Vaara vaanii USA:n kaupassa ja logistiikassa

Kirjoitettu: 16.1.2018

Ulkomaankauppaa käyvissä yrityksissä kuten myös logistiikka-alalla saatetaan ajatella, etteivät Yhdysvaltojen lait, asetukset tai vientisäännökset koske Yhdysvaltojen ulkopuolisia toimijoita. Onhan joka maassa oma lainsäädäntönsä, joka määrittelee toimintatavat joita valvovat oman maan viranomaiset. Euroopan unioni on tuonut yhteneväiset käytännöt koko maanosaan.

Yhdysvallat pyrkii suojelemaan teknistä etumatkaansa rajoittamalla korkean teknologian vientiä useisiin maihin ja kielletyille vastaanottajille. Kaikki maat on listattu riskiluokituksen mukaisesti Yhdysvaltojen vientisäännöksissä. Kaksikäyttötuotteet ovat vaikeimmin hallittava tuotealue: monet jokapäiväisen elektroniikan komponentit kuten tietokoneen osat tai vaikkapa erilaiset komposiittimateriaalit kuten tietyt hiilikuidut ovat tarkoin vientikontrolloituja korkean teknologian tuotteita. Näitä tuotteita myydään, ostetaan, välivarastoidaan ja jälleenviedään jatkuvasti ympäri maailmaa. Mikäli tuotteet ovat amerikkalaista alkuperää saattavat kauppiaat tai logistiikan toimijat syyllistyä tahtomattaan Yhdysvaltojen vientisäännösten rikkomiseen. Myös rikolliset tahot, jotka pyrkivät kiertämään USA:n vientivalvontaa käyttävät hyväkseen logistiikkaoperaattoreita. Kiellettyjen vastaanottajien lukumäärä eri listoilla kasvaa jatkuvasti maailmanpolitiikan kiristymisen myötä.

Yhdysvalloilla on oma erityinen vientisäännöstö ja vientiä valvova viranomainen, Bureau of Industry and Security, jolla on poliisiviranomaisen valtuudet suorittaa tutkimuksia. Useat ulkomaiset yritykset mukaanlukien logistiset toimijat ovat joutuneet tietämättään sekoitetuksi erilaisiin vientirikkomuksiin ja tahtomattaan listatuksi ei-toivotuksi osapuoleksi mustille listoille, joista kyseenalaisin on Entity List. Viranomaiset julkaisevat ja ylläpitävät myös erilaisten listausten yhdistelmää jossa on mainittu myös valtiovarainministeriön alaisen viraston OFAC:n sanktioimat, terroristeja tukevat tahot. Yhdysvaltojen viranomaisten suorittama tutkimus tehdään yleensä salassa ja ulkomaista osapuolta kuulematta. Oman yrityksen nimen löytyminen listalta tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta ja tarkoittaa yleensä katastrofia listatulle yritykselle. Monet logistiikkayritykset sekä elektroniikkakauppiaat ovat jatkuvasti tulilinjalla: USA:n vientisäännökset, vientivalvonta sekä valvovat viranomaiset ja heidän toimintatapansa on syytä tuntea. Vaikka Yhdysvaltojen lait ovat voimassa vain kotimaassaan, listaus tavoittaa kaikki kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset sekä logistiikkayritykset, jotka käsittelevät ulkomaankaupan tuotteita. Myös monet suomalaiset yritykset ovat huomanneet joutuneensa listatuiksi ilman tutkintaa.

Kaikkien Yhdysvaltojen kanssa kauppaa käyvien yritysten, yhdysvaltalaisia komponentteja ostavien ja niitä myyvien yritysten sekä logistiikka-alan operaattoreiden on syytä herätä muuttuneeseen maailmaan – ennaltaehkäisy ja varautuminen on tässäkin asiassa kaikkein tärkeintä.

Kirjoittaja Esa Heikkinen. Heikkinen on kirjoittanut aiheesta on opaskirjasen, USA:n Vientivalvonta ja Kaksikäyttötuotteet – Uhka Yrityksille. Kirjassa perehdytään aiheeseen ja sen problematiikkaan, esitellään eri viranomaiset ja valvontakeinot sekä rangaistukset ja sanktiot. Kirjoittaja on tehnyt elämäntyönsä, 40 vuotta logistiikan parissa eri tehtävissä ja tuntee aiheen perinpohjaisesti. Opaskirjaa voi tilata Bookcoverin verkkokirjakaupasta, osoitteesta www.bookcover.fi​ , tietokirjat -otsikon alta.