Viimeisen kilometrin kestävyys – haasteita alustatalouden ja pikakuljetusten maailmassa

Kirjoitettu: 29.4.2022

Viimeisen kilometrin kestävyys – haasteita alustatalouden ja pikakuljetusten maailmassa
Väitöskirjatyön esittelyblogi

Viimeinen kilometri (last mile) on kiehtova tutkimusaihe, koska siinä yhdistyvät useat optimointi- ja kestävyyshaasteet. Mitä lähemmäs asiakasta toimitus etenee, sitä kalliimpaa, saastuttavampaa ja haasteellisempaa paketin kuljettaminen on.

Verkkokaupan kasvua on viime vuosina vauhdittanut muun muassa pandemia sekä alustatalouden tuomat uudet pelurit logistiikan ja jakelun alalla, mikä näkyy kaupunkinen keskustojen ahtailla alueilla lisääntyneissä jakelukuljetuksissa. Lisääntyneet pikatoimitukset ja uudet palvelumallit ovat saattaneet alan murrokseen.  Sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden näkökannat korostuvatkin juuri viimeisessä kilometrissä.

Kestävä kehitys on muutakin kuin sähköisiä jakeluajoneuvoja. Hiilijalanjäljen ohella huomioitavaa on pakkauksissa, reittien optimoinnissa, jätteiden käsittelyssä, työoloissa, palveluiden saatavuudessa sekä kaupunkien viihtyvyydessä. Jakeluliikenne aiheuttaa sekä ruuhkia että kasvihuone- ja pienhiukkaspäästöjä. Jakeluautojen pysäköinti jalkakäytäville hankaloittaa kaupungissa liikkumista. Päästöt ja melu aiheuttavat terveyshaittoja, ja lisääntynyt liikenne vaikuttaa kaupungin viihtyvyyteen.

Alustatalouden uudet keikkatyömuodot ovat korostaneet keskustelua jakeluhenkilöstön ja kuskien työoloista ja oikeuksista. Pikakuljetusten suosio lisää fyysisesti rasittavan työn stressiä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, kun kuskit yrittävät toimittaa pakettejaan tavoiteajassa. Logistiikkayhtiöt ja verkkokaupan toimijat taas kamppailevat tehokkuuden, asiakaskokemuksen parantamisen, ja lisääntyneen kestävyystietoisuuden kanssa. Helppoja ratkaisuja ei ole tarjolla, eikä yhtä toimitus- tai jakelumuotoa voi yksiselitteisesti sanoa toista kestävämmäksi, koska muuttujia riittää.

Ajoneuvotyyppi, polttoaine tai energianlähde, pakkausmateriaalit, kuskien työolot ja kuluttajien valinnat kaikki vaikuttavat viimeisen kilometrin kestävyyteen. Koska loppuasiakkailla on eri lähtökohdat ja tarpeet, tarjonnan monimuotoisuus on oleellinen osa tasavertaisten palveluiden kehitystä. Data ja teknologia tuovat uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen, mutta kestävien ja kaupallisesti järkevien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan mukaan yhtä lailla kuluttajat, verkkokaupan toimijat, logistiikkayhtiöt, kun kaupunkien ja valtakunnan päättäjät.

Tutkimukseni keskittyy viimeisen kilometrin kestävyyteen alan ollessa murroksessa. Ratkottavia haasteita riittää, ja hyvien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan tutkimustietoa, jotta eri sidosryhmät voivat tehdä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä parempien ratkaisujen eteen. Koska huomioitavia asioita riittää, haluan tutkimuksellani tuoda selkeyttä ja ymmärrystä siihen, miten alan murros vaikuttaa kestävyyteen.

Haluan ymmärtää, miten viimeisen kilometrin eri sidosryhmät, kuten esimerkiksi verkkokauppatoimijat, logistiikkayritykset ja kuluttajat ymmärtävät viimeisen kilometrin kestävyyden. On olennaista perehtyä kuluttajan rooliin kestävimpien ratkaisujen luomisessa ja siihen, miten alustatalouden uudet liiketoimintamallit vaikuttavat kestävyyteen.

Olen väitöskirjatyöni alkutaipaleella. Tavoitteeni on tutkimukseni avulla luoda uutta tietoa ja ymmärrystä kestävyyden moninaisuudesta ja mahdollisuuksista luoda kestäviä viimeisen kilometrin ratkaisuja. Akateemisen vaikuttamisen rinnalla tutkimukseni on käytännönläheistä ja haluan tehdä tutkimusta tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, jotta ne todella hyötyvät tuloksista.

Helleke Heikkinen
Hanken School of Economics
Sustainability in Last Mile Delivery – Urban Delivery in Transformation

Kirjoittaja on LOGYn kannusteapurahan saaja.