Analytiikka ja digitaalisuus toimitusketjun hallinnassa - yhteenveto SCM-foorumin kevään 2017 tapahtumasta

Kirjoitettu: 14.6.2017

Analytiikka ja digitaalisuus toimitusketjun hallinnassa - yhteenveto SCM-foorumin kevään 2017 tapahtumasta

SCM-foorumitapahtuma 16.3.2017

Analytiikka ja digitaalisuus toimitusketjun hallinnassa

Suomen ABB:n Wiring Accessories -yksikön Porvoon tehtailla kevättalvella 2017 järjestetyssä SCM-foorumitapahtumassa keskusteltiin analytiikasta ja digitaalisuudesta toimitusketjun hallinnassa. ABB Wiring Accessories kehittää, valmistaa ja markkinoi asuin- ja liikerakentamiseen asennustarvikkeita ja asennuskalusteita. Tuotetarjontaan kuuluu myös energiatehokkuutta edistävät älykkäät taloautomaatioratkaisut.

ABB Wiring Accessoriesin automaatio- ja digitalisointiratkaisut

Ensimmäisinä puhujina kuultiin isäntien Marko Utriaista (liiketoimintayksikön johtaja) ja Mikaela Ahlnäs-Mäkeläistä (hankintatiimin esimies), jotka kertoivat automaatio- ja digitalisointiratkaisuista, joilla mm. varaston kiertoa on pystytty ABB:n Porvoon yksikössä parantamaan. Esimerkiksi iso materiaalin kiertoon positiivisesti vaikuttanut projekti ABB Asennustuotteille on ollut neljän raaka-ainesiilon hankinta tehtaan ulkopuolelle. Vanhassa prosessissa pääraaka-aine, muovit, tulivat tehtaalle joko 25 kilon säkeissä tai tonnin oktabiini-lavoilla aiheuttaen suuren määrän ylimääräistä työtä ja pakkausjätettä. Nykyisessä ratkaisussa muoviraaka-aineet varastoidaan consignment stock-siiloissa, joista muovi-granulaatit johdetaan paineilmalla putkea pitkin tehtaan tiloihin. Uudessa prosessissa raaka-aineiden kiertonopeus on parantunut samalla kun esimerkiksi niiden käsittelyyn kuluva työaika ja pakkaus-jätteen määrä on laskenut.

ABB on pyrkinyt automatisoimaan myös pakkausmateriaalien hankintaprosesseja ja tilaukset hoituvat nykyisin QR-koodin ja -lukijan avulla. Uudessa automatisoidussa prosessissa varastotyöntekijä lukee pakkausmateriaaleja hakiessaan lavapaikalta QR-koodin, jonka avulla generoidaan ostotilaus tavarantoimittajan verkkokauppaan. Tilaus aukeaa älypuhelimeen ja luotu ostotilaus hyväksytään ja uudet pakkausmateriaalit saapuvat parhaimmillaan kahden päivän toimitusajalla. Automatisoitu hankintaprosessi on parantanut varaston materiaalikiertoa ja vapauttanut varastotilaa.

Toinen innovaatio hankintojen automatisoinnissa on uusi eSourcing-työkalu, jossa sähköinen järjestelmä helpottaa informaation keruuta ja tarjousten vertailua. Perinteisten sähköpostilla tehtävien tarjouspyyntöjen sijaan uusi järjestelmä kerää tiedot toimittajista ja mahdollistaa eAuction-tyyppisen hintakilpailutuksen. Järjestelmän etuna on sen säästämä työmäärä ostoprosessin aikana, koska tarjouspyyntöjen seuranta, vertailu ja analysointi helpottuvat. Isäntien järjestämällä tehdaskierroksella tutustuttiin käytännössä mm. edellä mainittuihin prosesseihin ja tehtaan automatisoituihin prosesseihin, joissa tuottavuutta on parannettu esimerkiksi yhdistelemällä ihmisen ja robotin työpanosta sekä pelkkien robottien avulla.

Amer Sports ja analytiikka kysynnän ennustamisessa

Tehdaskierroksen jälkeiset esitykset aloitti Amer Sportsin Patrik Appelqvist, joka puhui urheilutuotteiden kysynnän erityispiirteistä ja analytiikasta hyödyntämisestä kysynnän ennustamisessa. Vuodenaikojen vaihtelu aiheuttaa sen, että urheilutuotteiden valikoima vaihtuu kahdesti vuodessa ja kevät-valikoima myydään syksyllä ja syys-valikoima keväällä. Valikoima myös uusiutuu joka sesongilla ja vain 30% tuotteista palaa seuraavaan valikoimaan. Lisäksi myytävänä on valtava määrä eri tuotenimikkeitä ja yksittäisiä nimikkeitä myydään pienillä volyymeillä.

Kysynnän suunnittelun ennustaminen manuaalisesti esimerkiksi Excel-lakanan avulla on sekä hidasta että vaikeaa ja tarkan ennusteen saaminen vaatii valtavan työmäärän. Manuaalisessa ennustamisessa uusien tuotteiden menekki on usein yhtä hyvä kuin arvaus, sillä aiempaa dataa ei ole käytössä. Ihmisen tekemät ennusteet ovat myöskin helposti ennakkoasenteellisia ja ennusteet tehdäänkin helposti esimerkiksi budjetin mukaan. Manuaalisella suunnittelulla pääsee 50%:n suunnittelutarkkuuteen tai siitä vähän yli, mutta koska prosessi on aikaa vievä ja työläs, tarjoaa analyyttinen suunnittelu tarkemman ja vähemmän työlään vaihtoehdon. Amer Sportsin analyysijärjestelmä mittaa myyntihistoriasta perustasot, trendit ja kausivaihtelut ja tuottaa niiden avulla ennusteen esimerkiksi seuraavalle vuodelle. Kuitenkin, jotta analyyttinen ennustaminen saavuttaisi toivotun tarkkuuden, vaati se, että esimerkiksi tuoteperustiedot ja pohjadata ovat kunnossa ja ajantasaiset. Järjestelmien automatisoituessa on tärkeää, että tuotetiedot ovat oikein ja että järjestelmää ja dataa seurataan jatkuvasti.

Finn-ID ja datan kerääminen ja analysointi

Foorumitapahtuman viimeisenä puhujana kuultiin FinnID:n Kari Hännistä, joka jatkoi teemaa datan keräämisestä ja sen oikeellisuuden tärkeydestä, mutta puhui myös digitaalisesta murroksesta liike-elämässä. Datan kerääminen helpottaa toimitusketjun hallintaa ja ilman oikeaa dataa ei pystytä tekemään laadukkaita analyysejä. Datan kerääminen ja analysointi taas helpottavat prosessien kehitystä ja yritysten pyrkimystä leanimpiin prosesseihin.

Kirjoittanut: Tero Järveläinen, Metropolia AMK, International Business and Logistics- koulutusohjelman opiskelija