Kevään koulutustarjonnassa uutuuksia - Näkemystä ja ideoita suunnitteluprosessiin

27.03.2019

LOGYn koulutusvalikoiman uusin tulokas auttaa kehittämään suunnitteluprosessia ja valitsemaan sopivan S&OP -mallin eri yrityksille.

Sales & Operations Planning -koulutuksen vetäjä Toni Sirviö, aihe on tuttu varmasti monille, mutta miksi se on juuri nyt nostettu yhdeksi kärjeksi LOGYn koulutustarjonnassa?

"Sales & Operations Planning hyvin hoidettuna on yrityksen tärkein yksittäinen liiketoimintaprosessi. Mutta ennen kaikkea se on päätöksentekoprosessi. S&OP:n päämääränä on tukea yrityksen johtoa liiketoiminnan kannalta oikeiden päätösten toteuttamisessa. Voidaankin todeta, että S&OP sitoo yhteen asiakasrajapinnan, talousprosessin sekä toimitusketjun ja varmistaa sen, että tieto näiden organisaatioiden tai funktioiden välillä liikkuu saumattomasti. S&OP on terminä tuttu jo 1970-luvulta, mutta sen kehityskulku on ollut mittavaa ja jatkuu edelleen. Mikäli yritys on vasta pohtimassa S&OP -prosessin käynnistämistä, on hyvä ymmärtää reunaehdot eli mitkä omat kyvykkyydet prosessin käynnistämiselle ovat. Jos yrityksellä on jo jonkin aikaa ollut S&OP -prosessi osana liiketoimintaansa, on tärkeää tunnistaa missä maturiteettitasossa tällä hetkellä ollaan menossa ja mihin halutaan tähdätä seuraavaksi. Eri suunnittelumallien ymmärtäminen käytännönesimerkkien kautta auttaa valitsemaan oikean tavan ja työkalut oman yrityksensä toimintakenttään sopivaksi. Sales & Operations Planning teoriaa löytyy paljon, mutta sen sovittaminen käytäntöön ja oikeiden valintojen tekeminen on haasteellista. Tässä koulutuksessa on tarkoitus pureutua näihin kysymyksiin yhdessä osallistujiemme kanssa. Emme pyri luomaan uutta, kaikille sopivaa S&OP-mallia vaan keskustelemaan siitä, miten jo tiedossa olevat asiat saadaan toimimaan käytännössä eri liiketoimintaympäristöissä."

Kenelle koulutus on suunniteltu?

"Kaikille, jotka vastaavat suunnittelutoimintojen operatiivisesta pyörittämisestä, niiden johtamisesta tai kehittämisestä yrityksessään. Jo hankittu kokemus toimitusketjun tai S&OP:n pyörittämisestä edesauttaa koulutuksen sisältöjen hyödyntämistä, mutta tärkeintä on motivaatio kehittää organisaatiotaan ja syventää omaa osaamistaan S&OP:n osalta."

Minkälainen on koulutuksen sisältö?

"Kaksipäiväinen koulutuskokonaisuus pohjautuu vahvasti S&OP:n todellisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Käytännön esimerkkien ja osallistujien omien kokemusten kautta kartoitetaan lähtötilanne S&OP:n osalta ja pohditaan sekä prosessi- että konseptuaalisesta näkökulmasta suunnittelutoimintojen kehittämistä sekä siihen vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä. Ymmärrys siitä, missä oman yrityksen S&OP -prosessi tällä hetkellä on ja mihin se kannattaisi viedä, tulee olemaan eräs koulutuksen anti.”

Kouluttaja Toni Sirviö, Konecranes Oyj on toiminut yli 20 vuoden ajan muun muassa Tellabs Oy:ssä sekä Konecranesilla eri tehtävissä. Hänen työuraansa kuuluvat niin operatiiviset kuin kehitystehtävätkin suunnittelun ja liiketoiminnan johtotehtävissä. Tonin vankka käytännön kokemus yrityselämästä sekä vahva kokemus S&OP:n osalta sen eri elinkaarivaiheissa ja yritysympäristöissä luovat kokonaisvaltaisen näkemyksen S&OP:n sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Sales & Operations Planning 14.-15.5.2019
Messukeskus, Helsinki

Lue lisää: www.logy.fi/koulutus