Hankinnan yksinkertainen business case: Miksi hankinnan kehittäminen kannattaa?

Kirjoitettu: 01.8.2016

Hankinnan yksinkertainen business case: Miksi hankinnan kehittäminen kannattaa?

Yrityksen jalostusarvon rakenne on muuttunut oleellisesti: muutoksen seurauksena ulkoisten resurssien osuus on kasvanut pitkän ajan kuluessa. Tämän muutoksen merkitys on jäänyt monelta yritysjohtajalta liian vähälle huomiolle. Hankintaa – ulkoisten resurssien hallintaa - kehittämällä voidaan oleellisesti parantaa yrityksen jalostusarvoa ja kannattavuutta. Kehittämisen business case on erinomainen: tarvittavien reaalipanosten määrä verrattuna konkreettisiin tuotoksiin on pieni.

Liikevaihdosta 70% liittyy hankintoihin

Kun tutkittiin suomalaisten konepajayritysten tuloslaskelman ja taseen muutosta, havaittiin, että noin 30% suomalaisen yrityksen liikevaihdosta on jalostusarvoa, loput noin 70% ovat suoria ja epäsuoria hankintoja. Kaupan alan yrityksillä jopa 80% liikevaihdosta voi liittyä ulkoisten resurssien hankintoihin.

Julkisen sektorin jalostusarvosta ei samalla menetelmällä ole tehty tutkimuksia, mutta asiantuntija-arvion mukaan tällä hetkellä noin puolet julkisen sektorin kustannuksista muodostuu ulkoa hankituista tuotteista ja palveluista.

Erinomaisen kannattava business case

Usein organisaation kehittämisen painopiste liittyy toiminnan, tuote- tai palvelukehityksen, tuotannon, myynnin tai asiakaspalvelun kehittämiseen: hankinnan kehittämisen tulosvaikutusta ei ymmärretä.

Kun organisaatio haluaa ottaa strategisen otteen hankinnoista, niin realistisesti voidaan odottaa, että kehityshankeen tuloksena ulkoiset kustannukset alenevat tai niiden käyttö tehostuu noin 10% ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Jos yritys toimii noin 10% liikevoittotasolla, esimerkiksi myynnin pitäisi kasvaa 20% vuodessa kolmen vuoden ajan, jotta sen tulosvaikutus olisi sama.

Hankinnan kehitysohjelman business case on lisäksi loistava, koska hyötyyn verrattuna vaadittava panostus on pieni.

Hankintaa kehitettäessä saadaan lisäksi organisaation ulkoisten resurssien käyttö läpinäkyväksi, toiminta tehostuu ja nopeutuu sekä kyky tunnistaa toimintakentän muutoksia ja reagoida niihin kasvaa.

Ota strateginen ote hankinnoista

Lähde liikkeelle arvioimalla organisaatiosi hankinnan - ulkoa hankkimien resurssien – tehostamispotentiaali:

  • Verkostoidu ja sparraa asiantuntijan kanssa.
  • Tee hankinnan kehittämisestä yksi organisaatiosi strategisista tavoitteista.
  • Aseta ja vastuuta tavoite.
  • Suunnittele ja toteuta kehitysohjelma ja seuraa sen etenemistä organisaatiosi normaalin johtamismallin osana.

Kun tavoite on saavutettu, olet ottanut strategisen otteen hankinnoista ja uusi toimintamalli on osan normaalia toimintaa.

Lauri Vihonen

@Lauri Vihonen (Twitter)
https://fi.linkedin.com/in/laurivihonen (LinkedIn)
lauri.vihonen@strato.fi
050 438 1912

Kirjoittaja Lauri Vihonen on Straton Senior Partner, joka auttaa johtajia, asiantuntijoita ja ryhmiä ottamaan strategisen otteen hankinnoista. Hänen vetämissään strategia-, kehitys- ja toteutusprosesseissa on vahva käytännönläheinen ja osallistava ote; hänen asiakkaansa kuvaavat niitä tuloksellisiksi, innostaviksi, keskusteleviksi, tehokkaiksi, oivaltaviksi ja interaktiivisiksi.

Kuva: Lauri Vihonen