Kouluttajaesittely Juha Heltimoinen

Kirjoitettu: 19.2.2020

Juha Heltimoinen
4T-Consulting – kouluttaja ja asiantuntija – toimitusketjun hallinta
Minulla on monipuolinen kokemus toimitusketjun eri osa-alueilta, kansallisten ja kansainvälisten konsernien ostotoiminnan ja logistiikan johtamisesta, kehittämisestä, tehostamisesta sekä näiden vaikutuksesta yrityksen tulokseen, kannattavuuden kasvuun, kassavirtaan sekä asiakastyytyväisyyteen.

Kansainvälistä kokemusta on kertynyt etenkin ostotoiminnasta Kaukoidässä.

Johtoajatuksena käytännönläheisyys ja omat kokemukset
Tapani kouluttaa on käytännönläheinen ja interaktiivinen. Kerron omista kokemuksistani – hyvistä ja huonoista - sekä hyödynnän lukuisista yrityksistä saamiani esimerkkejä. Koulutuksessa osaamista syvennetään keskustelujen, ryhmätyöskentelyn sekä koulutuksen kautta tulevien oivallusten avulla.

Kouluttamani aiheet liittyvät läheisesti yrityksen toimitusketjuun: ostotoiminnassa sekä kaupallisen että operatiivisen oston prosesseihin, tavoitteisiin ja niiden merkitykseen. Varastoinnissa puolestaan keskitytään toimintojen kehittämiseen, käytännön työn tekemiseen ja kustannusten hallintaan sekä varastoinnin vaikutukseen koko liiketoimintaan.

Kansainvälisten kuljetusten koulutuksessa hyödynnän pitkää kokemustani mm. kuljetussopimusten neuvottelemisesta ja niiden solmimisesta.

Koko toimitusketjun yhteistyön kehittäminen – sekä sisäinen että ulkoinen – on monessa yrityksessä iso kompastuskivi ja siksi kiinnostava pähkinä purtavaksi.

Minä ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Yhteistyöni LOGYn kanssa alkoi 80-luvulla, kun liityin yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyyteni alkuaikoina osallistuin useisiin yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, joiden koen vauhdittaneen monitahoista uraani toimitusketjussa ja koen, että nyt on minun vuoroni antaa kokemukseni halukkaiden käyttöön.

Vapaa-ajallani golfaan ja viihdyn dekkareiden parissa sekä nautin perheen sekä ystävien seurasta.

Toimin kouluttajana LOGYn uudessa neljän päivän laajuisessa valmennuskokonaisuudessa. Valmennus auttaa tunnistamaan logistiikan eri osien sisällön ja vaikutuksen kokonaisuuteen. Valmennus kehittää tietoja ja taitoja, joilla voi vaikuttaa yrityksen logistiikan kustannustehokkuuteen. Tämän koulutuksen avulla oppii myös käytännössä hyödyntämään työkaluja koko toimitusketjun kehittämiseksi.

Tähän valmennukseen kannattaa tulla kollegojen kanssa! Valmennus sopii toimitusketjun hallinnan/logistiikan vastaaville henkilöille sekä myös osa-alueista vastaaville osto-, varasto-, logistiikka- ja asiakaspalvelupäälliköille sekä muissa tehtävissä oleville, joita logistiikan kehittäminen kiinnostaa. Suosittelemme tätä valmennuskokonaisuutta mm. myynnin, talouden, tuotannon ja hallinnon tehtävissä työskenteleville henkilöille. Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
• Logistiikka kilpailutekijänä 18-19.3. ja 22.-23.4.2020 (yhteensä 4 valmennuspäivää)