Kevään koulutustarjonnassa uutuuksia - Tukea liiketoiminnan kehittämiseen

27.03.2019

LOGYn koulutusvalikoiman uusin tulokas auttaa kehittämään yrityksen liiketoiminnan keskeisiä kulmakiviä.

Liiketoiminta ja toimitusketjun johtaminen -koulutuksen vetäjä Mika Lahti, miksi tämä aihe ansaitsee oman koulutuksensa?

"Toimitusketjun keskeisin päämäärä on tukea yrityksen strategian toteutumista. Liiketoimintakokonaisuuden ymmärtäminen, yritysmaailman haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä paljon puhutun digitalisoinnin aito hyödyntäminen ovat tärkeässä asemassa niin toimitusketjun, hankinnan kuin laajemmin liiketoiminnan kehittämisessä. Näistä toiminnoista vastaavien on kyettävä luomaan toimintamallit, joka ovat linjassa liiketoimintastrategian kanssa. Teoriaa aihealueista löytyy paljon, mutta sen sovittaminen käytäntöön ja oikeiden valintojen tekeminen on haasteellista. Tässä koulutuksessa on tarkoitus pureutua näihin kysymyksiin yhdessä osallistujiemme kanssa. Emme pyri luomaan uutta teoriaa vaan keskustelemaan siitä, miten jo tiedossa olevat asiat saadaan toimimaan käytännössä."

Kenelle koulutus on suunniteltu?

"Kaikille, jotka vastaavat toimitusketjun tai hankinnan johtamisesta tai kehittämisestä yrityksessään. Jo hankittu kokemus toimitusketjun tai hankinnan johtamisesta edesauttaa koulutuksen sisältöjen hyödyntämistä, mutta tärkeintä on motivaatio kehittää organisaatiotaan ja syventää omaa osaamistaan toimitusketjun ja liiketoiminnan kehittämisestä."

Minkälainen on koulutuksen sisältö?

"Kaksipäiväinen koulutuskokonaisuus pohjautuu vahvasti liiketoiminnan todellisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Käytännön esimerkkien ja osallistujien omien kokemusten kautta kartoitetaan liiketoiminnan kannalta olennaisia toimitusketjun ja hankinnan kehityskohteita ja niihin vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä. Pöydällä on myös iso siivu digitalisaation hyödyntämistä toimitusketjussa sekä mitä kaikkea tulee huomioida ja toteuttaa ennen digitalisaatiohankkeiden käynnistämistä.”

Kouluttaja Mika Lahti, ValueSource Partners Oy on toiminut yli 20 vuoden ajan muun muassa Fortumilla ja Nokialla vaativissa hankinnan ja liiketoiminnan johtotehtävissä. Mikan vankka käytännön kokemus yrityselämästä ja tätä edeltävä akateeminen ura luovat kokonaisvaltaisen näkemyksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Liiketoiminta ja toimitusketjun johtaminen 7.-8.5.2019
Messukeskus, Helsinki
Lue lisää: www.logy.fi/koulutus