Vastuulliset organisaatiot menestyvät

24.02.2021

Markku Henttisen pääkirjoitus Osto&Logistiikka-lehdessä 1/2021

Kirjoittaja: Markku Henttinen, toimitusjohtaja, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Vastuullisuus on noussut aiempaa tärkeämpään osaan yritysjohdon agendalla. Yrityksen omistajien näkökulmasta merkitys on erityisen suuri pörssilistatuissa yhtiöissä. Pääomat hakeutuvat vastuullisiin ja hyvin hoidettuihin yhtiöihin, mikä näkyy omistajan arvon nousuna. Vastuullisuus ei kuitenkaan synny itsestään vaan edellyttää pitkäjänteistä panostusta osaamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Corporate Knightsin tuottamalle, maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle pääsi 5 pääkonttoriaan Suomessa pitävää yritystä, joista Neste parhaimpana sijoittui listalla neljänneksi. Muut menestyneet suomalaiset yritykset olivat Metso Outotec, UPM Kymmene, Nordea ja Kesko.

Hankinta- ja logistiikka-ammattilaisilla on avainrooli hankintojen ja toimitusketjun vastuullisuuden kehittämisessä ja varmistamisessa.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista vuosille 2016–2030. Kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon.

"Osaamisella ja innovaatioilla luodaan kestävää hyvinvointia."


Valtioneuvosto antoi viime lokakuussa selonteon Agenda2030:stä: ”Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa”. Haaste päästä mahdollisimman nopeasti eroon fossiilisia polttoaineita käyttävistä ajoneuvoista on Suomessa, mutta erityisesti globaalissa mittakaavassa valtava. Tällä hetkellä keskeisenä keinona nähdään liikenteen sähköistäminen. Arvostetut asiantuntijat pitävät tätä kalliina ja tarpeettomana välivaiheena, eikä kovinkaan kestävänä vaihtoehtona, kun otetaan huomioon akkuteollisuuden raaka-ainehankintojen vaikutukset.

Raskaassa maantieliikenteessä sähkö tuskin tulee olemaan järkevä ja taloudellinen käyttövoimaratkaisu ellei akkuteknologiassa tapahdu jotakin aivan käänteentekevää. Toisaalta biopolttoaineiden tai synteettisten polttoaineiden riittävyys on asetettu kyseenalaiseksi. Skeptikot sanovat myös, että fossiiliset polttoaineet poltetaan joka tapauksessa jossakin päin maailmaa – riippumatta siitä mitä Suomessa tehdään.

Onko vety tulevaisuuden ratkaisu? Suomessa on merkittävää osaamista Power-to-X-teknologiasta, missä uusiutuva sähkö voidaan muuttaa vedyksi ja muiksi polttoaineiksi tai materiaaleiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on hillitä luonnonvarojen ylikulutusta, ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä sekä vahvistaa taloutta ja työllisyyttä. Osaamisella ja innovaatioilla teemme Suomesta kestävän hyvinvointiyhteiskunnan!


Markku Henttisen pääkirjoitus Osto&Logistiikka-lehdessä 1/2021.
Lehti ilmestyy 6 krt/vuosi ja kuuluu LOGYn jäsenetuihin.
Seuraa myös ostologistiikka.fi-uutissivustoa – tilaa viikkokirje!

Syntyykö Suomeen vihreän vedyn markkina?


LOGYn vastuullisuus-aiheiset tapahtumat ja koulutukset 2021