Hankinnan osaamiset hallussa

Kirjoitettu: 19.4.2016

Mitä on keskeinen hankinnan osaaminen? Mitä ovat ne osaamiset, joita tarvitaan juuri nyt ja miten varautua tulevaisuuteen? Millä kompetensseilla menestymme toimintaympäristön muuttuessa?

LOGYn Hankintafoorumin tiimeistä yksi on keskittynyt hankinnan kompetensseihin. Tiimi on kehittänyt hankinnan kompetenssimallia kattaen niin hankintaan liittyvän substanssi- tai sisältöosaamisen kuin yleisemmät osaamiset, jota hankinnassa tarvitaan. Mallissa sisältöosaamiseen liittyvät esim. toimittajamarkkinatuntemus ja sopimusosaaminen. Ja yleisosaamisalueita ovat vastaavasti vaikkapa vuorovaikutustaidot ja liiketoimintaosaaminen. Ideaalitapauksessa hankintaorganisaatiosta löytyvät oikeat substanssi- ja johtamiskompetenssit, joiden avulla operatiivisen, taktisen ja strategisen tason hankinta tukee saumattomasti organisaation strategista kyvykkyyttä ja operatiivista tehokkuutta.

Kuten SOK:n Seppo Lönnqvist osuvasti kiteytti Hankintafoorumin tapahtumassa 12.4.2016, hankinta on osaamis- ja luottamusbusinesta, josta seuraa mitattavia hyötyjä liiketoiminnalle. Tuloksellinen yhteispeli edellyttää luottamusta hankintaan eikä luottamusta synny ilman riittävää osaamista. Toki hankintaorganisaatioon tarvitaan erilaisen ja eritasoisen osaamispaletin omaavia hankinnan ammattilaisia: ostajalta, kehittäjältä tai hankintajohtajalta edellytetään erilaista osaamisprofiilia. Kompetenssimallin ja kompetenssikartoitusten avulla voidaan tunnistaa niin vahvuudet kuin aukkopaikat ja tehdä kehityssuunnitelmat hankinnan organisaation, tiimien ja yksilöiden näkökulmasta. Pitäisikö määritellä, minkälaista hankintaosaamista edellytetään muulta organisaatiolta?

Oikein kohdistettu osaamisen kehittäminen tukee kehittymisessä urapolulla noviisista vaativampiin tehtäviin tai uusien kategoriavastuiden haltuunottamisessa. Osa hankinnan sisältöosaamisista on yleisiä, mutta osa toimialaan tai hankintakategoriaan liittyviä. Esimerkiksi IT-palveluiden hankinnassa tai raaka-ainehyödykkeiden hankinnassa vaaditaan selkeästi omansalaista osaamista, jotta hankinta pystyy orkestroimaan kokonaiskustannuksiltaan optimaalisia ratkaisuja tai hallitsemaan hankintaan liittyvät riskit liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.


Yhden periaatteen mukaan osaamisen kehittyy pääosin työssä oppimisen, toisekseen vertaisoppimisen ja kolmanneksi koulutuksen avulla. Kannettu vesi ei kaivossa pysy eikä koulutuksessa kuultu tai harjoiteltu tieto ei ole osaamista, ennen kuin se näkyy käytännön työssä. Vastaavasti huippuosaaja pystyy jakamaan osaamistaan eteenpäin. LOGYn foorumitoiminta on erinomainen paikka vertaisoppimiseen huippuammattilaisilta. Tervetuloa mukaan!

Sari Hakkarainen, Hankintafoorumin puheenjohtaja