VR valmistautuu Äänekosken biotuotetehtaan kuljetuksiin

12.07.2017

VR valmistautuu Äänekosken biotuotetehtaan kuljetuksiin
Maaseudun Tulevaisuus, 12 Jul 2017, online:-
VR hoitaa Äänekoskella käynnistyvän Metsä Groupin biotuotetehtaan sellu- ja puukuljetukset. VR Transpointin tuotepäällikön Tapio Korhosen mukaan rataprojekti on pysynyt aikataulussa, ja ensimmäiset puuraaka-aineen testikuormat ovat tulossa elokuun 2017 alussa.
Liikenneviraston projektipäällikön Mikko Heiskasen mukaan rataverkon uudistuksista 86 % on valmiina. Jyväskylän ja Äänekosken välinen 47 kilometrin rata on sähköistetty ja peruskorjattu. Esimerkiksi Kangasvuoren tunneli on korjattu, ratarakenteita on ehostettu ja tasoristeyksiä uusittu. Kesällä 2017 viimeistellään Jyväskylän ja Jämsän välistä rataosuutta, ja korjauksia tehdään kahdeksassa tunnelissa.
Uusia sähkövetureita testataan eri puolilla maata. Jyväskylästä on äskettäin ajettu ensimmäinen sähkövetoinen tavarajuna Äänekoskelle. Vetopalveluesimies Jari Kellomäen mukaan lastaus tehdään lastaajan kanssa erilaisilla automaatiolaitteilla. Lisäksi käytetään uusia veturin radio-ohjausjärjestelmiä.
Pääosa uudelle tehtaalle rautateitse tulevasta puusta kuljetetaan uutta sähköistettyä rataa pitkin Jyväskylän kautta. Lisäksi puuta tulee suoraan pohjoisesta. Sellu kuljetetaan Vuosaaren satamaan Helsinkiin sähköistettyä rataa pitkin.
Äänekoskelle tulee puuta 6,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, tästä junakuljetusten osuus on noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä.
©M-Brain
Link to original article