Tapahtuman kuvaus Ohjelma Puhujat

LOGY SCM-päivä 2023: Vastuulliset toimitusketjut – kohti hiilineutraaliutta

Paikka: Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki
Aika: 09.11.2023 08:00 - 16:00

Vastuulliset toimitusketjut – kohti hiilineutraaliutta

Tänä vuonna SCM-päivä käsitteli toimitusketjujen hallintaa vastuullisuuden näkökulmasta. 

Tutustu päivän esityksiin:

Case Kemppi: Kohti tehokkaampaa ja kestävämpää toimitusketjua digitaalisilla ratkaisuilla
Janne Karppinen, Vice President, Supply Chain Management, Kemppi Oy
Veli-Matti Marttila, Senior Manager, Operational excellence, Knowit Management Consulting

Askeleet hiilineutraaliuteen: laske, vähennä, kumoa
Heini Koutonen, vanhempi konsultti, Nordic Offset, Maija Saijonmaa, johtava asiantuntija, Nordic Offset

Vastuullisuus asuu Alkossa - Kohti kestävämpää kuluttamista
Marja Aho, Sustainability Manager, Alko

Vossiilisista vetyyn, raskaan liikenteen kehitys ja tulevaisuus
Pasi Kokko, Solution Sales Lead, VTT

Yhteistyöllä vastuullinen ja ilmastoystävällisempi kahviketju
Anna Vänskä, Category Sourcing Manager, Paulig


Yhteistyössä:

 

Tapahtuman ohjelma

8.00   Ilmoittautuminen, kahvi- ja aamiaistarjoilu

9.00   Paneelikeskustelu 'Paremman toimitusketjun rakentaminen:

Tehokkuuden, resilienssin ja vastuullisuuden maksimointi'

      • Eunice Joensuu, Director, Supply Chain, Panel Industry, Koskisen Oyj
      • Sini Laari, yliopisto-opettaja, Turun kauppakorkeakoulu
      • Johannes Salmisaari, Co-founder & CEO, Droppe Oy
      • Liisa-Marie Stenbäck, CEO, Recser Oy

9.45 Tokmannin ilmastotavoitteet ja päästöjen vähennystyö toimittajien kanssa

      • Emilia Koski, Head of Corporate Responsibility, Tokmanni

10.15 Case Kemppi: Kohti tehokkaampaa ja kestävämpää toimitusketjua digitaalisilla ratkaisuilla

      • Janne Karppinen, Vice President, Supply Chain Management, Kemppi Oy
      • Veli-Matti Marttila, Senior Manager, Operational excellence, Knowit Management Consulting
      • Kuinka pilvipohjaisella tilauksenhallintajärjestelmällä mahdollistetaan parempi saatavuus sekä tehokkaammat ja vähäpäästöisemmät logistiikkaratkaisut globaalissa toimitusverkossa?


10.40 - 11.00 tauko


11.00 Askeleet hiilineutraaliuteen: laske, vähennä, kumoa

      • Heini Koutonen, vanhempi konsultti, Nordic Offset
       Hiilijalanjälki, LCA, ympäristötuoteselosteet (EPD), verifioinnit
      • Maija Saijonmaa, johtava asiantuntija, Nordic Offset
       Ilmastorahoitus, vapaaehtoinen päästökauppa, kompensaatiomarkkinat, hiilineutraalius, SBTi


Round table moderaattorin kanssa


12.00 Vastuullisuus asuu Alkossa - Kohti kestävämpää kuluttamista

      • Marja Aho, Sustainability Manager, Alko

12.30 - 13.30   lounas


13.30 Vossiilisista vetyyn, raskaan liikenteen kehitys ja tulevaisuus

      • Pasi Kokko, Solution Sales Lead, VTT

14.00 Kohti hiilineutraalia merenkulkua; sataman näkökulma

      • Andreas Slotte, kestävän kehityksen päällikkö, Helsingin Satama

14.30 - 15.00 kahvitauko


15.00 Yhteistyöllä vastuullinen ja ilmastoystävällisempi kahviketju

      • Anna Vänskä, Category Sourcing Manager, Paulig
      • Paulig asetti Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä vuonna 2020 Science Based aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet: vähentää oman toimintansa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Anna avaa puheenvuorossaan, miten tavoitetta kohden työskennellään kahvin hankinnassa ja miten työ linkittyy Pauligin kunnianhimoiseen vastuullisuusohjelmaan.

15.30   Yhteenveto ja tilaisuuden päättyminen16.00  Verkostoitumistilaisuus Triplan The Towerissa 

Puhujat

Marja Aho
Sustainability Manager, Alko Oy

Marja Aho työskentelee Alkossa vastuullisuuspäällikkönä. Vastuullisuuspäällikön työnkuvaan kuuluu mm. vastuullisen hankinnan toimintamallin kehittäminen. Yhteistyön merkitys eri toimijoiden kesken korostuu entisestään tulevaisuuden hankintaketjuja johdettaessa. Puhujalla on pitkä kokemus laaja-alaisesta sidosryhmädialogista kansainvälisessä kontekstissa.

Puheenvuoron aihe: Vastuullisuus asuu Alkossa - Kohti kestävämpää kuluttamista
Vastuullisuus huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Olemme kiteyttäneet vastuullisuustyömme kolmeen osa-alueeseen: yhteisö, ympäristö ja yhdessä. Ympäristön osalta kannustamme asiakkaitamme kestävämpään kuluttamiseen. Kehitämme toimintaamme yhdessä kumppaneiden kanssa koko arvoketjun – juoman tie pellolta pöytään ja pakkausten kierrätykseen – ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Eunice Joensuu
Director, Supply Chain, Panel Industry , Koskisen Oyj

Eunice Joensuu (KTM) on toiminut pitkään erilaisissa toimitusketjuun liittyvissä tehtävissä eri teollisuuden aloilla. Tällä hetkellä hän toimii Koskisen Oyj levyteollisuuden toimitusketjujohtajana vastaten mm. lastu- ja vaneritehtaiden tuotannosta, kunnossapidosta, hankinnoista, logistiikasta sekä kehitys- ja investointihankkeiden läpiviennistä. Toiminnan jatkuva parantaminen ja vastuullisuuden huomioiminen kaikissa eri toiminnoissa ovat olleet aina lähellä sydäntä.

Janne Karppinen
Vice President, Supply Chain Management, Kemppi Oy

Janne Karppinen toimii Kemppi Oy:n toimitusketjuista vastaavana johtajana. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus toimitusketjujen kehittämisestä eri yritysten palveluksessa.

Pasi Kokko
Solution Sales Lead, Hydrogen and Industrial Energy, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Pasi on vety- ja energiatekniikan kaupallistamisen johtava asiantuntija ja materiaalitekniikan DI. VTT:llä hänen vastuullaan ovat vetyyn ja teollisuuden energiaan liittyvän tutkimuksen yritysyhteistyö ja tutkimuksen kaupallistaminen. Ennen VTT-uraa on toiminut mm. Fortumilla lämmitysratkaisujen asiakkuusjohtajana, ja eri johtavissa tehtävissä puolijohdealan kansainvälisisissä suuryrityksissä.

Emilia Koski
Head of Corporate Responsibility, Tokmanni

Emilia on toiminut 15 vuotta vastuullisuuden ja liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävissä Suomessa ja maailmalla. Viimeiset viisi vuotta hän on vetänyt Tokmannin vastuullisuustiimiä ja koordinoinut organisaation Compliance-toimintaa.

Kesällä 2020 Tokmanni asetti tieteeseen perustuvat, Science Based Targets -aloitteen (SBTi) virallisesti hyväksymät ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset kunnianhimoiset ilmastotavoitteet kolmantena pohjoismaisena kaupan alan yrityksenä. Toinen tavoitteista keskittyy toimitusketjun päästövähennyksiin: Tokmanni on sitoutunut siihen, että 80 % sen toimittajista (hankintojen spendin mukaan) asettaa tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Emilia kertoo esityksessään Tokmannin työstä toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi.

Heini Koutonen
Vanhempi konsultti, Nordic Offset Oy

Heini Koutonen (MMM) toimii vanhempana konsulttina Nordic Offsetissa. Hänellä on monialainen ympäristötieteiden ja ympäristöekonomian koulutustausta, ja monipuolista kokemusta ympäristökonsulttina etenkin ilmastovastuun saralla. Heinin ydinosaamista ovat mm. organisaatioiden hiilijalanjälkilaskenta, tuotteiden elinkaariarviointi ja ympäristöselosteet, päästövähennystoimenpiteiden sekä ilmastotiekarttojen suunnittelu

Sini Laari
Yliopisto-opettaja, toimitusketjujen johtaminen, Turun kauppakorkeakoulu

Sini Laari (KTT) työskentelee yliopisto-opettajana Turun kauppakorkeakoulussa, jossa hän tutkii ja opettaa varsinkin toimitusketjujen vastuullisuuteen liittyviä ilmiöitä. Aiemmin hän on keskittynyt tutkimaan, miten yritysten ympäristövastuullisuus vaikuttaa taloudelliseen suorituskykyyn ja toisinpäin. Tällä hetkellä hän on erityisen kiinnostunut, miten globaalien ja moniportaisten toimitusketjujen vastuullisuutta pystytään parantamaan. Myös kiertotalouteen liittyvät teemat ovat lähellä Sinin sydäntä.

Veli-Matti Marttila
Senior Manager, Operational excellence, Knowit Management Consulting

Veli-Matti Marttilalla on monipuolinen tausta toimitusketjun kehitystehtävistä eri toimialoilta. Lisäksi hänellä on vahvaa teknologista osaamista digitaalisten ratkaisujen, kuten data-analyytikan, automatiikan ja digitaalisten työkalujen luomisesta ja kehityksestä eri organisaatioissa.

Maija Saijonmaa
Johtava asiantuntija (DI), Nordic Offset Oy

Maija Saijonmaa (DI) toimii Nordic Offsetin johtava asiantuntijana liittyen vapaaehtoiseen päästökauppaan ja hiilineutraaliuteen. Maijalla on lähes 20 vuoden kokemus ilmastorahoituksesta ja vapaaehtoisen hiilimarkkinan hankkeista. Hänen osaamisalueeseen kuuluu lisäksi päästövähennyspotentiaalin laskenta ja päästövähennystavoitteiden asetanta (esim. soveltaen Science-based targets-aloitteen ohjeistusta).

Johannes Salmisaari
Co-founder & CEO, Droppe Oy

Johannes Salmisaari on Droppe Oy:n toimitusjohtaja ja perustajajäsen. Hän on Euroopassa Forbes 30 alle 30 -teollisuuden parissa tunnustettu henkilö, jonka tavoitteena on uudistaa teollisuuskauppaa ja viedä hankinnat digitaaliselle aikakaudelle rakentamalla Euroopan kattavinta tietokantaa teollisuustarvikkeille.

Andreas Slotte
Kestävän kehityksen päällikkö, Helsingin Satama Oy

Andreas Slotte on Helsingin Satama Oy:n kestävän kehityksen päällikkö ja vastaa sataman kestävän kehityksen strategian ja toiminnan toteuttamisesta. Agendalla tällä hetkellä ovat mm. sataman hiilineutraaliusohjelman toteuttaminen, käytettyjen kestävän kehityksen mittareiden ja raportoinnin laajentaminen ja kehittäminen, sekä sataman aluksille suunnatun ympäristökannustinohjelman jatkokehittäminen. Andreas on Suomen Satamat SD-komitean puheenjohtaja ja Euroopan satamajärjestö ESPO:n SD-komitean jäsen. Andreas vastaa myös sataman LNG-akkreditointiprosessista.

Andreas tuli Helsingin Satamaan vuonna 2013 ja työskenteli operatiivisissa tehtävissä ennen nykyistä tehtäväänsä. Andreas on suorittanut MBA-tutkinnon Aalto-yliopistossa Helsingissä, ja hän on myös merikapteeni.

Liisa-Marie Stenbäck
CEO, Recser Oy

Liisa-Marie Stenbäck on toiminut vuodesta 2010 lähtien paristojen ja akkujen kierrätystä Suomessa organisoivan tuottajayhteisö Recser Oy:n toimitusjohtajana.

Tehtävässään hän koordinoi ja edistää maahantuojien ja valmistajien puolesta paristojen ja akkujen kierrätystä Suomessa yhteistyössä muiden jätealan toimijoiden, tuottajayhteisöjen ja viranomaisten kanssa. Merkittävä osa hänen työtään on paristoihin ja akkuihin – erityisesti niiden kiertotalouteen ja vastuullisuuteen – liittyvän lainsäädännön seuranta ja siihen liittyvä edunvalvonta. Parhaillaan EU:ssa ollaan voimaansaattamassa EU:n akkuasetusta, jonka tavoitteena on varmistaa vihreän siirtymän kannalta kriittisten akkujen vastuullisuus ja kestävyys, sekä vahvistaa EU:n omavaraisuutta ja sisämarkkinoita.

Liisa-Marien kiinnostus yritysvastuuseen ja kiertotalouteen heräsi jo oikeustieteen opiskelujen aikana, mistä lähtien hän on seurannut tuottajavastuujärjestelmien kehitystä läheltä. Hän toimi vuodet 2020–2021 tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK:n puheenjohtajana.

Anna Vänskä
Category Sourcing Manager, Paulig

Anna Vänskä vastaa Pauligin hankinnassa raakakahvikategoriasta. Hänellä on 10 vuoden kokemus kahvin vastuullisesta hankinnasta ja erityisesti hankintaketjun yhteistyön kehittämisestä. Anna on työskennellyt myös kahvin alkuperämaissa Etelä- ja Väli-Amerikassa sekä Itä-Afrikassa, missä hän edisti konkreettisia vastuullisuustavoitteita muun muassa perustamalla Pauligin ensimmäisen viljelijäyhteisön.

Ilmoittaudu tästä

Hinnat

Normaalihinta 460 € + alv
LOGYn jäsenille 360 € + alv
Opiskelijat ja seniorit 100 € + alv

Kysy myös ryhmäedusta – ilmoita koko tiimi mukaan yhdistys@logy.fi.


Tule yhteistyökumppaniksi SCM-päivään!

SCM-päivässä kohtaat kattavasti alan asiantuntijat eri toimialoilta tärkeän aiheen ääressä. 

Kysy lisää kumppanipaketeista:

Maria Tiilikainen, tapahtumapäällikkö
maria.tiilikainen@logy.fi
p. 050 368 5862


Pääyhteistyökumppani:

Yhteistyössä: