Lastiturvallisuustyöryhmä LASTU

Maaliskuussa 2009 järjestetyn Lastiturvallisuuden asiantuntijafoorumin innostamana perustettiin löyhästi LOGYn kuljetusfoorumin yhteyteen lastiturvallisuustyöryhmä LASTU, jonka tavoitteeksi on asetettu edistää turvallisuutta ja kuljetusten laadun nostamista läpi koko kuljetusketjun koordinoidusti yhteistyössä ketjun eri osapuolten ja viranomaisten kanssa.

LASTUn toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille ja postituslistalle voi liittyä lähettämällä yhteystiedot LASTUn tiedottajalle anelsu@utu.fi.

LASTUn Linkedin sivut https://www.linkedin.com/groups/13565367/

Seuraava tapaaminen

Seuraava LASTU on torstaina 3.12.2020 klo 8:30–14:00, ja siitä tiedotetaan lähiaikoina lisää. Etäyhteyksien kautta järjestettävään LASTUun on suunniteltu aiheiksi vaarallisten aineiden pakkausten sääntely ja kuormanvarmistaminen, IBC-pakkausten kuljetusturvallisuus ja kemikaalien merkitys kuormanvarmistusvälineissä.

Ilmoittautumislinkki .

Ilmoittautuminen viimeistään 2.12.2020.

Vierailu MacGregor Finland Oy:lle toteutetaan olosuhteiden salliessa.

Muut tapahtumat

19.11.2020 "Toimiminen onnettomuuspaikalla" -tilaisuus.  Käytännönläheisessä seminaarityöpajassa Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella harjoitellaan onnettomuustilanteessa toimimista sekä teoriassa että käytännössä. Osa toiminnasta tapahtuu ulkona, mikä kannattaa huomioida pukeutumisessa. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina.

Kaikki logistiikan turvallisuudesta ja sen edistämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. SataDiLogiksen tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia, mutta edellyttävät etukäteisilmoittautumista. Ilmoittautuminen tilaisuuteen Anne Suomisen kautta Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi.

Vuosi 2020

Puheenjohtaja: Jukka Huumarkangas, Valmet Technologies Oy

Varapuheenjohtaja: Juha Pesonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sihteeri: Hanna Lammintaus, Rahtikeskus Oy

Tiedottaja: Anne E. Suominen, Turun yliopisto

LASTU-tapaamiset

LASTU - muistiot ja esitykset
LASTU - kutsu, vahvistus ja edellisen tapaamisen muistioluonnos. 

Muut tapahtumat

SataDiLogis – Kuljetukset kilpailutekijänä 17.9.2020 Raumalla https://sites.utu.fi/satadilogis/tapahtumat/


Ilmainen kuormanvarmistuksen oppimateriaali ja sidontalaskuri

CARING - Cargo securing to prevent cargo damages on road, sea, rail and air

Video jarrutuskokeista

Lastiturvallisuuslinkkejä

Eurooppalainen standardointi Standardin SFS-EN 12195-1 Maantieajoneuvojen kuormanvarmistus. Turvallisuus. Osa 1: Kiinnitysvoimien laskenta. Suomennettu painos on julkaistu syksyllä 2011 ja sen voi ostaa SFS:n verkkokaupasta.

Vapaasti ladattavia aineistoja

Muita hyödyllisiä linkkejä

LASTUn postituslista

LASTUn postituslistalle lisätään automaattisesti kaikki tapaamisissa paikalla olleet. Postituslistalle voi liittyä myös lähettämällä yhteystiedot LASTUn tiedottajalle anelsu@utu.fi. Postituslistalla oleville lähetetään tapaamisiin liittyen sähköposteja ja tiedotetaan muista aihealueen maksuttomista tapahtumista ja palveluista. Postituslistalta voi poistua lähettämällä pyynnön LASTUn tiedottajalle. Postituslista on vain LASTUn tiedottajan käytössä eikä tietoja luovuteta muille. Postituslista koostuu pelkistä sähköpostiosoitteista. LASTUn tapaamisiin ilmoittautuneista tehdään nimilista tapaamisen vahvistukseen ja osallistuneet listataan tapaamisen pöytäkirjaan. Tiedostot ovat ladattavissa Turun yliopiston toteuttaman ja ylläpitämän pilvipalvelun kautta. 

Kuljetusfoorumi on avoin ja puolueeton foorumi eri kuljetusmuotojen piirissä toimivalle johdolle ja asiantuntijoille, niin kuljetuspalveluiden käyttäjille ja tarjoajille.

Tavoitteemme:

  • Osaamisen ja ammattitaidon nosto
  • Yritysten tuloskunnon parantaminen
  • Kilpailua haittaamaton yhteistyö, toisilta oppiminen, verkostoituminen
  • Tutkimustoiminnan tukeminen ja koulutuksen kehittäminen
  • Alan arvostuksen ja houkuttelevuuden edistäminen