Kolme syytä miksi ammattimainen toimittajien ohjaus on välttämätöntä

5.11.2020

Erityisesti poikkeusoloissa ammattimaiselle tärkeiden toimittajien systemaattiselle ohjaukselle ei ole vaihtoehtoa. Sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi moniin organisaation resilienssiä parantaviin tekijöihin: jatkuvuuden- ja riskien-, kannattavuuden ja sidotun pääoman hallintaan.

Fakta: Toimittajakentän hyvällä hoitamisella on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen, riskienhallintaan ja toiminnan jatkuvuuteen.

Toimenpide: Tunnista strategiset ja muuten tärkeät toimittajat ja kumppanuudet. Keskity niihin ja varmista, että muu osa kokonaisuudesta toimii.

Tehtävä: Osallistu Toimittajien johtamisen koulutukseen - opit substanssin ja saat taitoja, jotka auttavat toimittajahallinnan käyttöönotossa.


1. syy osallistua: Hyödynnä hyödyntämätön kehityspotentiaali

Kun toimittajien ohjausta tehdään ammattimaisesti, organisaation käyttöpääoman tarve on selvästi pienempi kuin verrokkiyrityksillä. Toimittajaohjausta ammattimaisesti tekevät yritykset toimivat myös tehokkaammin, koska ne tuottavat samalla panoksella 2-3 kertaa paremman tuotoksen verrattuna verrokkiyrityksiin verrattuna.

2. syy osallistua: Paranna yrityksen resilienssiä

Erityisesti poikkeusoloissa ammattimaiselle tärkeiden toimittajien systemaattiselle ohjaukselle ei ole vaihtoehtoa. Sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi moniin organisaation resilienssiä parantaviin tekijöihin: jatkuvuuden- ja riskien-, kannattavuuden ja sidotun pääoman hallintaan. Toimittajien johtaminen onkin yksi yleisimpiä nopeasti toteuttavia kehityskohteita, jonka tulos näkyy lähes välittömästi.

3. syy osallistua: Hallitse riskejä ja toiminnan jatkuvuutta paremmin

Koska liikevaihdostamme jopa 2/3 tulee organisaatiomme ulkopuolelta, toimittajilta, niin organisaatiomme suorituskyky riippuu voimakkaasti toimittajista ja asiakas-toimittajasuhteemme vahvuudesta ja tehokkuudesta. Toimittajiemme suoritus- ja riskinkantokyky vaikuttaa suoraan oman organisaatiomme kannattavuuteen, maineeseen ja menestykseen. Tämän vuoksi toimittajasuhteita on johdettava ammattimaisesti.

Yhteenveto: Tätä opit koulutuksessa

Opit toimittajien johtamisen koulutuksessa kolmenlaisia toimittajakentän johtamisen liittyviä taitoja. Opit hankinnan asiaosaamista: toimittajien johtamisen perustan ja toimintamallit - kovaa substanssia. Opit myös pehmeitä taitoja, joita tarvitset, kun viet substanssia käytäntöön. Opit myös hybriditaitoja, jotka liittyvät asiakkaan kuuntelemiseen ja kyvykkyyteesi kehittää ja muotoilla palveluita. Saat myös muutosprojektin onnistumista tukevia taitoja.

Lupaus: Opit substanssin ja saat käyttöönoton taitoja

Kouluttajana lupaan sinulle, että opit valmennuksessa toimittajien johtamisen keskeisen substanssin ja saat taitoja, jotka auttavat sinua toimittajahallinnan käyttöönotossa.

Toimittajien johtaminen 25.-26.11.2020, etäkoulutus oppimisympäristö tukenasi >

Klikkaa kuvaa ja katso video!


Kirjoittaja ja kouluttaja: Lauri Vihonen | valmentaja, konsultti

Lauri Vihonen on innostava, energisoiva ja uusia näkökulmia avaava kouluttaja ja fasilitaattori. Hänen erityisalueensa on hankinnan ja myynnin osaamisen kasvattaminen; hän yhdistää valmennuksissaan tietojen, taitojen ja asenteen kehittämisen tuoreella tavalla.

Lauri Vihosen kouluttajuus perustuu vahvaan liiketoimintasubstanssiin, mikä on kertynyt liiketoiminnan eri alueilla; hän on johtanut myyntiä ja hankintaa, vastannut liiketoimintayksiköistä, toiminut maajohtajana ja johtanut IT:tä sekä toiminut globaaleissa yhtymätaso- ja maarooleissa. Hänellä on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus.