkija, VTT

Aleksandra Saarikoski työskentelee tutkijana VTT:llä ja keskittyy vedyn käytön tutkimukseen eri sovelluksissa. Hänen erityisosaamistaan ovat vedyn regulaatio, kuljetus, elektrolyysi ja vedyn kuljetuksen kustannusarviointi. Aleksandra on arvostettu asiantuntija alallaan, ja hänen työnsä tukee alan kehitystä ja energiatarpeiden ratkaisemista tulevaisuudessa.

Juha Teinilä
myyntijohtaja, Hiava Oy

Juha Teinilä on logistiikka-alan konkari. Hänen uransa on aina muodostunut myyntivastuullisista tehtävistä, jotka ovat vaihdelleet myyntineuvottelijan tehtävistä Kiitolinjassa aina myyntijohtajan, markkinointijohtajan ja tuotejohtajan tehtäviin eri yhteyksissä.

Tärkeimpinä saavutuksina myynnin ulkopuolella ovat olleet kaksi pakettituotetta Suomessa: Pakettilinja-tuote vuonna 1990 ja sen johtaminen vuoteen 2002 asti, sekä Pakettipiste-automaattiverkoston rakentaminen, toteuttaminen ja myynnillinen johtaminen vuosina 2016–2022 (Lehtipisteen tuote). Lisäksi mm. ensimmäisten kuluttajapakettien jakelun aloittaminen 2002 R-kioskien kautta oli Pakettilinja-tuotteen ensimmäisiä kuluttajapalveluita.

Koko uransa Juha on ollut mukana IT-alan kehityksessä aina ovt-testauksista viivakoodin käyttöönottoon (92) ja edelleen sähköisen rahtikirjan käyttöönottoon (2005) aina nykyiseen täyssähköiseen toimintamalliin asti.

Hiava Oy:n kanssa Teinilä on osallistunut uusien 4pl-tuotteiden kehitykseen ja uusien palvelutuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Hiavan tuoteportfolioon.

Jyri Vilko
Logistiikan apulaisprofessori, LUT-yliopisto

Jyri Vilko KTT, DI on LUT-yliopiston logistiikan apulaisprofessori ja INLOG-maisteriohjelman johtaja Kouvolassa. Hän toimii myös dosenttina Thammasat Business Schoolissa Thaimaassa. Jyrin kiinnostuksenkohteita ovat toimitusketjun riskienhallinta ja logistiikka sekä palveluverkostot ja arvonluonti.

Jyri aloitti tutkimustoimintansa 2006 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän on tutkimusuransa aikana johtanut useita Business Finlandin, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia tutkimusprojekteja ja toiminut myös mukana liiketoiminnassa näissä alueilla mm. puhujana, fasilitaattorina ja neuvonantajana.

Jyrillä on pitkä kokemus alan yhdistystoiminnasta ja hän on Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYn hallituksen varapuheenjohtaja sekä toiminut usean vuoden LOGY Saimaan alueen johtoryhmän puheenjohtajana.

Jyri panostaa myös paljon opetukseen ja yritysyhteistyöhön, joista viimeisin esimerkki on hänen johtamansa Innovation and Logistics -maisteriohjelma LUT Kouvolassa.

Ilmoittaudu tästä

HINNAT

Seminaari
Normaalihinta 305 € + alv
LOGYn jäsenille 265 € + alv

Seminaari + illallinen
Normaalihinta 405 € + alv
LOGYn jäsenille 365 € + alv

Kysy myös ryhmäedusta – ilmoita koko tiimi mukaan yhdistys@logy.fi.

ps. Pääset Kuljetuspäivän lipulla seuraamaan myös Sisälogistiikkapäivän ohjelmaa!


Lisätietoja tapahtumasta:

Maria Tiilikainen
Tapahtumapäällikkö
050 368 5862
maria.tiilikainen@logy.fi