Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Oston peruskurssi

Paikka: Original Sokos Hotel Tripla (tai etänä, jos tilanne vaatii), Fredikanterassi 1 B, 00520
Aika: 12.10.2021 9:00 - 24.11.2021 16:00

Valmennuspäivät

12.-13.10., 10.-11.11., 23.-24.11.2021


Koulutuksen tukena oppimisympäristö

ennakkokysely/-tehtävä | sähköinen koulutusmateriaali | osallistavat työkalut | Q&A-keskustelut | Lue lisää >


Ostotoimintaa kehittämällä alennat kustannuksia, tehostat toimintaa ja luot kilpailuetua

Ostotehtävien hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista. Menestyvä ostaja osaa kiinnittää huomiota kaikkiin hankintoihin liittyviin osa-alueisiin. Pelkkään hintaan perustuva ratkaisu ei useinkaan ole paras vaihtoehto. Kokonaisuuden hallinta on keskeistä.

Tarjousprosessissa ja käytävissä neuvotteluissa sinun on kustannusten lisäksi kiinnitettävä huomiota mm. tavarantoimittajan toimitusvarmuuteen, sovittaviin tilaus- ja maksuehtoihin, logistisiin ratkaisuihin ja esimerkiksi osattava kommunikoida erityyppisten persoonallisuuksien kanssa. Vain hankintojen kokonaisuuden hallitsemalla pystyt tekemään pitkälläkin tähtäimellä yritykselle kilpailukykyisiä valintoja.

Oston peruskurssimme antaa kattavan kuvan hankintatoimen laajasta kentästä. Valmennus parantaa koko hankintaprosessin ymmärrystä ja hallintaa ja antaa eväitä oman työn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Valmennuspäivien teemat

12.-13.10.2021 klo 9.00-16.30 Hankinta ja ostotekniikka
Ostotekniikan hallitseminen on ostajan perusosaamista, jotta hän pystyy toteuttamaan hankintaprosessin ja huomioi kaikki sen olennaiset tekijät.

10.11.2021 klo 9–16.30 Hankinta ja talous
Talousasioiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta ostotehtäviä hoitava hallitsee mm. kokonaiskustannukset ja ymmärtää hankintojen osuuden yrityksen taloudellisessa toiminnassa.

11.11.2021 klo 9–16.30 Vastuullisuus ja materiaaliohjaus
Vastuullisuus on monitahoinen ja se on otettava huomioon koko toimitusketjussa. Materiaaliohjaus on keskeinen työkalu, jolla vaikutetaan varastopääoman arvoon.

23.11.2021 klo 9.00–12.00 (0,5 pv) Neuvottelutaidot
23.11.2021 klo 12.30–16.30 (0,5 pv) Oston osuus ja yhteys toimitusketjussa

Osto on osa logistista prosessia ja ostajan on hallittava osansa kokonaisuudessa ja se, millaisia vaikutuksia hänen toiminnallaan on ketjun muihin osiin ja miten hän parhaiten hyödyntää toimitusketjun osa-alueita toiminnan tehostamiseksi. Opit tuntemaan toimitusketjun eri osien merkityksen kokonaisuuteen ja ymmärtämään sisäisen ja ulkoisen yhteistyön merkityksen sekä saamaan ajatuksia eri osa-alueiden kehittämiseen.

24.11.2021 klo 9.00–16.00 Neuvottelutaidot
Keskeinen osa ostajan työtä ovat erilaiset neuvottelut, joten hyvä neuvottelutaito ja kyky reagoida erilaisiin tilanteisiin ja vastapuolen toimiin ovat ratkaisevan tärkeitä ostotehtävien menestyksekkäälle hoitamiselle.

Opetus sisältää useita ryhmätöitä ja case-harjoituksia. Valmennuksessa kuullaan myös paljon käytännön esimerkkejä todellisista työelämän tilanteista ja siitä, miten eri yrityksissä asiat on hoidettu.


Saat valmennuksestamme käytännönläheisen tietopaketin hankintatoimen tehokkaaseen hoitamiseen. Valmennus on hyvin interaktiivinen ja osallistujien tekemistä harjoituksista koostetaan käytännönläheinen pelikirja, joka auttaa viemään opittua käytäntöön. Jokaiselle osallistujille teetetään DISC-profiili. DISCin avulla saadaan käytännöllistä tietoa omien käyttäytymistyylien luontaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. DISCin tuoman ymmärryksen avulla lisääntyy tietoisuus, taito havaita ja ymmärtää itseä ja muita.

Oston peruskurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin, joten valmennus antaa hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennuksen käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa.


Valmennuksen käytyäsi

 • Hallitset kaikki ostoprosessin osa-alueet
 • Osaat hyödyntää taloudellisia muuttujia hankintatoimessa
 • Ymmärrät miten logistisen prosessin eri osat vaikuttavat toisiinsa
 • Osaat neuvotella tavoitteellisesti ja tuloksellisesti
 • Osaat laskea ohjausarvot varastopääoman ohjaukseen.

Kenelle?

Kaikille sekä tuotteiden että palvelujen osto- ja logistiikkatoimintojen työtehtävissä aloittaneille tai näissä työtehtävissä vähän aikaa toimineille tai oman toimen ohessa tekeville. Koulutus on erinomainen osa uuden henkilön perehdytystä.

Valmennus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 1), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Valmennuksen ohjelmaan pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä


DISC-profiilissa yhteistyökumppanina:

KATSO VIDEO!

Tapahtuman ohjelma

Hankinta ja ostotekniikka (2 pv) 12.-13.10.2021

 • Hankinta ja ostotekniikka
 • Hankintaprosessi
 • Tarpeesta sopimukseen
 • Tarjouspyyntö
 • Toimittajien arviointi ja ohjaaminen
 • Hankintatoimen lainsäädäntö
 • ABC-ja ZYX-analyysito
 • Toimituslausekkeet
 • Tavoitteet ja mittaaminen

Hankinnat ja talous (1 pv) 10.11.2021

 • Hankintatoimi ja taloudellisten asioiden hallinta
 • Yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset
 • Taloudellinen toimittajavalinta ja -seuranta
 • Operatiivisen laskentatoimen hyödyntäminen hankintatoiminnassa
 • Hinnoittelumekanismit
 • Taloudellinen kokonaisnäkemys ja kokonaiskustannusten hallinta

Vastuullisuus ja materiaalinohjaus 11.11.2021
Hankintavolyymi

 • Hankintavolyymin laskeminen / spend under control

Vastuullisuus toimitusketjussa

 • vastuullisuuden elementtien tunnistaminen toimitusketjussa
 • vastuullisuuden osa-alueet
 • pakkausten rooli toimitusketjussa ja vastuullisuudessa

Materiaalinohjaus (Inventory management)

 • Tuotantotypologiat
 • Varastopääoma vs. käsittelykustannukset
 • Logistiikkastrategiat / hankintakanavat (käsittelyketjut)
 • Varastot riippuvassa kysynnässä (esim. teollisuus)
 • Varastot riippumattomassa kysynnässä (esim. kauppa)

Tarjousvertailu kansainvälisessä ympäristössä

 • Kokonaiskustannusten laskeminen
 • Valuuttakurssien vaikutus hankintapäätökseen

Harjoitustöitä

 • Laskentaharjoituksia

Oston osuus ja yhteys toimitusketjussa 23.11.2021 klo 12.30–16.30 (½ pv)

Mikä on toimitusketju?
• Toimitusketjun kehityssuunnat
• Toimitusketjun eri osa-alueet
• Mitä hyvä toimitusketjun hallinta vaatii meiltä?

Yhteistyön kehittäminen toimitusketjussa
• Mitä on sisäinen asiakkuus?
• Sisäinen yhteistyö toimitusketjussa ja muun organisaation kanssa
• Toimitusketjun tavoitteet ja merkitys yritykselle

Ryhmätöitä ja keskusteluja.

Neuvottelutaidot
23.11.2021 klo 9.00–12.00 (0,5 pv)
24.11.2021 klo 9.00–16.00

 • Neuvottelussa onnistumisen elementit
 • Neuvotteleminen syntyy vuorovaikutuksessa – Completo DISC-profiili
 • Ihmisten erilaisuuden tuoma voima ja haasteet neuvottelussa
 • Neuvottelun strategia ja taktiikat
 • Tavoitteellisen neuvottelun vaiheet ja oma valmistautuminen
 • Vaikuttavaa neuvottelemista ja kommunikointia
 • Ne hyvät kysymykset kartoitusvaiheessa
 • Taitavaa argumentointia
 • Haastavat neuvottelutilanteet
 • Neuvotteluharjoitus 1. Oma ostoneuvottelu

Tapahtuman kouluttajat

Tuija Aro
Valmennusjohtaja

Tuijalla on vuosien kokemus asiantuntijoiden, esimiesten, päälliköiden ja johdon vaativien valmennusprosessien kokonaisvaltaisesta tuottamisesta yrityksille ja organisaatioille. Liiketoiminnan ja asiantuntijaorganisaation johtaminen ja kehittäminen niin yksityisellä, kuin julkisellakin sektorilla on pitkän valmentajauran aikana ollut ydintekemisten joukossa.

Tuijan tyyli on lennokas, mutta niin käytännönläheinen ja esimerkeillä ryyditettyä, että innostavan valmennuspäivän päätteeksi osallistujat pystyvät heti työpisteelleen palauttaan hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja.

Tuijalla on myös monimuotoinen kokemus muutostilanteiden yksilö- ja ryhmävalmennuksista johdolle, esimiehille ja organisaation työntekijöille. Työyhteisön kehittämiseen liittyvä konsultointi ja luennointi ovat sujuva osa Tuijan osaamista, ja hänellä on monipuolinen psykologinen osaaminen ihmisten erilaisuuteen, motivaatioon ja stressikäyttäytymiseen liittyen. Interaktiivisuus ja yhdessä tekeminen on jokaisen valmennuksen kulmakivi – tehokkuus, mielenkiinto ja motivointi mukaan oppimaan uutta tulevat kuin itsestään.

Tuijan koulutusalueisiin kuuluvat mm: neuvottelutaidot, esiintymistaidot ja kouluttajien koulutus, esimiesvalmennukset ja asiakaspalvelun sekä työyhteisöjen valmennukset.

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Hanna Pajunen-Muhonen
Toimitusjohtaja

Hanna Pajunen-Muhonen toimii Innodea Oy:n toimitusjohtajana ja johtavana asiantuntijana. Hänellä on monipuolinen kokemus hankinnan ja toimitusketjujen kehittämisestä teollisuudessa, kaupassa sekä palvelu- ja julkisella sektorilla. Hän on työskennellyt mm. VTT:llä ja asiantuntijapalveluyrityksissä vastuullisissa johtotehtävissä ja vetänyt laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hän on kirjoittanut yhdessä Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 ilmestyneen, vuosina 2012 ja 2015 täysin uudistetun kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Hän opettaa hankintojen johtamista myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Hanna Pajunen-Muhonen on kysytty ja pidetty luennoitsija ja valmentaja, joka yhdistää käytännön kokemuksen ja akateemisen otteen. Hän on toiminut lukuisten yritysten ja organisaatioiden kanssa ja hänen vahvuuksiaan ovat erityisesti laaja-alainen kokemus ja osaaminen hankintojen johtamisesta ja organisoimisesta, hankintastrategioiden laatimisesta sekä hankintatoimen ja hankintakyvykkyyksien kehittämisestä. Hän toimii myös LOGY:n hankinnan koulutusohjelman tuotepäällikkönä.

Timo Kivistö
DI,KTT, konsultti, kouluttaja

Timo Kivistö työskentelee hankinnan ja logistiikan konsulttina ja kouluttajana Timo Kivisto Consulting Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori. Ennen oman konsulttitoimiston perustamista hän on työskennellyt koti- ja ulkomailla yrityksissä ja alan tutkimuslaitoksissa ostotoiminnan tehtävissä. Hän on rakentanut ostotoiminnan prosessimallin tukemaan kehittämistyötä. Hänellä on laaja kontaktiverkosto hankintatoimen tutkimukseen ympäri maailmaa.

Timon koulutustapa on keskusteleva ja asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Lisäksi harjoitustöissä eri menetelmien oppimista tehostetaan laskuesimerkkien avulla.

Juha Heltimoinen
Konsultti

Juha Heltimoisella on pitkä kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta sekä kehittämisestä. Erityistä kokemusta on kertynyt etenkin toiminnasta Kaukoidässä. Hänen johtoajatuksenaan on saada merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan tehostamisella sekä parantaa yritysten tulosta, kassavirtaa ja asiakastyytyväisyyttä.

Juhan koulutustapa on käytännönläheinen ja interaktiivinen. Hän kertoo omista kokemuksistaan ja hyödyntää lukuisista yrityksistä saamiaan esimerkkejä. Koulutuksissa ryhmätyöskentelyn avulla syvennetään asioita sekä hyödynnetään muiden osallistujien kokemuksia.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 2 995 € + alv
LOGYn jäsenhinta 2 695 € + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja niiden jälkeen. Laskutus kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Koulutus ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Lue jäsenyydestä

Ilmoittautuminen
5.10.2021 mennessä.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä

Kurssin kesto
6 päivää

Aikataulu
1. päivä klo 9.00–16.30
2. päivä klo 8.30–16.00
3. päivä klo 9.00–16.30
4. päivä klo 9.00–16.30
5. päivä klo 9.00–16.30
6. päivä klo 9.00–16.00

Tällä koulutuksella on IFPSM:n PAS-sertifikaatti - lue lisää >

"Loistava kurssi kaiken kaikkiaan!"
"Erinomainen. Lisäplussaa hyvistä materiaaleista. Hyvät ohjaajat, nojaaminen käytäntöön erinomaista."
"Minulle avautui ”uusi maailma”. Sain paljon työvälineitä joita hyödyntää päivittäisessä tekemisessä."
"Hyvät kouluttajat, jotka huomioivat yleisön, ei ollut pelkkää yksinpuhelua."
”Monipuolinen, asiat selitetty kattavasti, paljon hyviä esimerkkejä käytännön tilanteista.”