Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Oston peruskurssi

Paikka: Etäkoulutus,
Aika: 03.05.2022 09:00 - 07.06.2022 16:00

Kenelle   Hyödyt


Ostotoimintaa kehittämällä alennat kustannuksia, tehostat toimintaa ja luot kilpailuetua

Ostotehtävien hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista. Menestyvä ostaja osaa kiinnittää huomiota kaikkiin hankintoihin liittyviin osa-alueisiin. Pelkkään hintaan perustuva ratkaisu ei useinkaan ole paras vaihtoehto. Kokonaisuuden hallinta on keskeistä.

Tarjousprosessissa ja käytävissä neuvotteluissa sinun on kustannusten lisäksi kiinnitettävä huomiota mm. tavarantoimittajan toimitusvarmuuteen, sovittaviin tilaus- ja maksuehtoihin, logistisiin ratkaisuihin ja esimerkiksi osattava kommunikoida erityyppisten persoonallisuuksien kanssa. Vain hankintojen kokonaisuuden hallitsemalla pystyt tekemään pitkälläkin tähtäimellä yritykselle kilpailukykyisiä valintoja.

Oston peruskurssimme antaa kattavan kuvan hankintatoimen laajasta kentästä. Valmennus parantaa koko hankintaprosessin ymmärrystä ja hallintaa ja antaa eväitä oman työn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.


Koulutuspäivien teemat

3.–4.5.2022 klo 9.00–16.30 Hankinta ja ostotekniikka
Ostotekniikan hallitseminen on ostajan perusosaamista, jotta hän pystyy toteuttamaan hankintaprosessin ja huomioi kaikki sen olennaiset tekijät.

24.5.2022 klo 9–16.30 Hankinta ja talous
Talousasioiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta ostotehtäviä hoitava hallitsee mm. kokonaiskustannukset ja ymmärtää hankintojen osuuden yrityksen taloudellisessa toiminnassa.

25.5.2022 klo 9–16.30 Materiaaliohjaus ja vastuullisuus
Materiaaliohjaus on keskeinen työkalu, jolla vaikutetaan varastopääoman arvoon. Vastuullisuus on monitahoinen ja se on otettava huomioon koko toimitusketjussa.

6.6.2022 klo 9.00–12.00 (0,5 pv) Oston osuus ja yhteys toimitusketjussa
Osto on osa logistista prosessia ja ostajan on hallittava osansa kokonaisuudessa ja se, millaisia vaikutuksia hänen toiminnallaan on ketjun muihin osiin ja miten hän parhaiten hyödyntää toimitusketjun osa-alueita toiminnan tehostamiseksi. Opit tuntemaan toimitusketjun eri osien merkityksen kokonaisuuteen ja ymmärtämään sisäisen ja ulkoisen yhteistyön merkityksen sekä saamaan ajatuksia eri osa-alueiden kehittämiseen.

6.6.2022 klo 13.00–16.30 (0,5 pv) ja 7.6.2022 klo 9.00–16.00 Neuvottelutaidot
Keskeinen osa ostajan työtä ovat erilaiset neuvottelut, joten hyvä neuvottelutaito ja kyky reagoida erilaisiin tilanteisiin ja vastapuolen toimiin ovat ratkaisevan tärkeitä ostotehtävien menestyksekkäälle hoitamiselle.

Opetus sisältää useita ryhmätöitä ja case-harjoituksia. Koulutuksessa kuullaan myös paljon käytännön esimerkkejä todellisista työelämän tilanteista ja siitä, miten eri yrityksissä asiat on hoidettu.


Saat koulutuksestamme käytännönläheisen tietopaketin hankintatoimen tehokkaaseen hoitamiseen. Koulutus on hyvin interaktiivinen ja osallistujien tekemistä harjoituksista koostetaan käytännönläheinen pelikirja, joka auttaa viemään opittua käytäntöön. Jokaiselle osallistujille teetetään DISC-profiili. DISCin avulla saadaan käytännöllistä tietoa omien käyttäytymistyylien luontaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. DISCin tuoman ymmärryksen avulla lisääntyy tietoisuus, taito havaita ja ymmärtää itseä ja muita.

Oston peruskurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten koulutus antaa hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Koulutuksen käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa.


Koulutuksen käytyäsi

 • Hallitset kaikki ostoprosessin osa-alueet
 • Osaat hyödyntää taloudellisia muuttujia hankintatoimessa
 • Ymmärrät miten logistisen prosessin eri osat vaikuttavat toisiinsa
 • Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti
 • Osaat laskea ohjausarvot varastopääoman ohjaukseen.

Kenelle?

Kaikille sekä tuotteiden että palvelujen osto- ja logistiikkatoimintojen työtehtävissä aloittaneille tai näissä työtehtävissä vähän aikaa toimineille tai oman toimen ohessa tekeville. Koulutus on erinomainen osa uuden henkilön perehdytystä.

Koulutus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Koulutuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä


DISC-profiilissa yhteistyökumppanina:

Tapahtuman ohjelma

Hankinta ja ostotekniikka (2 pv)

 • Hankinnan merkitys
 • Hankintaprosessi
 • Tarpeesta sopimukseen
 • Tarjouspyyntö
 • Toimittajien arviointi ja ohjaaminen
 • Hankintatoimen lainsäädäntö
 • Tilauksesta laskuun
 • Tavoitteet ja mittaaminen

Hankinnat ja talous (1 pv)

 • Hankintatoimi ja taloudellisten asioiden hallinta
 • Yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset
 • Taloudellinen toimittajavalinta ja -seuranta
 • Operatiivisen laskentatoimen hyödyntäminen hankintatoiminnassa
 • Hinnoittelumekanismit
 • Taloudellinen kokonaisnäkemys ja kokonaiskustannusten hallinta

Vastuullisuus ja materiaalinohjaus
Hankintavolyymi

 • Hankintavolyymin laskeminen / spend under control

Materiaalinohjaus (Inventory management)

 • Tuotantotypologiat
 • Varastopääoma vs. käsittelykustannukset
 • Logistiikkastrategiat / hankintakanavat (käsittelyketjut)
 • Varastot riippuvassa kysynnässä (esim. teollisuus)
 • Varastot riippumattomassa kysynnässä (esim. kauppa)

Tarjousvertailu kansainvälisessä ympäristössä

 • Kokonaiskustannusten laskeminen
 • Valuuttakurssien vaikutus hankintapäätökseen

Harjoitustöitä

 • Laskentaharjoituksia

Vastuullisuus toimitusketjussa

 • vastuullisuuden elementtien tunnistaminen toimitusketjussa
 • vastuullisuuden osa-alueet
 • pakkausten rooli toimitusketjussa ja vastuullisuudessa

Oston osuus ja yhteys toimitusketjussa  (½ pv)

Mikä on toimitusketju?
• Toimitusketjun kehityssuunnat
• Toimitusketjun eri osa-alueet
• Mitä hyvä toimitusketjun hallinta vaatii meiltä?

Yhteistyön kehittäminen toimitusketjussa
• Mitä on sisäinen asiakkuus?
• Sisäinen yhteistyö toimitusketjussa ja muun organisaation kanssa
• Toimitusketjun tavoitteet ja merkitys yritykselle

Ryhmätöitä ja keskusteluja.

Neuvottelutaidot (1,5 pv)

 • Neuvottelussa onnistumisen elementit
 • Neuvotteleminen syntyy vuorovaikutuksessa – Completo DISC-profiili
 • Ihmisten erilaisuuden tuoma voima ja haasteet neuvottelussa
 • Neuvottelun strategia ja taktiikat
 • Tavoitteellisen neuvottelun vaiheet ja oma valmistautuminen
 • Vaikuttavaa neuvottelemista ja kommunikointia
 • Ne hyvät kysymykset kartoitusvaiheessa
 • Taitavaa argumentointia
 • Haastavat neuvottelutilanteet
 • Neuvotteluharjoitus 1. Oma ostoneuvottelu

Tapahtuman kouluttajat

Timo Kivistö
DI, KTT, konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori.

Ennen oman konsulttitoimiston perustamista Timo on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä, ja hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkeillä.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGYn hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Satu Welling
CEO, Founder, Coach

Sadun tavoitteellinen ja selkeä valmennustapa tuo tulosta. Satu on henkilöstön kehittämisen ammattilainen 20 vuoden kokemuksella. Hän valmentaa sujuvasti niin johtoryhmiä kuin asiantuntijoitakin.

Erityisen lähellä Sadun sydäntä ovat neuvottelutaitojen, oston ja myynnin valmennus. Tyypillinen valmennettava ryhmä on vastuussa satojen miljoonien eurojen vuosittaisesta budjetista (myynti tai osto) tai vaativista asiantuntijaneuvotteluista.

Esimiestaitojen ja neuvottelutaitojen osaamista, menetelmiä ja valmennusta Satu on kehittänyt eri yritysten tarpeisiin laajasti. Muihin valmennusalueisiin kuuluvat johtoryhmien sparraaminen, johdon yksilöcoaching sekä erilaisten tiimien toiminnan kehittäminen, ajan- ja stressinhallinta, joissa hän onkin valmentanut satojen yritysten henkilökuntaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Hyödynnä Sadun pitkä kokemus ja käytännönläheinen näkemys oman organisaationne tuloksellisuuden ja toimivuuden kehittäjänä.

Ilkka Sillanpää
Dosentti, TkT, KTT

Olen liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen ja työskennellyt globaaleiden toimitusketjujen johto- ja kehitystehtävissä Metsolla, Rautaruukilla ja Konecranesilla. Nykyisin toimin liiketoiminnan kehittäjänä & yrittäjänä Hegemonia Oy:ssä, jossa kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa. Yleensä projektimme liittyvät kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusketjun hallintaan.

Olen tutkinut toimitusketjun johtamista, väitellyt aiheesta tekniikan – ja kauppatieteen tohtoriksi ja minulle on myönnetty Dosentuuri toimitusketjun johtamisen alalle Oulu Yliopiston tuotantotalouden osastolle. Kirjoittamiani tutkimustuloksia ja artikkeleita on julkaistu kansainvälisissä akateemisissa lehdissä, konferensseissa ja kirjoissa.

Tutustu  Ilkka Sillanpäähän.

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, joka on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Ilmoittaudu tästä

HINNAT

 • Normaalihinta 2 995 € + alv
 • LOGYn jäsenhinta 2 695 € + alv

Hinnat sisältävät tarjoilun sekä sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja niiden jälkeen. Laskutus kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.


Oppimisympäristössä:

 • ennakkokysely/-tehtävä
 • sähköinen koulutusmateriaali
 • osallistavat työkalut
 • Q&A-keskustelut.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Lue jäsenyydestä

Ilmoittautuminen
2.5.2022 mennessä.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto
6 päivää

Aikataulu
ti 3.5.2022 9.00-16.30
ke 4.5.2022 9.00-16.30
ti 24.5.2022 9.00-16.30
ke 25.5.2022 9.00-16.30
ma 6.6.2022 9.00-12.00
ma 6.6.2022 13.00-16.30
ti 7.6.2022 9.00-16.30

Tästä koulutuksesta saat IFPSM:n PAS-sertifikaatin osatodistuksen - lue lisää >

"Loistava kurssi kaiken kaikkiaan!"
"Erinomainen. Lisäplussaa hyvistä materiaaleista. Hyvät ohjaajat, nojaaminen käytäntöön erinomaista."
"Minulle avautui ”uusi maailma”. Sain paljon työvälineitä joita hyödyntää päivittäisessä tekemisessä."
"Hyvät kouluttajat, jotka huomioivat yleisön, ei ollut pelkkää yksinpuhelua."
”Monipuolinen, asiat selitetty kattavasti, paljon hyviä esimerkkejä käytännön tilanteista.”