Tapahtuman kuvaus

LOGY Hankintafoorumi: Sosiaalisen vastuullisuuden integrointi käytännön hankintoihin

Paikka: Teams, Webinaari
Aika: 18.3.2021 14:00 - 16:00

Tervetuloa mukaan tapahtumaan, joka on suunnattu LOGYn yritysjäsenille ja aktiivipaketin haltijoille. Tämä tapahtuma on LOGYn Julkisten hankintojen tiimin suunnittelema. 

Tapahtuman puheenjohtajana toimii LOGYn julkisten hankintojen tiimin puheenjohtaja / Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan hankintapäällikkö Nina Sundell.

Puheenvuorot:

Pikakatsaus Hankinta Suomen kansalliseen hankintastrategiaan / Sosiaalisen vastuun riskianalyysi

o Kansallista hankintastrategiaa toimeenpanevien teemaryhmien tilanne
o Mitä tarkoittaa hankintojen vastuullisuusanalyysi?
o Miten toimitusketjun sosiaalista riskiä voi analysoida?

Susanna Närvänen, Kategoriajohtaja, Hansel Oy

Susanna Närvänen toimii Hansel Oy:ssä kategoriajohtajana. Hän vastaa yhteishankintojen lisäksi hankintatoimen kehittämisen palveluista. Hän toimii myös valtion hankintatoimen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut  LOGYn hankintafoorumin johtoryhmän jäsenenä sekä LOGYn julkisten hankintojen tiimin vetäjänä.

Hankinta-Suomi Strategia: kansallisen tason ihmisoikeusriskien tunnistaminen ja työperäisen hyväksikäytön torjunta kotimaisissa hankinnoissa

o Mitä on työperäinen hyväksikäyttö Suomessa ja miten se liittyy alihankintaan ja julkisiin hankintoihin?
o Miten julkisissa hankinnoissa voi puuttua ilmiöön?
o Kehitteillä olevia työkaluja hankintayksiköille osana Hankinta-Suomi Strategiaa

Lietonen Anni, yritysvastuuasiantuntija, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

VTM Anni Lietonen, HEUNIn tutkija ja yritysvastuuasiantuntija on taustaltaan sosiologi ja kriminologi. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluu ihmiskaupan, työperäisen hyväksikäytön lisäksi mm. sukupuolistunut väkivalta. Anni keskittynyt erityisesti EU:n ja kansallisten alihankintaketjujen hallinnan kehittämiseen. Työssään hän tehnyt yhteistyötä yksityisen sekä julkisen sektorin kanssa edistääkseen ihmisoikeuksien toteutumista, sekä kehittänyt työkaluja sekä ja oppaita yrityksille YK:n ohjaavissa periaatteissa asetettujen odotuksien tueksi.

Senaatti-kiinteistöjen toimintamalli talousrikollisuuden torjunnassa

o Kiinteistö- ja rakennusalan mukaan lukien palvelut on talousrikollisuuden kannalta riskialtista
Talousrikollisuuden toimet hankintojen valmistelussa, hankintapäätöksissä ja toteutuksen aikaisessa valvonnassa
o Talousrikollisuustarkastukset työmailla

Juha Lemström, Yhteiskuntavastuu- ja laatujohtaja, Senaatti-Kiinteistöt

Arkkitehti, TkL, toiminut suojeltujen rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävissä pääosin Helsingin keskusta-alueen suurissa restaurointi ja korjaushankkeissa. Merkittävimpiä projekteja ovat olleet useat kohteet Senaatin torin tuntumassa ja esim. Kansallisteatterin ja Kansallismuseon hankkeet. Toiminut 2010-luvun Senaatti-kiinteistöjen operatiivisena johtaja ja yhteiskuntavastuujohtajana 2009 alkaen. Ollut kehittämässä ja kouluttamassa rakennusalan tilaajan työturvallisuusvelvoitteita 1990-luvulta alkaen ja luomassa Senaatin mallia talousrikollisuuden torjunnassa.

Ilmoittaudu tästä

HUOMAA MYÖS

Hankintapäivä 30.9.2021 - save the date!

Tehokas kilpailuttaminen 14.4.2021

Tuloksellinen neuvottelutaito 21.4.2021