Hae mukaan LOGYn johtoryhmiin!

Etsimme uusia kiinnostuneita jäseniä foorumi-, alue- ja Young Professionals -johtoryhmiin. Haluamme kannustaa lisää aktiivisia ja päteviä jäseniä osallistumaan LOGYn luottamustehtäviin, joissa pääset vaikuttamaan LOGYn toimintaan ja verkostoitumaan vertaistesi kanssa. Alla on kuvattu eri johtoryhmien tehtävät ja mitä luottamushenkilöltä odotetaan. Toimi pian – haku avoinna 29.10.2021 saakka.

Mitä saat LOGYn luottamushenkilönä?

 • Näköalapaikan suomalaisen hankinta- ja logistiikka-alan kehitykseen ja keskusteluun
 • Pääset verkostoitumaan muiden alalla toimivien vertaistesi kanssa
 • Saat työkaluja ja koulutusta suoriutua vapaaehtoistehtävässäsi
 • Saat tuntuvan –50% alennuksen LOGYn seminaareista
 • Henkilöjäsenenä pääset osallistumaan myös LOGYn foorumitapahtumiin

Mitä LOGYn luottamushenkilöiltä odotetaan?

 • Halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • Halua ja kiinnostusta perehtyä LOGYn teemoihin
 • Halua, osaamista ja näkemystä kehittää jäseniä palvelevaa toimintaa ja vaikuttaa LOGYn jäsenille tärkeisiin asioihin
 • Kokonaisuuksien hahmottamista ja tulevaisuuteen katsomista
 • Kyky näkemysten perusteluun ja halua löytää yhteisiä ratkaisuja
 • Sitoutumista hallitus- tai johtoryhmätyöhön

Foorumien johtoryhmät

Hankintafoorumi, Kuljetusfoorumi, SCM-foorumi, Sisälogistiikkafoorumi

Tahtoisitko jakaa asiantuntijuuttasi ja oppia uutta alaltasi? Tahtoisitko päästä vaikuttamaan valtakunnallisesti merkittävässä foorumissa?

Foorumit ovat vahvoja vaikuttajia jäsentensä osaamisen kehittämisessä ja kilpailukyvyn edistämisessä. Kukin johtoryhmä miettii, kuinka oman foorumin asioita ja agendaa voi edistää valtakunnallisesti, vaihtaa tietoa ajankohtaisista foorumin alle kuuluvista asioista sekä suunnittelee foorumitapahtumat. Foorumien johtoryhmä kokoontuu noin 8–10 kertaa vuodessa pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla.

Mitä foorumin johtoryhmän jäseneltä odotetaan?

 • Olet omassa yrityksessäsi/yhteisössäsi henkilö, joka raportoi työnantajansa johtoportaalle tai henkilö, joka edustaa yrityksen ylintä osaamista foorumin fokusalueessa
 • Näkemystä foorumitoiminnan kehittämisestä.

Foorumien johtoryhmiin valitaan LOGYn jäsenyritysten edustajia.

Johtoryhmän jäsenet toimivat yleensä noin kolme vuotta. Johtoryhmä valitsee yhteistyössä LOGYn toimiston kanssa uudet jäsenet huomioiden edustettujen toimialojen monipuolisuuden. Johtoryhmän jäsenet esitellään hallitukselle vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtoryhmään voi avautua vuoden varrella paikkoja, jotka täytetään LOGYn toimiston avustuksella.

Lisätietoja:

 • palvelupäällikkö senior Hanna van der Steen, p. 040 658 8198, hanna.vandersteen@logy.fi (Hankintafoorumi)
 • palvelupäällikkö senior Mirka Airas, p. 050 544 3261, mirka.airas@logy.fi (SCM- ja Sisälogistiikkafoorumi)
 • palvelupäällikkö Saana Rantanen, p. 050 4311610, saana.rantanen@logy.fi (Kuljetusfoorumi)

Aluejohtoryhmät

LOGY Etelä, LOGY Häme, LOGY Keski-Suomi, LOGY Kymenlaakso, LOGY Pirkanmaa, LOGY Pohjanmaa, LOGY Pohjois-Suomi, LOGY Päijät-Häme, LOGY Saimaa, LOGY Satakunta, LOGY Savo-Karjala, LOGY Varsinais-Suomi

Haluaisitko jakaa asiantuntijuuttasi ja tuoda hankinta- ja logistiikka-alaa esille alueellasi?

Johtoryhmät suunnittelevat omalla alueellaan toimintaa jäsenten verkostoitumiseen ja oppimiseen, sekä pitävät yhteyksiä paikallisiin sidosryhmiin ja oppilaitoksiin. Alueiden johtoryhmät määrittelevät LOGYn tehtävän ja vision mukaiset toimintalinjat toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä kirjaavat toimintakertomukseen edellisen vuoden toiminnan.

Mitä alueen johtoryhmän jäseneltä odotetaan?

 • Asiantuntijuutta hankinta- tai logistiikkatehtävistä
 • Näkemystä aluetoiminnan kehittämisestä

Alueiden johtoryhmien jäseniksi valitaan LOGYn jäseniä.

Alueen johtoryhmän jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, suositeltava maksimikausi neljä vuotta. Johtoryhmä valitaan alueen syyskokouksessa, mutta tarvittaessa uusia jäseniä voidaan ottaa mukaan ympäri vuoden LOGYn toimiston avustuksella.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Marjo Ojakoski, p. 040 419 1802, marjo.ojakoski@logy.fi


Young Professionals -johtoryhmä

Haluaisitko laajentaa verkostoasi ja kehittää osaamistasi laajasti eri osa-alueilla?

Johtoryhmän ensisijaisena tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka tarjoavat LOGYn nuorille jäsenille parhaat verkostoitumismahdollisuudet ja työkalut osaamisen kehittämiseen.

Mitä Young Professionals -johtoryhmän jäseneltä odotetaan?

 • Asiantuntijuus: alalla opiskelu tai työskentely hankinta- tai logistiikkapainotteisessa tehtävässä
 • Näkemystä Young Professionals -toiminnan kehittämisestä

Young Professionals -johtoryhmän jäseniksi valitaan LOGYn jäseniä, jotka edustavat YP-toiminnan kohderyhmää eli opiskelijoita tai uran alkuvaiheessa olevia nuoria ammattilaisia. Johtoryhmän jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, mutta tarvittaessa uusia jäseniä voidaan ottaa mukaan ympäri vuoden LOGYn toimiston avustuksella. Johtoryhmän työskentelykieli on englanti.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Marjo Ojakoski, p. 040 419 1802, marjo.ojakoski@logy.fi


Young Professionals Board

Would you like to expand your network and develop your expertise in a wide range of areas?

The primary task of the YP board is to plan and implement events and activities that provide LOGY's young members with the best networking opportunities and tools for competence development.

What is expected of a member of the Young Professionals board?

 • Expertise: studying in the field or working in a procurement or logistics-focused task
 • A vision for developing Young Professionals activities

The members of the YP board are LOGY members who represent the target group of YP activities, in other words they are students or young professionals in the early stages of their careers. The members of the board are elected for one year at a time, but if necessary, new members can be admitted throughout the year with the assistance of the LOGY office. The working language of the YP board is English.

Apply for YP board membership by sending the following information to youngprofessionals@logy.fi by 29 October 2021:

 • Motivation letter (max. 150 words)
 • Resume or link to your LinkedIn profile
 • Contact information

Additional information: Service Manager Marjo Ojakoski, tel. +358 40 419 1802, marjo.ojakoski@logy.fi


Hakeminen

LOGYn luottamustoimista ei makseta erillisiä palkkioita.
Haku ei sido LOGYn johtoryhmiä valitsemaan jäseniä ilmoittautuneiden joukosta.
Luottamustehtävistä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä 29.10. mennessä. Johtoryhmiä voidaan täydentää tarvittaessa vuoden aikana.
Tullaksesi huomioiduksi vuoden 2022 johtoryhmähaussa, ilmaise kiinnostuksesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhdistys@logy.fi 29.10. mennessä. Otsikoi viestisi: LOGY johtoryhmähaku, ja kerro seuraavat tiedot:

 • Mihin luottamustoimeen haet?
 • Motivaatio ja perustelut (max. 150 sanaa)
 • Ansioluettelosi tai linkki LinkedIn-profiiliisi
 • Yhteystietosi

Huomioithan, että lähettämällä viestin annat luvan jakaa tietosi LOGYn toimiston rajaamalle ryhmälle, joka vastaa kyseisen luottamustehtävän täyttämisestä.

Lisätietoja:

Ojakoski Marjo
Marjo Ojakoski
Palvelupäällikkö

Henkilöjäsenten palveluiden kehittäminen, Young Professionals-toiminta sekä alueorganisaatioiden tuki.

Sähköposti: znewb.bwnxbfxv@ybtl.sv
Puhelin: 040 419 1802