Hankintafoorumin alla toimii myös aktiivisia asiantuntijatiimejä:

Tiimit noudattavat kaikessa toimissaan LOGYn eettisiä ohjeita sekä kilpailulakia. Tässä yhteenvetoa, mutta katso myös tiimien omat alasivut.

Epäsuorat hankinnat
Epäsuorien hankintojen parhaiden käytäntöjen ja työkalujen jakaminen
Tiiminvetäjä: Ville Tiainen, Valmet Automotive EV Power Oy

ICT-hankinnat
ICT- hankintojen parhaiden käytäntöjen ja työkalujen jakaminen
Tiiminvetäjä: Teemu Marttinen, Zeal Sourcing Oy

Julkiset hankinnat
Edistää julkisten hankintojen toteuttamista Suomessa mahdollisimman tehokkaasti ja sujuvasti
Tiiminvetäjä: Nina Sundell, Business Finland

Julkisten hankintojen sparraustiimi
Toimii rentona keskustelu- ja vertaisfoorumina julkisten hankintojen asiantuntijoille
Kokoukset tiimiläisten vuorovastuilla

Koulutustiimi
Koulutustiimin tavoitteina on työelämän tarpeisiin vastaava hankinnan koulutus ja tutkimus Suomessa, hankinnan brändäys (”Make procurement sexy”) ja hankinnan koulutus/urapolku houkuttelevaksi, parhaat osaajat hankinnan maailmaan
Tiiminvetäjä: Oliver Kaivola, Zeal Sourcing Oy

Markkinointihankintaryhmä
Markkinointihankinnan tunnetuksi tekeminen ja alan profiilin nosto
Tiiminvetäjä: Johanna Ilmén, SOK

Teollisuuden suorat hankinnat 
Parantaa Suomessa toimivien teollisuusyritysten kansainvälistä kilpailukykyä jakamalla parhaita käytäntöjä hankinnan ja logistiikan alueelta
Tiiminvetäjä: Pekka Heikkilä, Kajalahti Oy

Vastuullisten hankintojen tiimi
Edistää vastuullisuutta hankintojen lisäarvon tuottajana niin suorien, epäsuorien kuin julkisten hankintojen osalta. 
Tiiminvetäjä: Carolina Sved, Orion

Lisätiedot:
Mirka Airas, palvelupäällikkö senior, LOGY ry
p. 050 544 3261, mirka.airas@logy.fi