LOGYn organisaatio

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys. Sen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 15 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja yhdistyksen syyskokous valitsee aina viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikausia voi olla maksimissaan kaksi peräkkäin. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä valmistella ja tehdä aloitteita kansantaloudellisesti merkittävistä asioista.

LOGYn hallitus 2018

Puheenjohtaja
Olli-Pekka Juhantila, johtaja, Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Hallituksen jäsenet:

 • Pasi Nieminen, toimitusjohtaja
 • Antti Kojola, Business Development Director
 • Pekka Salonen, myyntijohtaja 
 • Satu Happo-Tuominen, ostopäällikkö
 • Petri Hällfors, Sourcing Engineer
 • Sari Hakkarainen, Senior Manager, Strategic Development
 • Björn Höglund, Head of Supply Chain Support & Development
 • Janne Lehtimäki toimitusjohtaja
 • Antti Lintunen, tuotantopäällikkö
 • Markku Uitto, toimitusjohtaja
 • Lauri Ojala, professori
 • Petri Laitinen, toimitusjohtaja
 • Sanna Huuhanmäki, logistiikkavastaava
 • Timo Pohjosenperä, Doctoral Student, Logistics
 • Petri Palo, aluemyyntipäällikkö
 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja

Alueet

Yhdistyksessä on kaksitoista aluetta, joilla on omat johtoryhmänsä. Tarkempaa tietoa alueista ja niiden yhteyshenkilöistä löytyy jokaisen alueen omilta sivuilta.

Foorumit

LOGY ry:llä on neljä ammatillista foorumia: Hankinta-, Kuljetus-, SCM- sekä Sisälogistiikka. Jokaisella näistä on oma johtoryhmä ja sen jäsenten tiedot löytyvät kunkin foorumin omilta sivuilta.

Toimitus- ja viestintävaliokunta 2017

Toimitus- ja viestintävaliokunnan missio on kehittää Osto&Logistiikka–lehden sisältöä ja sen toteutusta toimituspäällikön ja päätoimittajan tukena sekä tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa viestinnän alueella. Toimitus- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila Salon Seudun Koulutuskuntayhtymästä.

Muut jäsenet: 

 • Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry
 • Erja Kuokkanen-Kraft, logistiikkapäällikkö, Yara Suomi Oy
 • Pekka Meronen, talousjohtaja, Helsingin Satama Oy
 • Markku Henttinen, päätoimittaja, toimitusjohtaja, Osto & Logistiikka –lehti, LOGY ry
 • Terho Puustinen, toimituspäällikkö, Pure Media Company Oy

Valiokunnan sihteerinä toimii markkinointiassistentti Marjukka Laurila, LOGY ry.

Koulutusvaliokunta 2017

Koulutusvaliokunnan missio on kehittää LOGYn koulutustarjontaa ja sen toteutusta, sekä tukea LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa koulutuksen alueella. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Muut jäsenet:

 • henkilöstöjohtaja Camilla Karhunen, Varova Oy
 • toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen, Innodea Oy
 • kuljetuspäällikkö Mikko Palojoki, Rexel Finland Oy
 • global business advisor Jonna Tolvanen, Basware Oyj
 • hankintapäällikkö Katja Koskelainen, Vantaan kaupunki
 • senior consultant Sami Sarpola, Talent Vectia Oy
 • toimitusjohtaja Markku Henttinen, LOGY ry 
 • kouluttaja, valmentaja Lauri Vihonen, Leader`s Beacon Group

Valiokunnan sihteerinä toimii koulutuspäällikkö Lotte Manninen, LOGY ry.

Palkintovaliokunta 2017

Palkintovaliokunnan missio on valmistella ja päättää LOGYn jakamien palkintojen ja tunnustusten saajista mukaan lukien myös LOGYn alueiden myöntämät alueelliset tunnustukset. Lisäksi valiokunta lukee ja arvioi palkittaviksi esitettävät opinnäytetyöt sekä päättää palkintojen ja stipendien saajista sekä tukee LOGYn toimistoa ja hallitusta päätöksenteossa palkitsemisen alueella. Palkintovaliokunnan puheenjohtajana toimii kv. logistiikan erityisasiantuntija Ulla Tapaninen, Helsingin kaupunki.

Muut jäsenet:

 • Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Kaija Haapasalo, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jukka Hallikas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Olli-Pekka Juhantila, kuntayhtymän johtaja, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Heikki Kekäläinen, toimitusjohtaja, Logistra Consulting Oy
 • Harri Lorentz, professori, Turun yliopisto Kauppakorkeakoulu
 • Ari-Pekka Muhonen, Supply Chain Controller, Valio Oy
 • Jarkko Rantala, logistiikka-asiantuntija, Lapin liitto
 • Markku Henttinen, toimitusjohtaja, LOGY ry

Valiokunnan sihteerinä toimii palvleupäällikkö Hanna van der Steen, LOGY ry.

Vuosikokoukset

Yhdistyksellä on kaksi virallista, sääntömääräistä kokousta vuosittain: kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa päätetään jäsenmaksut, käsitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki yhdistyksen jäsenet ja kutsut kokouksiin lähetetään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiö (LTES)

Logistiikan Tutkimuksen edistämissäätiön (LTES) tarkoituksena on hankinta- ja ostotoiminnan sekä logistiikan ensisijaisesti Suomessa tapahtuvan käytäntöä tukevan tutkimuksen ja opetuksen edistäminen.

LTES:n hallitukseen kuuluvat kaudella 2018:

 • Olli-Pekka Juhantila (puheenjohtaja)
 • Reijo Krook, Finnlines
 • Jarkko Rantala, Lapin liitto
 • Pekka Meronen, Helsingin Satama Oy
 • Janne Lehtimäki, Leafhill Solutions Oy
 • Antti Kojola, Gartner Finland Oy
 • Lauri Ojala, Turun yliopisto
 • Pasi Nieminen, Toyota Material Handling Oy
 • Outi Nietola, Metsäteollisuus ry
 • Timo Pohjosenperä, Oulun yliopisto
 • Markku Henttinen, LOGY ry (asiamies)

Kunniapuheenjohtajuudet ja kunniajäsenyydet

LOGYn kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • toimitusjohtaja Paul Salminen
 • varatuomari Jyrki Kurkinen

LOGYn kunniajäsenyyden ovat saaneet:

 • ekonomi Paavo Ahava
 • materiaalijohtaja Lasse Härkönen
 • kansliapäällikkö Juhani Korpela
 • professori Otto Wahlgren
 • toimitusjohtaja Kari Litja

Yhdistyksen alueen kunniapuheenjohtajan arvon ovat saaneet:

 • Helmer Forsström LOGY Etelä
 • Antero Larmi LOGY Pohjanmaa
 • Keijo Malin LOGY Etelä
 • Simo Nieminen LOGY Pirkanmaa
 • Jorma Taina LOGY Varsinais-Suomi
 • Onni Viherlehto LOGY Varsinais-Suomi
 • Kallas Liias LOGY Päijät-Häme
 • Mikko Näkkilä LOGY Keski-Suomi
 • Simo Hokkanen LOGY Keski-Suomi
 • Tapio Järvensivu LOGY Pirkanmaa
 • Pekka Orne LOGY Varsinais-Suomi
 • Pekka Salonen LOGY Häme
 • Eero Takkula LOGY Pohjois-Suomi