Tapahtuman kuvaus Ohjelma Kouluttajat

Toimittajien johtaminen

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa
Aika: 25.11.2020 9:00 - 26.11.2020 16:00

Uutta! Lähiopetuksen tukena on oppimisympäristö:
ennakkokysely | sähköinen koulutusmateriaali | osallistavat työkalut | verkostoitumiskeskustelut |
Lue lisää

Noin kolmannes yrityksen liikevaihdosta on oman toiminnan jalostusarvoa, loput ovat ulkoisia hankintoja. Kun ulkoisia hankintoja kehitetään, parannetaan koko yrityksen jalostusarvoa ja kannattavuutta. Ulkoisia hankintoja kehitetään johtamalla toimittajia systemaattisemmin: siinä tarvitaan selkeitä menetelmiä, työkaluja ja taitoja.

Tämä valmennus antaa osallistujille kokonaiskuvan, työkaluja ja menetelmiä käytännön yhteistyön kehittämiseen toimittajien kanssa ja samalla keinoja yrityksen jalostusarvon ja kannattavuuden parantamiseen.

Koulutuksen käytyäsi

• osaat suunnitella ja kehittää erilaisia toimittajasuhteita
• osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta
• osaat hyödyntää vaikuttamistaitoja ja eri keinoja hankinnan tavoitteiden toteuttamisessa
• hallitset käytännön keinoja parempaan ja tuottavampaan verkostoyhteistyöhön.

Lähetämme ennen koulutusta sähköpostiisi ennakkokyselyn. Voit kertoa, missä osa-alueissa erityisesti haluat kehittyä sekä niistä erityiskysymyksistä, joihin haluat valmennuksen aikana vastauksia.

Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisilla, osallistuttavilla menetelmillä, missä opittua tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Koulutuspäivän tuotokset kootaan Pelikirjaksi, mikä auttaa soveltamaan sen keskeisiä teemoja ja sisältöä käytäntöön.

Kenelle?

Sekä tuotteiden että palvelujen hankinta- ja ostojohtajille ja -päälliköille. Kaikille hankintatoimen tehtävissä toimiville henkilöille, jotka vastaavat toimittajan suorituksesta ja kehittävät toimittajasuhteita tai ovat siirtymässä näihin tehtäviin.

Valmennus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 3), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.

Koulutuksen ohjelmaan ja harjoitustehtäviin pääset tutustumaan sivuston ylälaidasta kohdasta Ohjelma.

Ilmoittaudu tästä

Katso alta kouluttaja Lauri Vihosen video >>

Tapahtuman ohjelma

Koulutuspäivän ohjelma

OSA 1: PERUSTA
Toimittajien johtamisen perusta

 • Ulkoisten resurssien johtaminen
 • Toimittajien hallinnan tavoitteet
 • Hankinnan uusi rooli

Toimittajien johtamisen prosessi

 • Hankintatoimen kypsyys toimittajasuhteiden hallinnassa
 • Toimittajahallinta hankintaprosessin osana
 • Toimittajien johtamisen viisivaiheinen prosessi
 • SPRINT-harjoitus: Toimittajahallinnan tavoitehyödyt

OSA 2: TOIMITTAJIEN KEHITTÄMISEN PROSESSI
Toimittajien johtamisen käynnistäminen

 • Käynnistysvaihe: Toimittajien johtamisen käynnistäminen projektina
 • Käynnistämisen muistilista
 • SPRINT-harjoitus: Toimittajien johtamisen käynnistämisen tärkeimmät tehtävät

Toimittajahallinnan kehittämisen lähtötilanne

 • Ymmärrys ja oivallus -vaihe: lähtötilanteen ymmärtäminen ja kehitystavoitteiden tunnistaminen
 • Eri tapoja luokitella hankinta-alueita ja toimittajia
 • Näkökulmia ja käytännön kysymyksiä
 • SPRINT-harjoitus: Hankinta-alueiden ja toimittajien luokittelu

Toimittajahallinnan kehittämisen vaihtoehdot

 • Ideointi ja innovointi -vaihe: vaihtoehtoisten kehitysmallien kuvaaminen ja arviointi sekä etenemismallin valinta
 • Toimittajan tekemän asiakasluokittelun ja asiakkaan tekemän toimittajaluokittelun yhteensovittaminen
 • Käytännön esimerkkejä eri tilanteista
 • SPRINT-harjoitus: Toimittajakentän kehittämisen näkökulmia

Toimeenpano ja muutoksen johtaminen

 • Toimeenpanovaihe: Valitun mallin vieminen käytäntöön
 • Toimittajien hallinnan toteutussuunnitelman malli
 • Onnistuneen muutoksen malli
 • Vuorovaikutus ja ristiriitojen käsittely
 • SPRINT-harjoitus: Haasteet ja niiden ratkaiseminen

Toimittajien hallinnan jatkuva kehittäminen

 • Toteutus, arviointi ja jatkuva kehittäminen: tuloksiin ja kehityskohteisiin perustuva kehittäminen
 • Tulosjohtamisen prosessi
 • Tavoitteet, keinot ja mittaaminen
 • Vuorovaikutus toimittajan kanssa

Toimittajariskien hallinta ja vastuullinen hankinta

 • Riskienhallinnan menetelmiä
 • Vastuullisuusarvioinnin ja -suunnitelman tekeminen
 • Vastuullisuusnäkökohdat hankintaprosessissa -esimerkki: hankinnan valmistelu, toimittajavalinta ja toimittajahallinta.

OSA 3: VALMENNUKSESSA VOIDAAN TEHDÄ MYÖS SEURAAVIA SPRINT-HARJOITUKSIA RYHMÄN TARPEIDEN MUKAAN

 • Miten eri segmenttien toimittajia pitäisi kehittää?
 • Mitkä ovat toimittajasuhteen keskeiset riskit?
 • Rakenna toimittajien johtamisen vuosikello
 • CASE-esimerkkejä

Tapahtuman kouluttajat

Lauri Vihonen
Valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla. Vihonen fasilitoi säännöllisesti myös LOGYn Hankintafoorumin roundtable-tilaisuuksia.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.

Ilmoittaudu tästä

Hinta
Normaalihinta 1 395 € + alv
LOGYn jäsenhinta 1 255 € + alv

Hinnat sisältävät sähköisen koulutusaineiston ja oikeuden oppimisympäristöön n. kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä ja kuukauden päivien jälkeen. Koulutus laskutetaan noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Liity samalla jäseneksi!
Saat kurssin jäsenhintaan, kun liityt ilmoittautuessasi jäseneksi. Kurssi ja jäsenyys yhdessä on edullisempi kuin koulutuksen normaalihinta. Lue jäsenyydestä

Ilmoittautuminen
18.11.2020 mennessä.
Tiedustele vapaita paikkoja myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lisätietoja
Maarit Mänttäri
koulutuspäällikkö
maarit.manttari@logy.fi
0400 975 480

Majoitus
Ei sisälly hintaan. Osallistuja voi varata majoituksen suoraan hotellista, jossa koulutus järjestetään.

Peruutusehdot
Lue ehdot tästä

Kesto
2 päivää

Aikataulu
1. päivä klo 9.00-16.30
2. päivä klo 8.30-16.00

"Hyödyllinen, erilainen ja idearikas", "Paljon asioita tiiviissä muodossa", "Ajatuksia herättävä", "Yllättävä", "Mielenkiintoinen", "Antoisa", "Kokonaisvaltainen", "Ideoiva ja innostava", "Antoi eväitä"