"Huippujuttu - hyödyllisempi kokemus, kuin kaksi koulutusta yhteensä!"


LOGYn mentorointiohjelmasta saat uusia ideoita, kontakteja ja näkemystä opintoihin ja työelämään

Mentoroinnilla autetaan siirtämään osaavan ammattilaisen kokemusta ja tietopohjaa nuorelle logistiikka- tai hankinta-alan kokemattomammalle toimijalle. Mentorointisuhde perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja kokemusten vaihtoon.

Mentoroinnissa pyritään mentoroitavan eli aktorin ammatilliseen kehittymiseen ja työuran selkeyttämiseen. Mentorille mentorointi tarjoaa keinon tarkastella omaa työtä ja työskentelytapoja ajan kanssa.

Mentori: oman aihealueensa asiantuntija, jolla on halu jakaa asiantuntemustaan, näkemystään ja osaamistaan sekä sparrata aktoria mahdollistaen tämän kehittymisen entistä vahvemmaksi ammattilaiseksi.

Aktori: kehityshaluinen logistiikan/hankinnan alan opiskelija tai alle 30-vuotias nuori aikuinen, joka uransa alkuvaiheessa kaipaa tukea ja opastusta kokeneemmalta asiantuntijalta.

Jokainen mentorointiprosessi on yksilöllinen kokonaisuutensa. Ennalta annettua kaavaa siihen, mistä mentorointitapaamisten tulisi koostua, ei ole olemassa. Suositeltavaa on se, että mentorointipari sopii yhdessä tapaamisille tietyn agendan tai teeman, jotta molemmat osapuolet voivat valmistautua tapaamiseen. Teemana voi olla esimerkiksi vierailu mentorin yritykseen, aktorin cv:n läpikäynti tai koetyöhaastattelu, josta aktori saa palautetta. Olennaista on, että tapaamiset ovat ainakin osin suunniteltua ja tavoitteellisia.

Lähde rohkeasti mukaan!

Haku seuraavaan mentorointiohjelmaan alkaa marras-joulukuussa 2019.