Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laadittu: 16.12.2011
Päivitetty: 1.8.2013, 4.1.2016

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
puh. 044 3367083, yhdistys@logy.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marja Vuori
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
puh. 040 1845353, marja.vuori@logy.fi

3. Rekisterin nimi

LOGYn osoiterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n (myöhemmin LOGY) jäsenyyden ja LOGYn asiakassuhteen hoitaminen sekä muiden kontaktien tietojen ylläpito jäsenyyteen, LOGYn tiedottamiseen, mainontaan ja/tai suoramarkkinointiin ja muuhun LOGYn toimintaan liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään LOGYn jäsentiedot, asiakastiedot ja muiden kontaktien tiedot sekä muusta toiminnasta kertyvät tiedot. Rekisterissä ylläpidetään yrityksistä ja julkisista organisaatioista nimitieto, y-tunnus, yhteystiedot (käynti- ja/tai postiosoite, puhelin, faksi, www-osoite) sekä taustatietoja (mm. toimiala, henkilökuntaluokka, liikevaihtoluokka). Lisäksi rekisterissä ylläpidetään henkilöiden tietoja. Nimen lisäksi rekisterissä voi olla mm. titteli tai asema, työnantaja, suora puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai -vuosi, jäsenlaji, koulutusosallistumistiedot, lehti- tai julkaisutilaustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentiedoista tehdään vuosittain jäsentietotarkistus. Rekisterin tietoja korjataan rekisterissä olevan henkilön tai yrityksen ilmoituksen pohjalta sekä yleisistä tietolähteistä saadun tiedon pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy eikä luovuta tietoja kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri säilytetään palvelimella, joka on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriin pääsee kirjautumaan LOGYn hallinnoimilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla LOGYn henkilökunta sekä tietyiltä osin LOGYn alueiden ja foorumien vastuuhenkilöt.