Kokonaisuuden hallinta on keskeistä, kun toimit hankinnan tehtävissä

02.02.2021

Vankka ja monipuolinen tehtäväkentän hallinta antaa hyvän pohjan menestymiselle

Kirjoittaja: Lauri Vihonen, valmentaja, konsultti

Miksi hankinnan kokonaisuuden hallinta on niin tärkeää?

Noin kaksi kolmannesta yrityksen arvonlisästä tulee yrityksen ulkopuolelta, se ostetaan toimittajilta. Kun hankintaa tehdään oikein ja tehokkaasti, niin toimittajat tuottavat enemmän arvoa ja yritys on kannattavampi. Parhaassa tapauksessa ostotoimintaa kehittämällä alennat tehokkaasti yrityksesi kustannuksia, tehostat toimintaa ja luot kilpailuetua.

Kaikissa rooleissa tarvitaan osto-osaamista, mutta se perustuu oikeastaan vain valistuneeseen terveen järjen käyttöön. Kun luot itsellesi vahvan ostoperustan, niin pystyt kehittymään ammattilaisena paremmin ja tuottamaan enemmän arvoa yrityksellesi roolistasi riippumatta.

Oston peruskurssi antaa kokonaiskuvan

Oston peruskurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin. Valmennus antaa hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Kurssin käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa.

Koulutus antaa kattavan kuvan hankintatoimen laajasta kentästä kuudessa päivässä. Koulutuksessa opit ja kehityt mm. ostotekniikan ja kokonaiskustannusten hallitsemisessa, neuvottelemisessa sekä vastuullisuuden huomioimisessa ja materiaaliohjauksen hyödyntämisessä. Saat myös ymmärrystä oston vaikutuksesta logistiikan prosesseihin.

Hankinta ja ostotekniikka käsittelee kaikkia hankinnan keskeisiä teemoja

Hankintaa ja ostotekniikkaa käsitellään koulutuksen kahdessa ensimmäisessä päivässä. Koulutuksessa käymme lävitse hankinnan kaikki keskeiset asiat, mm. hankinnan roolin ja merkityksen ja prosessit. Rakennamme harjoituksissa tarjouspyynnön rungon, mietimme miten erilaisia toimittajia pitäisi arvioida ja ohjata ja käymme läpi hankintaan liittyvän lainsäädännön keskeiset asiat. Lopuksi syvennymme hankinnan tavoitteisiin ja mittaamiseen. Koulutuksen harjoituksien tuotokset kootaan Pelikirjaksi, joka auttaa sinua palauttamaan keskeisen sisällön paremmin mieleesi.

Teoriaa sovelletaan välittömästi käytäntöön

Käytännössä teoria ja sen käytäntöön soveltamisen jakson vuorottelevat. Tässä käytämme osallistavaa SPRINT © -menetelmää. Oppimisympäristö luo koulutukselle rakenteen ja oppimiselle tarinan. Lopuksi kokoamme keskeisen annin Pelikirjaan. Osallistujat antavatkin koulutuksista erionomaista palautetta: ”Tämähän on vuorovaikutteisempaa kuin lähikoulutus”.

Opi ja oivalla kaikki hankinnasta

Me oston peruskurssin viisi kouluttajaa lupaamme sinulle, että opit koulutuksen aikana substanssin, harjoittelet sen käytäntöön soveltamisen ryhmäprosseja ja lisäksi verkotut kollegojesi kanssa.

Tervetuloa Oston peruskurssille (alk. 12.10.2021).


Oston peruskurssi on yksi suosituimmista kurssistamme. Koulutamme vuosittain useita kymmeniä hankinnan tehtävissä aloittaneita. Koulutus sopii myös hyvin uuden henkilön perehdystykseen.

Huomaa myös hankinnan koulutusohjelma.